DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 113     <-- 113 -->        PDF

meno opremljen izravnim ulaganjem šumarstva Poljske
(nacionalna šumarska kompanija Poljske).


Dana 24. veljače domaćin je organizirao jednodnevnu
ekskurziju u šumski distrikt Kozienice gdje su na tri
lokaliteta prezentirana svojstva tla na otvorenim profilima.
Istoga dana sudionike skupa ugostilo je šumsko gospodarstvo
Poljske (Lasy Panstwowe) u moderno ure


denom školsko-rekreacijskom centru ove kompanije u
mjestu Jedlnia Letnisko, oko 80 km južno od Varšave.
Generalni direktor kompanije predstavio je kompaniju
s gledišta organizacije i ustroja, a njegovi suradnici djelatnost
poduzeća pojedinih stručnih službi.


Doc. dr. se. Nikola Pernar
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O GENETSKOM DIVERZITETU U RIJEČNIM
POPULACIJAMA EUROPSKE CRNE TOPOLE I UTJECAJU NA
GOSPODARENJE U RITSKIM EKOSUSTAVIMA (EUROPOP),


koji je održan od 16. do 20. svibnja 2001. god. u Szekszärdi, Mađarska


Očuvanje genofonda europske crne topole i poplavnih
ritskih šuma, kao i močvarnih ekosustava, te njihova
obnova na površinama s kojih su potisnuti ili nestali,
jedni su od važnijih prioriteta u šumarstvu zemalja Europske
unije. Zemlje članice svjesne su važnosti izbora
dobre strategije u rješavanju ovih problema, pa su prije
tri godine pokrenule projekt pod nazivom EUROPOP.
Zadatak ovoga projekta bio je utvrditi genetsku razno-


Slika 1. Klonski arhiv crnih topola (rasadnik Tolna)


likost u sadašnjim populacijama crne topole, te kako
rezultate istraživanja ugraditi u strategiju očuvanja i
upravljanja poplavnim ritskim ekosustavima. Projektu
su pristupile Velika Britanija, Nizozemska, Belgija,
Francuska, Španjolska, Italija, Austrija i Njemačka, a
Mađarska je u svojstvu pridruženog člana bila i vrlo uspješan
domaćin ove međunarodne konferencije.


U završnom izvješću europskog projekta
EUROPOP sudjelovalo je ukupno pedesetak sudionika
iz 11 europskih zemalja i SAD-a. Iz Hrvatske su bili
nazočni doc. dr. se. Davorin Kajba sa Šumarskog fakulteta
iz Zagreba i Dragomir Pfeifer, dipl. ing. šum.
iz "Hrvatskih šuma", Uprava šuma Osijek.


Radovi na projektu izvršeni su u šumarskim institutima
u osam zapadnoeuropskih zemalja i na području
šest europskih rijeka (Dunav, Rajna, Drome, Ebro, Ticino
i Usk). Genetski diverzitet europske crne topole istraživanje
na različitim razinama, od morfoloških istraživanja,
istraživanja biokemijskih markera izozima, te s
molekularnim markerima (kloroplasnom DNA, pomoću
tehnike AFLP i mikrosatelitnom DNA) koji su međusobno
komparirani. Ova saznanja koristit će se za usporedbu
i procjenu ključnih elemenata i parametara u
dinamici razvoja prirodnih sastojina crne topole i pri
reintrodukciji ove vrste, te očuvanju genetskog diverziteta
metodom in situ. Da bi se utvrdilo sadašnje stanje
očuvanja metodom ex situ, istim su metodama vršena
istraživanja klonskih kolekcija pojedinih zemalja.


Na Simpoziju je doc. dr. D. Kajba održao pozivni
referat pod naslovom "EUFORGEN Populus nigra
Network and theory of in situ and ex situ conservation
strategies". U izlaganju je elaboriran dosadašnji rad na
očuvanju genofonda europske crne topole putem klonskih
arhiva, te uspješno razvijanje strategija restoracijskih
objekata određivanjem ekoloških, demografskih i
genetskih indikatora razvijenih u sklopu programa
EUFORGEN. Također je u radnom dijelu Simpozija
održao i referat u koautorstvu s B. Romanićem,