DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 111     <-- 111 -->        PDF

djevičanske Guslice, Jelenca i Lasca, gdje je otpočeo
svoj šumarski poziv, Lesku, izvor Kupe i Svetu Goru
gdje ga je nastavio, dajući prednost motivima s priobalja
("Jutro na lukobranu", "Senjska luka I i II",
"Gornje Krmpote") i otoka ("Plaža Zrče", "Lukobran
u Baski", "Jutro na sidrištu").


Slika 1. Šumarnik Cvctko Štanfclj ispred svojih uspjelih radova na
temu gorskih šumskih krajolika.


"To je razumljivo, pojasnit će sam Štanfelj. Daleko
od očiju, daleko od srca, što će reći (po)dalje od kista
i palete. Napustivši prije 20 godina Gorski kotar i
trajno se nastanivši u Rijeci moji puti rijetko prelaze
Gornje Jelenje. Koliko god su mi dragi i srcu prilasli
motivi iz mog rodnog Gorskog kotara, toliko ništa
manje po ljepoti i osebujnosti ne zaostaju primorska
jutra, sutoni i bonace priobalja i otoka".


Od već spomenute izložbe u Crnom Lugu, slike
Cvetka Štanfelja sve više plijene pozornost likovne kritike
i naklonost publike. "Svjetlost i sjena u likovnom
izrazu Cvetka Štanfelja razlazu boje predmeta u elemente
toplog i hladnog. Jednakim marom i preciznošću
slika treperenje zraka nad morem i uz šumske obronke,
hvatajući nijanse smirenih gorskih voda uz prikaze
sjena osunčanog zelenila krošni... Njegov likovni izraz
potvrđen je ljubavlju za slikanjem pejsaža otvarajući
nam oči za tihe jepote domaćih krajeva... Kroz svoju
ličnost, obogaćujući je humanističkim nazorom i optimističkim
pristupom prirodi, slikar je u mnogo čemu
nadrastao sebe samog nametnuvši se snagom svog osebujnog
izraza, riječi su likovnog kritičara Veljka
Troh e, prof, na svečanosti otvorenja izložbe.


Slika 2. Sa svečanosti otvorenja druge samostalne izložbe slika
Cvetka Štanfelja u prostorijama Društva Gorana u Rijeci.


Prema nedavno preminulom povjesničaru umjetnosti
Matku P e i ć u, neki od naših znanih slikara u svom
likovnom stvaralaštvu zavoljeli su poneko stablo, poneku
vrstu drveća, kojoj su se učestalo vraćali i redovito
prikazivali na svojim platnima. Beciću je tako
omilio hrast, F i 1 a k o v c u bukva, Kraljeviću grab,
Motik i breza, Babic u jablan ... Našem Štanfelju
to je jela, posebno ona velebna u društvu svojih
suplemenjakinja na silikatu u risnjačkoj Leski! "Nikad
istu, nalazili smo je uspavanu zimi, bujnu u proljetnom
rastu, osunčanu u vrelu ljetu i spokojnu, rumenu u


jesenskom umivanju ", da se poslužim zapisom o slikama
šume Tomislava Starčevića , dipl. ing. šumarstva.
Tako našu jelu i goranske šume doživljava Cvetko
Štanfelj. Prenesene snagom umjetnikova izraza kao
ulja na platnu "plod su želje zaljubljenih u šume da
svoj doživljaj ljepote, ugođaj trenutka, svoju radost ili
sjetu podijele s drugima ".


Tekst i fotografije
Alojzije Frković
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 112     <-- 112 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


SASTANAK EKSPERTNE SKUPINE ZA ŠUMSKA TLA


Varšava, 22-23 . veljače 2001.


U organizaciji Koordinacijskog centra za šumsko
tlo (FSCC), održan je u Varšavi 22-23. veljače 2001.
god. sastanak ekspertne skupine za tlo Međunarodnog
programa za procjenu i praćenje utjecaja zračnog onečišćenja
na šume (ICP Forests). Organizator i voditelj
sastanka bio je prof. dr. E. Van Ranst, voditelj ekspertne
skupine za tlo (EPS) u okviru navedenog programa,
a domaćin skupa Institut za istraživanje u šumarstvu
(IBL) u Varšavi, odnosno dr. sc. Josef Wojc
i k iz Odjela za šumsko stanište. Sam institut nalazi
se 15 km jugozapadno od centra Varšave, kod mjesta
Sekocin Las.


Skupu su bili nazočni predstavnici većine zemalja
uključenih u ICP Forests: Austrija, Bjelorusija, Belgija,
Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Hrvatska,
Irska, Italija, Litva, Nizozemska, Norveška, Njemačka,
Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska,
Švedska, Ukrajina, Velika Britanija, te predstavnici
Europske Komisije.


Skup su otvorili organizator, E. Van Ranst i domaćin
J. Wojcik, a Thomas Haussmann, voditelj programa
ICP-Forests, u uvodnom izlaganju pojasnio je
značaj tema predviđenih protokolom sastanka za sveukupni
program.


Na ovom sastanku obrađene su teme vezane za I i II
razinu monitoringa tla, za uzorkovanje otopine tla te za
mogućnost korespondencije s drugim istraživačkim
programima.


hama, ujednačenost obrađenosti ploha te na izvornost
podataka (neklasirani podaci). Ova i ostale dvije
prezentacije (B. Wink 1 er i W. Seid! i ng) iskorištene
su i za raspravu o rangiranju parametara na parametarskoj
listi usvojenoj na prošlom sastanku ekspertne
skupine za tlo. Dat je naglasak na nužnost obveznih
analiza tla za veće dubine (osobito C za 60-80 cm).
Isto tako rangirani su parametri za razinu I i za razinu
II monitoringa tla i analiziran njihov značaj, kako unutar
programa ICP-Forests, tako i za uporabivost u drugim
programima (npr. Carbo-Europe i dr.).


Što se tiče gustoće mreže ploha za razinu I (za zemlje
koje ne primjenjuju mrežu 16x16 km) zaključeno
je da minimalna obvezna gustoća bude 32x32 km, a po
mogućnosti 16x16 km. Ova redukcija gustoće imat će
konzekvence na reprezentativnost ploha i na kompletnost
analiza tla. Radi što bolje pokrivenosti svih tala
FSCC će naknadno preporučiti obvezno zadržavanje i
nekih ploha iz mreže 16x16 km.


Rasprava o laboratorijskim analizama ukazala je na
obvezu primjene standardnih analitičkih metoda. U vezi
praktičnih problema vezanih za laboratorijske analize,
formirana je ad hoc ekspertna grupa (N. König,


J. Derome,E. Ulrich N. Clarke, M. Remges i
E. Van Ranst) koja je od 14. do 16. bila nazočna sastanku
o laboratorijskim analizama u ISPRA.
Zaključeno je da se iz Instituta za koordinaciju intenzivnog
minitoringa u šumarstvu Heerenveen
(FIMCI) i iz Koordinacijskog centra za šumska tla Gent
(FSCC) uputi cirkularni dopis nacionalnim fokalnim
centrima (NFC), sa zamolbom za dostavu i drugih
podataka o tlu ploha koje su već uključene u program.
Ovdje se u prvome redu misli na sorpcijske značajke
tla, čije je poznavanje neophodno za modeliranje kemijskih
značajki otopine tla, ovisno o značajkama
atmosferskih depozicija.


Prilikom terenskih istraživanja preporuča se ubuduće
koristiti WRB klasifikaciju tala i opis prema FAO


-
vodiču za opis profila i staništa.
Posebna rasprava vođena je oko metoda uzorkovanja
otopine tla, a vezano za priređeni priručnik (J. Derome)
te za razmjere i sadržaj njegove revizije. Revidirani
priučnik bit će dostupan krajem svibnja ove godine.
Po završetku skupa domaćin nam je pokazao i proveo
nas kroz izuzetno opremljen i organiziran laboratorij
Odjela za šumsko stanište. Laboratorij je suvre