DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 115     <-- 115 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK
9. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
održane 4. travnja 2001. godine u Zagrebu


Nazočni: Branko Belčić, dipl. ing., mr. se. Vladimir
Bogati, Damir Delač, dipl. ing., Ivan Đukić, dipl. ing.,
prof. dr. sc. Mladen Figurić, Ivica Fliszar, dipl. ing., dr.
se. Joso Gračan, Ilija Gregorović, dipl. ing., Herbert
Krauthacker, dipl. ing., dr. se. Vice Ivančević, mr. se.
Željko Marman, prof. dr. se. Slavko Matić, Damir Matošević,
dipl. ing., Dujo Pavelić, dipl. ing., mr. se. Ivan
Pentek, prof. dr. sc. Branimir Prpić, Zvonko Rožić, dipl.
ing., Tomislav Starčević, dipl. ing., Mario Stipetić, dipl.
ing., dr. se. Vlado Topic, prof. dr. sc. Joso Vukelić, Slavko
Šarčević, dipl. ing., Valerija Vukelić, dipl. ing., Željko
Perković, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing. i
Vlatka Antonie.


Odsutni, ispričani: Zvonko Kranjc, dipl. ing. i Berislav
Vinaj, dipl. ing.


Nakon što je predsjednik HŠD-a prof. dr. Slavko
Matić pozdravio sve nazočne zahvalivši im na dolasku,
usvojen je ovaj


Dnevni red


1.
Prihvaćanje Zapisnika 8. sjednice U.O. HŠD-a.
2.
Obavijesti.
3.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju HŠD-a za
2000. godinu.
a) Izvješće Povjerenstva za popis imovine.
b) Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana od
1. 1. do 31. 12.2000.
c) Izvješće Nadzornog odbora.
d) Rasprava po izvješćima i zaključci.
4.
Šumarski list i ostale publikacije.
5.
Dani hrvatskoga šumarstva.
6.
Hrvatski šumarski dom - uređenje i održavanje te
odnos s korisnicima prostora.
7. Razno.
Ad 1) Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora prihvaćen
je jednoglasno bez primjedbi.
Ad 2) Tajnik HŠD-a H. Jakovac izvješćuje o značajnim
događanjima i aktivnostima HŠD-a od prošle
do današnje sjednice U.O.
U HŠD-u je 25. siječnja održan Okrugli stol na temu
"Žirenje, pašarenje i brst u prirodnim šumskim
ekosustavima". O ovom interdisciplinarnom skupu detaljno
smo izvijestili u Šumarskom listu br. 1-2/2001.
U NN br. 18 od 7. ožujka obavljen je popis članova
Savjeta za prostorno uređenje Hrvatske. Među čla


novima je i predstavnica šumarstva mr. se. Jadranka
Rosa "Hrvatske šume", p.o. Zagreb - Služba za
ekologiju, što članovi U.O. pozdravljaju.
Ovih dana HŠD i ostale nevladine udruge obavijestilo
je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog
uređenja da s Interneta ispisu nacrt Prijedloga zakona
o zaštiti prirode i dostave svoje primjedbe. Osim
kratkog roka za primjedbe (dopis je napisan 14. veljače,
dostavljen 28. veljače, a rok za primjedbe bio
je 10. ožujka) i pitanja imaju li sve NVO mogućnost
pristupa Internetu, tekst sadrži niz nelogičnosti, netočnih
i nepotrebnih objašnjenja te inkopatibilnosti
s drugim zakonima, ili pak zadiranja u postavke
koje bi ti zakoni trebali rješavati, npr. Zakon o šumama.
HŠD i "Hrvatske šume" su svaki pojedinačno,
ali dopunjujući se, dali primjedbe na ovaj nacrt
i to u traženom vremenu, kako bi ako bude dobre
volje, ti prijedlozi bili prihvaćeni.
U posrednim putem dostavljenom pretisku Rješenja
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u kojemu je
odnosni ministar mr. sc. B. Pankretić imenovao Povjerenstvo
za izradu nacrta, Prijedloga Zakona o šumama,
među institucijama uključenima u izradu
toga nacrta ne nalazimo najstariju i stručno najširu
instituciju, Hrvatsko šumarsko društvo. Naši članovi
se nalaze u tom Povjerenstvu, ali kao prestavnici
drugih institucija. Postavlja se pitanje treba li na
ovo Rješenje reagirati. Nakon rasprave, zaključeno
je jednoglasno da se uputi apel ministru Pankretiću,
u uvjerenju daje ovaj propust načinjen nenamjerno
i da se ova pogreška može ispraviti.
Ovih dana očekuju se neke formalne promjene u
Zakonu o šumama, koje bi osigurale normalan rad
šumarstva u prijelaznom razdoblju - iz "Hrvatskih
šuma" kao javnog poduzeća u trgovačko društvo.
HŠD očekuje da će to biti zaista samo formalne promjene,
jer za stvarne i u kojoj mjeri potrebne promjene
ZOŠ-a nadamo se da ćemo imati prilike i za
prijedloge i za stručnu raspravu.
U završnoj fazi je izrada Strategije razvoja RH, za ko


ju je i šumarska struka dala svoje prijedloge te sa zanimanjem
očekuje stoje od tih prijedloga prihvaćeno
i da li smo "bliže centru ili i dalje na marginama".
Ovoga se mjeseca nakon nekoliko održanih Okruglih
stolova (Varaždin, Koprivnica, Virovitica, Re-
paš) i sljedeća tri očekuje osnivanje "Dravske lige",