DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 112     <-- 112 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


SASTANAK EKSPERTNE SKUPINE ZA ŠUMSKA TLA


Varšava, 22-23 . veljače 2001.


U organizaciji Koordinacijskog centra za šumsko
tlo (FSCC), održan je u Varšavi 22-23. veljače 2001.
god. sastanak ekspertne skupine za tlo Međunarodnog
programa za procjenu i praćenje utjecaja zračnog onečišćenja
na šume (ICP Forests). Organizator i voditelj
sastanka bio je prof. dr. E. Van Ranst, voditelj ekspertne
skupine za tlo (EPS) u okviru navedenog programa,
a domaćin skupa Institut za istraživanje u šumarstvu
(IBL) u Varšavi, odnosno dr. sc. Josef Wojc
i k iz Odjela za šumsko stanište. Sam institut nalazi
se 15 km jugozapadno od centra Varšave, kod mjesta
Sekocin Las.


Skupu su bili nazočni predstavnici većine zemalja
uključenih u ICP Forests: Austrija, Bjelorusija, Belgija,
Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Hrvatska,
Irska, Italija, Litva, Nizozemska, Norveška, Njemačka,
Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska,
Švedska, Ukrajina, Velika Britanija, te predstavnici
Europske Komisije.


Skup su otvorili organizator, E. Van Ranst i domaćin
J. Wojcik, a Thomas Haussmann, voditelj programa
ICP-Forests, u uvodnom izlaganju pojasnio je
značaj tema predviđenih protokolom sastanka za sveukupni
program.


Na ovom sastanku obrađene su teme vezane za I i II
razinu monitoringa tla, za uzorkovanje otopine tla te za
mogućnost korespondencije s drugim istraživačkim
programima.


hama, ujednačenost obrađenosti ploha te na izvornost
podataka (neklasirani podaci). Ova i ostale dvije
prezentacije (B. Wink 1 er i W. Seid! i ng) iskorištene
su i za raspravu o rangiranju parametara na parametarskoj
listi usvojenoj na prošlom sastanku ekspertne
skupine za tlo. Dat je naglasak na nužnost obveznih
analiza tla za veće dubine (osobito C za 60-80 cm).
Isto tako rangirani su parametri za razinu I i za razinu
II monitoringa tla i analiziran njihov značaj, kako unutar
programa ICP-Forests, tako i za uporabivost u drugim
programima (npr. Carbo-Europe i dr.).


Što se tiče gustoće mreže ploha za razinu I (za zemlje
koje ne primjenjuju mrežu 16x16 km) zaključeno
je da minimalna obvezna gustoća bude 32x32 km, a po
mogućnosti 16x16 km. Ova redukcija gustoće imat će
konzekvence na reprezentativnost ploha i na kompletnost
analiza tla. Radi što bolje pokrivenosti svih tala
FSCC će naknadno preporučiti obvezno zadržavanje i
nekih ploha iz mreže 16x16 km.


Rasprava o laboratorijskim analizama ukazala je na
obvezu primjene standardnih analitičkih metoda. U vezi
praktičnih problema vezanih za laboratorijske analize,
formirana je ad hoc ekspertna grupa (N. König,


J. Derome,E. Ulrich N. Clarke, M. Remges i
E. Van Ranst) koja je od 14. do 16. bila nazočna sastanku
o laboratorijskim analizama u ISPRA.
Zaključeno je da se iz Instituta za koordinaciju intenzivnog
minitoringa u šumarstvu Heerenveen
(FIMCI) i iz Koordinacijskog centra za šumska tla Gent
(FSCC) uputi cirkularni dopis nacionalnim fokalnim
centrima (NFC), sa zamolbom za dostavu i drugih
podataka o tlu ploha koje su već uključene u program.
Ovdje se u prvome redu misli na sorpcijske značajke
tla, čije je poznavanje neophodno za modeliranje kemijskih
značajki otopine tla, ovisno o značajkama
atmosferskih depozicija.


Prilikom terenskih istraživanja preporuča se ubuduće
koristiti WRB klasifikaciju tala i opis prema FAO


-
vodiču za opis profila i staništa.
Posebna rasprava vođena je oko metoda uzorkovanja
otopine tla, a vezano za priređeni priručnik (J. Derome)
te za razmjere i sadržaj njegove revizije. Revidirani
priučnik bit će dostupan krajem svibnja ove godine.
Po završetku skupa domaćin nam je pokazao i proveo
nas kroz izuzetno opremljen i organiziran laboratorij
Odjela za šumsko stanište. Laboratorij je suvre