DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 116     <-- 116 -->        PDF

u cilju zaštite i očuvanja okoliša uz Muru, Dravu i
Dunav. Ovoj akciji na poticaj NVO "Zeleni Osijek"
i uz podršku drugih NVO koje u svom programu
imaju zaštitu okoliša, pridružilo se i HŠD, jer nam
je program, a i dosadašnje su aktivnosti (savjetovanja
i okrugli stolovi) i to čak međunarodnog karaktera,
imale za cilj očuvanje šuma u porječju, posebice
Drave. Upravni odbor podržava ovu akciju i
ovlašćuje predstavnika HSD-a da potpiše pristupnicu
"Dravskoj ligi".
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
uputilo je poziv NVO pa tako i HSD-u da sudjeluje


24. 4. na cjelodnevnom skupu i raspravi o stanju zaštite
okoliša i o pripremljenom nacrtu Prijedloga zakona
o zaštiti prirode. Tajnik HSD-a svakako će biti
nazočan ovome skupu.
HŠD-u je upućen poziv Zelene akcije da u okviru
Dana planeta zemlja od 20. do 22. travnja sudjeluje
sa svojim promidžbenim materijalom na obilježavanju
ovoga dana, koji ove godine ima poruku
"Zdrav okoliš za zdravu hranu". HŠD će na toj manifestaciji
predstavljati ogranak Bjelovar, koji može
u tako kratkom roku osigurati izložbeni materijal.
Član U.O. ing. Presečan izvješćuje o aktivnosti
ogranka glede uključenja u izradu županijskog prostornog
plana, te poziva i druge ogranke, ukazujući
da još ima vremena uključiti se i sudjelovati u izradi
županijskih prostornih planova.
Putem HŠD-a ogranaka Delnice i Buzet, HŠD je
pozvano na suradnju s kolegama Šumarskog nadzorništva
iz Trsta, koji šumare iz Gorskog kotara i
Istre te predstavnike drugih regija (oko 30 ljudi) pozivaju
na jednodnevnu ekskurziju i dogovor o suradnji.
Poziv je jednoglasno prihvaćen.


Član U.O. ing. Pavelić izvješćuje o održanom
Okruglom stolu početkom travnja na temu PP Žumberak
i gospodarenje šumama, gdje je bilo dosta
primjedbi na rad šumara. Tu treba više raditi, objašnjavati,
tumačiti šumarska gledišta i struku, pa i
aktivnije surađivati s lokalnom zajednicom i ispravljati
neke, moglo bi se reći, zastarjele stavove, kako
nas ne bi drugi ispravljali.


Potrebno je upoznavati vodstva županija s programom
rada, pa će biti više razumijevanja za potrebne
stručne šumarske radove.


Ing. Matošević upozorava na probleme puštanja pitomih
svinja u šumu u području PP Lonjsko polje i
potrebu izricanja protesta šumara.
Predsjednik prof. Matić izvješćuje o ekskurziji austrijskih
šumama Pro Silva, koju su oni ostvarili prošle
godine u Hrvatskoj, a sada su za isti broj ljudi i
na njihov trošak spremni ujesen 2001. god. organizirati
isto za hrvatske šumare. Naravno na tu ekskurziju
trebaju krenuti ponajprije oni koji su podni


jeli teret kod prijama austrijskih šumara, ali i za
druge će biti mjesta, o čemu slijedi dogovor.


-
Ing. Fliszar, vraćajući se na temu zaštite okoliša i
suradnju s loklanom zajednicom, ukazuje na problem
nepostojanja odlagališta otpada u mnogim županijama.
Kada bi bila određena ta odlagališta, problem
bi bilo puno lakše rješiti.
Ad3)
a) Povjerenstvo za popis imovine
Predmet: Izvješće o obavljenom popisu sa stanjem
na dan 31. prosinca 2000. godine


Upravnom odboru
Izvješćujemo daje Povjerenstvo u sastavu:
Mr. sc. Mladen Stojković, predsjednik


Đurđica Belić, član
Ana Žnidarec, član
obavilo popis prema Odluci o popisu od 23. 11.
2000. sa stanjem na dan 31. prosinca 2000. godine.
O obavljenim poslovima i utvrđenom stanju podnosimo
sljedeće izvješće:


1.
Popis je obavljen u vremenu od 18. do 31. prosinca
2000. godine.
2.
Popisano je slijedeće:
-
dugotrajna materijalna imovina
financijska imovina (kratkoročni depoziti u
banci)
potraživanja dugoročno i kratkoročno
-
novac u banci i blagajni
-
dugoročne obveze
- kratkoročne obveze
Popisom dugotrajne imovine utvrđeno je da stvarno
stanje odgovara knjižnom stanju. Stanje na kratkoročnim
depozitima u bankama iznosi 185.295,35 kn.
Dugoročna potraživanja - neutužena iznose
3.279.546,48 kn
neplaćene zakupnine: Fakultet kemijskog inženje


ringa i tehnologije u iznosu od 1.623.010,33 kn i
neplaćene zakupnine Instituta za međunarodne odnose
1.656.536,15 kn.


Kratkoročna potraživanja iznose 809.707,68 kn i od
toga 22.678.29 kn potraživanja su naplaćena do 20. siječnja
2001. godine, a za iznose od 787.029,39 kn, Povjerenstvo
predlaže da se ta potraživanja pokušaju i u
2001. godini naplatiti dogovorno ili utužiti.


Stanje na žiro računu iznosi 205.744,52 kn, a stanje
u blagajni iznosi 259,33 kn.


Nakon pregleda i popisa osnovnih sredstava komisija
predlaže rashod osobnog računala - nabavna vrijednost
2.230,20 kn i fotokopirni aparat Canon nabavna
vrijednost 105,40 kn koji su i u cjelosti otpisani.
Osobno računalo je nabavljeno 1996. godine, a fotokopirni
aparat 1986. godine.