DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Izvršenje financijskog plana HŠD po mjestima troškova u vremenu
od 1. siječnja do 31. prosinca 2000, godine.


Tek. broj Sadržaj Ukupno Stručne službe Šumarski list


PRIHODI


1. Prihodi od pretpl. i prodaje
S.L. separata i oglasa
2. Prihodi od dotacije
3. Prihodi od zakupnina
4. Ostali prihodi
UKUPNO PRIHODI


TROŠKOVI


I. Materijalni troš.
1. Utrošeni mat. za red. djelat.
2. Potrošena energija
II. Troškovi usluga
3. Prijevozne usluge
4. Usluge održavanja
5. Intelekt, i osobne usluge
6. Komunalne usluge
7. Grafičke usluge (S.L. i dr.)
III. Troškovi za zaposlene
8. Plaće, nak., por., prir. i dopr.
9. Ostali izdaci za zaposlene
IV. Troškovi poslovanja - nematerijalni
10. Dnevnicezasl.put.iput.tr.
11. Dnevnice i troš. vanj. sur.
12. Troškovi reprezentacije
13. Premija osiguranja
14. Bank. usluge i troš. ZAP-a
V. Ostali troškovi poslovanja
15. Trošk. za struč. obr. i savjet.
16. Trošk. za struč. lit. i struč. glas.
17. Ostali nemat. troškovi
18. Porez na dodanu vrijednost
UKUPNO TROŠKOVI
REKAPITULACIJA
UKUPNO PRIHODIUKUPNO TROŠKOVIVIŠAK - MANJAK PRIHODA


645.989,42 15.000,00 630.989,42
130.000,00 130.000,00
1.150.739,95 1.150.739,95 -
77.888,34 77.888,34 -
2.004.617,71 1.243.628,29 760.989,42
77.498,25 23.311,72 54.186,53
21.343,77 17.075,02 4.268,75
870,00 870,00 -
455.720,65 455.720,65 -
73.990,82 11.536,63 62.454,19
34.878,40 34.878,40 -
530.761,18 15.585,50 515.175,68
503.022,49 352.115,75 150.906,74
15.340,00 15.340,00 -
35.165,19 35.165,19 -
836,13 836,13 -
26.947,82 24.253,04 2.694,78
17.753,78 17.753,78 -
2.905,11 2.614,60 290,51
44.147,40 44.147,40 -
4.521,80 4.521,80 -
15.073,78 15.073,78 -
122.954,54 102.464,71 20.489,83
1.983.731,11 1.173.264,10 810.467,01
2.004.617,71 1.243.628,29 760.989,42
1.983.731,11 1.173.264,10 810.467,01
+20.886,60 +70.364,19 -49.477,59


Zaključci prošlogodišnje 104. redovite skupštine moramo li strancima (valjda zato što ne vjerujemo
HŠD-a održane pod pokroviteljstvom predsjednika Hrsebi)
baš sve plaćati, pa i ono što znamo bolje od druvatskog
Sabora gospodina Zlatka Tomčića i tematske gih? Naravno pitanje je za neke provokativno, ali gdje
rasprave na temu "Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeje
utemeljeni odgovor na njega?
će", bili su temelj za odluku Vlade RH i zadanih smjerKrajem
godine, 23. i 24. studenog pod visokim ponica
Ministarstvu polj. i šumarstva i U.O. "Hrvatskih kroviteljstvom predsjednika RH gosp. Stjepana Mesišuma"
glede restrukturiranja Hrvatskih šuma. Smjernića,
obilježena je u Senju i Krasnu 235. obljetnica šuce
Vlade ne razlikuju se od biti zaključaka, što nam marije Krasno i 110. obljetnica rođenja prof. dr. sc. Jodaje
pravo na mišljenje kako je naša rasprava bila utesipa
Balena. Uz savjetovanje i referate održane su i sjemeljena
i plodonosna. Da li smo sa daljnim slijedom dnice U.O. HŠD-a i Stručni kolegij "Hrvatskih šuma"
zadovoljni, to je već pitanje. Često se i čuje pitanje, te izložba i književna večer uz sudjelovanje šumara