DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Kratkoročne obveze u iznosu od 47.633,83 kn odnose
se na usluge koje smo podmirili do 20. siječnja
2001. godine.


Uz ovo Izvješće dostavljamo sljedeći popisni mate


rijal:
popisne liste dugotrajne imovine i sitnog inventara
u upotrebi
popis dugovanja na dan 31. prosinca 2000. god.


popis dugovanja pretplatnika na Šumarski list za
1998. 1999. i 2000. godinu,


popis potraživanja za 2000. godinu.


Povjerenstvo:


Mr. sc. Mladen Stojković, predsjednik, v. r.
Đurđica Belić, član, v. r.
Ana Žnidarec, član, v. r.


Izvršenje financijskog plana HŠD-a s ograncima u vremenu
od 1. siječnja do 31. prosinca 2000. godine.


A FOND REDOVITE DJELATNOSTI
Tek. broj Sadržaj


A
PRIHODI


1.
Prihodi od prodaje i pretplate na Sum. list,
separata i oglasa
2.
Prihodi od dotacija
3.
Prihodi od zakupnina
4.
Ostali prihodi
5.
Prihodi od članarina i naknada
UKUPNO PRIHODI


B
TROŠKOVI


I.
Materijalni troškovi
1.
Potrošen materijal za redovitu djelatnost
2.
Potrošena energija
II. Troškovi usluga
3.
Prijevozne usluge
4.
Usluge održavanja
5.
Intelektualne i osobne usluge
6.
Komunalne usluge
7.
Grafičke usluge (Šumarski list i dr.)
III. Troškovi za zaposlene
8.
Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi
9.
Ostali izdaci za zaposlene
IV. Troškovi poslovanja - nematerijalni
10.
Dnevnice za služb. put. i put. troškovi
11.
Dnevnice i troškovi vanjskim suradnicima
12.
Troškovi reprezentacije
13.
Premije osiguranja
14.
Bankovne usluge i troškovi ZAP-a
V.
Ostali troškovi poslovanja
15.
Troškovi za struč. obrazov. i str. ekskur.
16.
Troškovi za stručnu lit. i stručna glasila
17.
Ostali nematerijalni troškovi
Plaćen PDV
UKUPNO TROŠKOVI
PRIHODI
TROŠKOVI
VIŠAK PRIHODA


Planirano


450.000,00
70.000,00
1.350.000,00
50.000,00
635.500,00


2.555.500,00


90.000,00
20.000,00


70.000,00
400.000,00
90.000,00
50.000,00
562.000,00


490.500,00
15.000,00


45.000.00
20.000,00
210.000,00
25.000,00
42.000,00


213.500,00
57.000,00
155.500,00


2.555,500,00


2.555,500,00


2.555.500,00


Ostvareno


645.989,42
130.000,00
1.150.739,95
81.488,99
505.778,11


2.513.996,47


89.357,32
21.343,77


36.914,10
455.720,65
81,625,82
34.878,40
530,761,18


503.022,49
15.340,00


35.165,19
7.485,67
219.100,55
17.753,78
7.766,65


207.419,30
34.000,48
93.386,58
122.954,54


2.513.996,47
2.513.996,47
2.513.996,47


Indeks


143,55
185,71
85,23
162,97
79,58


98,37


99,28
106,71


52,73
113,93
90,69
69,75
94,44


102,55
102,26


78,14
37,42
104,33
71,01
18,49


97,15
59,64


139,12


98,37
98,37
98,37