DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 12     <-- 12 -->        PDF

D. Ballian: USPIJEVANJE SITKANSKE SMREKE (Picea sitchensis (Dong.) Can-.) U IL1FKO POKUSU... Šumarski list br. 5-6, CXXV (2001), 249-261
Međedovi ć et ali 1991). Ipak u redovnim pošumlja-biti zastupljene u našim šumama sa oko 5-10 % površivanjima
koja su se provodila u cilju rekonstrukcije de-na (Pintarić 2000), ali na kvalitetnijim tlima gdje
gradiranih šuma, malo su se koristile pobrojane vrste, imaju veliku proizvodnost.
jer u rasadničkoj proizvodnji nisu zastupljene u odgoSa
sitkanskom smrekom nismo imali većih iskustavarajućim
količinama. Pored dobrih rezultata koje smo va, iako su prva istraživanja (A 1 ij a g i ć, 1984 i P i n dobili
u istraživanjima, ipak se ne bi smjele podizati t a r i ć, 1988) upućivala na dobre rezultate.
velike monokulture s aloktonim vrstama. One bi mogle


2. OBJEKT I METODE RADA
U proljeće 1978. godine na lokalitetu Kičevac postavljenje
IUFRO pokus provenijencija, s osam provenijencija
sitkanske smreke (Tablica 1.). Pokusne plohe
postavljene su na mjestu gdje je bila izdanačka šuma
bukve. Cilj pokušaje praćenje produkcije drvne mase
u našim ekološkim uvjetima, i praktična primjena introdukcije
aloktonih vrsta visoke produktivnosti, koje
bi povećale prinos u našim izdanačkim šumama.


Sitkanska smreka:


Prema Vidakoviću (1982), prirodni areal sitkanske
smreke je uz obalu Pacifika, gdje raste u umjerenoj
i vlažnoj klimi. Prosječno je visoka 30 m (60 m), i sa
promjerom od 90-120 cm (300 cm). Izrasla u gustim
sastojinama ima deblo čisto od grana i jako žilište, dok
u rijetkim sastojinama i na osami ima jake grane. Kad
se prorijede sastojine, pojavljuju se aktivirani uspavani
pupovi koji smanjuju tehničku vrijednost drveta.


Areal sitkanske smreke je dosta dugačak i pruža se
od 41° do 61° sjeverne širine i od 121° do 153° zapadne Slika 1. Zemljopisni raspored provenijencija.
Figure 1 Geographical distribution of provenance.


dužine, ili oko 3000 km. širina areala je pak dosta uska
i kreće se u Kaliforniji oko par kilometara do 200 km
u Britanskoj Kolumbiji i Aljaski. Raste u nizinama, a u Sadnice su proizvedene u "Institutu za četinjače" u


visinu ide do 1000 metara. Jastrebarskom. Starost sadnica bila je 2+2 godine. GuNajbolje
uspijeva na dubokim, vlažnim dreniranim stoća sadnje u pokusu iznosila je 2X 2 metra, odnosno
tlima, dok na suhim ne dostiže velike dimenzije. 2500 biljaka po hektaru. Sadnja je obavljena u tri repe-


Tablica 1. Osnovni podaci o provenijencijama.


Table 1 Basic data on provenance.
Provenijencija prema IUFRU Država i lokalitet s nadmorskom visinom Zemljopisna dužina i širina, populacije
3001 Washington (SAD), Belingam, 48°45´N
15-30 m 122" 38´W
3003 Washington (SAD), Forks, 48°04´N
122-152 m 124°18´W
3006 Washington (SAD), Shelton, 46°41´N
15-30m 123°09žW
3012 Oregon (SAD),Necanicum, 45°49´N
46 m 123°46´W
3059 Britanska Kolumbija (CAN) Fair Harbour 50°03´N
30 m 127° 02´W
3060 British Columbia(CAN) Squamish River, 49°53´N
30m 123° 15´W
3067 Washington (SAD), Stillagaumish, 48°07´N
305-366 m 121°45´W
3073 British Columbia (CAN) Blenheim Mountins, 48°54´N
183-244 m 124° 57´W