DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 121     <-- 121 -->        PDF

ZAPISNIK 105. REDOVITE SKUPŠTINE HSD-a,
održane 13. lipnja 2001. u dvorani Ministarstva poljoprivrede i šumarstva


Nakon što je predsjendik HŠD-a prof. dr. Slavko
Matić pozdravio sve nazočne, a posebno pomoćnika
ministra polj. i šumarstva Željka Rendulića, dipl. ing.,
direktora "Hrvatskih šuma" Željka Ledinskog, pomoćnika
ministra zaštite i okoliša i prostornog uređenja dr.
Ivana Martinića i predsjednicu HSŠ g-đu Gordanu
Colnar i zahvalio se svima na odazivu, usvojen je ovaj


Dnevni red:


1.
Izvješće o radu HŠD-a između 104. i 105 redovite
skupštine
a) izvješće predsjednika
b) izvješće tajnika
c) izvješće glavnog urednika Šumarskog lista
d) izvješće prestavnika Kluba izumitelja.


2.
Verificiranje financijskog poslovanja HŠD-a
za 2001. godinu.
3.
Rasprava po izvješćima i zaključci.
4.
Verificiranje i ev. dopuna programa rada i
financijskog plana za 2001. godinu.
5.
Razno.
6.
Tematska rasprava - savjetovanje: Šuma + voda +
zrak = opstanak i predstavljanje znanstvene monografije
"Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj"
Da bi se Skupština mogla odvijati po Poslovniku
izabrano je; Radno predsjedništvo: dr. Vlado Topić,
predsjednik, mr. Juraj Zelić i prof. dr. Slavko Matić;
zapisničar, tajnik HŠD-a Hranislav Jakvac, dipl. ing.;
ovjerovitelji zapisnika mr. Josip Dundović i Ratko Matošević,
dipl. ing. te Povjerenstvo za zaključke, prof,
dr. Slavko Matić, Ivan Hodić, dipl. ing., Tomislav Starčević,
dipl. ing., prof. dr. Joso Vukelić, dr. Vlado Topić,
mr. Juraj Zelić i Hranislav Jakovac, dipl. ing.


Tajnik HŠD-a H. Jakovac izvijestio je daje Skupštini
nazočno 84 od 97 službenih delegata, pa će sve
odluke biti punovažne (ukupno je Skupštini i Savjetovanju
bilo nazočno 270 članova HŠD-a i gostiju).


Nakon ovog formalnog dijela, predsjednik HŠD-a S.
Matić pozvao je zainteresirane da pozdrave Skupštinu.


Direktor "Hrvatskih šuma" Željko Ledinsk i pozdravio
je skup izrazivši zadovoljstvo programom
ovogodišnjih Dana hrvatskoga šumarstva, jer se evo
od otvaranja izložbe slika u ponedjeljak, događanja na
Medvednici u utorak, danas nastavlja aktivnost, također
značajna za šumarsku struku. Što se tiče "Hrvatskih
šuma" izvijestio je o pozitivanom poslovanju u
prošloj godini i u prvom tromjesečju ove godine. Potpisan
je i kolektivni ugovor s radnicima i sindikatima
za sljedeće 3 godine, koji će jamčiti stabilnost, posebno
u vrijeme restruktuiranja poduzeća kada ćemo svi


zajedno biti na istom zadatku. Zahvalio je svim članovima
HŠD-a što su se uključili u poslove oko restruktuiranja
a i na aktivnosti obilježanja Dana hrvatskoga
šumarstva, kada smo svi angažirani na istom cilju,
predstaviti što bolje naš rad i struku javnosti.


Pomoćnik ministra polj. i šumarstva Željko Rendu
1 i ć, pozdravio je skup u ime ministra i svoje osobno
te zaželio Skupštini uspješan rad i ugodno druženje.
Sama brojka 105 puno govori i o tradiciji i o velikoj
ulozi HŠD-a u šumarskoj struci. Danas kada smo
ponovno na prekretnici na rubu promjena koje su naša
nužnost, zamolio je za strpljenje i podršku onima koji
imaju zadaću danas biti na čelu tog procesa, a koji nije
daleko odmakao. Tempo kojim idu promjene je prespor,
ali se nada boljem. "Hrvatske šume" su na sreću
na čvrstim nogama i u mogućnosti zbrinuti sve svoje
zaposlene. Podrška procesu i ljudima koji ga nose
neophodna je na svim razinama struke. Čekanje će otežati
zadaću, a stanje u gospodrstvu nalaže promjene.


Pomoćnik ministra polj. i šumarstva Željko Rendulić, dipl. ing.,
pozdravlja skup


Akademik Mirko V i d a k o v i ć pozdravio je skup u
ime HAZU i ispričao predsjednika HAZU akademika
Ivu Padovana, koji gaje zamolio da u njegovo ime nazočnima
uputi čestitke i zaželi uspješan rad. HAZU je
uvijek cijenila i podupirala znanstvene i stručne skupove,
dakako i iz područja prirodnih znanosti. Ta činjenica
je od posebnoga značenja za našu šumarsku
znanost, jer pruža veću mogućnost za što bolje i uspješnije
rješavanje znanstvenih i stručnih pitanja. Na to
ukazuje i ovaj skup na kojemu će se govoriti o mogućnostima
unapređenja naših šuma i boljeg života na
ovim prostorima. Povodom ovoga skupa, šumari su
upriličili tiskanje i predstavljanje znanstvene monografije
o jeli te im na tome posebno čestitamo. Još jednom
nazočnima najbolje želje za uspješan rad u nadi
da će hrvatske šume u budućnosti biti još značajniji
čimbenik u razvoju šumarske znanosti i struke.