DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 107     <-- 107 -->        PDF

obranu "kulture šuma" i svjedočenje povijesne, kulturne,
estetske i ambijentalne vrijednosti šume, koja je
"kolijevka" šumarskih učenja u Italiji.


Za šumare je tehnika umjetnog uzgoja jele s golom
sječom jedna utopija, ali je to vrijedan spomenik koji
zaslužuje da bude muzej na otvorenom, sastavljen od
prastarih stabala jele koji okružuju Benediktinsku opatiju,
svjedočeći o jednoj kulturi koja oplemenjuje šumarsku
djelatnost i pomaže u poznavanju tajne prirode,
te doprinosi napretku nauke, povezujući prošlost, sadašnjost
i budućnost.


Pozdravni govori:


Lorenzo R u s s o - glavni opat Benediktinskog samostana
Vallombrosa pozdravio je sudionike "Kongresa"
u svoje ime i u ime Zajednice redovnika te zaželio
uspješan rad svima koji imaju odgovornost i koji vode
brigu za ovu šumu u Valllombrosi. Uprava samostana
će sa svoje strane davati punu podršku Zajednici šumarstva
za realizaciju šumarskog muzeja.


"Dobro došli i uspješan rad s blagoslovom i zagovorom
Sv. Ivana Gualberta osnivača Vallombrose i zaštitnika
šumara i šuma Italije", bile su riječi blagoslova
koje je uputio glavni opat sudionicima "Kongresa".


Fausto M a r t i n e 11 i - zamjenik direktora Državne
zajednice šumarstva, nakon upućenog pozdrava Zajednici
redovnika samostana, znanstvenim radnicima i
šumarima sa žaljenjem je najavio intenciju državne administracije
na relaciji odnosa država-regije da prirodni
rezervati prelaze iz državne u regionalnu nadležnost.
Ova odluka odnosi se i na Prirodni rezervat Vallombrosa.
Donošenje ove odluke može imati negativan utjecaj
na sprovodenje strategije o upravljanju zaštićenim zonama
i stvaranju mreža tih zona u koje spadaju i nacionalni
parkovi. Unatoč tomu, Državna zajednica šumarstva
će s velikom odgovornošću predati regijama prirodne
rezervate i nastaviti suradnju, ali na žalost treba
naglasiti da mnoge regije nisu prihvatile okvirni zakon


o zaštićenim zonama.
U daljnjem govoru naglasio je vrijednost šume
Vallombrosa za šumarsku znanost te pozdravlja ideju
Akademije šumarskih nauka za osnivanje šumskog
muzeja, jer arboretum i opatija sa svojim prirodnim
krajolikom to već i jesu. To ne umanjuje vrijednost ove
inteligentne, korisne i interesantne inicijative.


Augusto Marinelli -predsjednik Poljoprivrednog
fakulteta Sveučilišta u Firenci, u svom pozdravu
naglasio je 150-godišnju vezu Sveučilišta i šume Vallombrosa.
Od 1886. g. studenti promatraju, uče i ureduju
ovu šumu. Činjenica je da se stvari mijenjaju vrlo
brzo, te da se tradicionalno gospodarenje zamjenjuje i
usklađuje s višekorisnom ulogom koja danas šumi daje
sve veće značanje.


U sklopu novog plana gospodarenja ovom šumom,
izdvaja se ideja profesora Ciancia i profesorice Nocen


tini o osnivanju šumskog muzeja koji će sačuvati za
budućnost, bar na maloj površini, uspomenu na djelo
redovnika, poznatu jelovu šumu osnovanu prije mnogo
godina, a koja će i dalje ostati "laboratorij pod otvorenim
nebom" koji je vodio i formirao šumare posljednjih
150 godina.


Fiorenzo Mane in i - predsjednik talijanske Akademije
šumarskih nauka, u ime članova Akademije dao
je veliku podršku aktivnostima oko osnivanja šumarskog
muzeja, upozoravajući da se ne rade statički spomenici,
jer je dinamika promjena mnogo brža nego se
to moglo predvidjeti. O tome svjedoči fotodokumentacija,
zračni snimci stari 60 g. iz vremena rata, gdje su
vidljive velike promjene koje čine Italiju posve drukčijom.
Promjene vegetacijske strukture, vodotoka te povećanje
šumskih površina na račun poljoprivrede, daju
Italiji posebnu ljepotu od pejzaža Alpa preko Apenina,
sve do otoka i Mediterana.


Massimmo Sottani - predsjednik općine Reggelo,
na čijem se području nalazi šuma Vallombrosa,
osvrnuo se na slavnu prošlost ovog područja koje je
oduvijek imalo veliko turističko značenje, skijaški i rekreacijski
centar. Tomu je posebice doprinosio poseban
izgled krajolika, a jelova šuma davala mu je posebnu
vrijednost.


Poželio je za Vallombrosu sretnu budućnost, koja bi
se sastojala u postizanju triju odrednica:


stvoriti uvjete za prirodnu obnovu šume,


osigurati postojanost i izgled jelove šume u okolici


samostana, koja je povijesno vezana za ovo mjesto,


-
sačuvati kao poseban interes staru tehniku uzgoja
šume.
Ove šume nisu dovoljne za osiguranje bogatstvom
ovoga područja, ali uz nove ideje i nove prijedloge bit
će uvijek dovoljan razlog da se potraži ovo prekrasno
mjesto.


Alberto Bronzi -Aktualno stanje jelove sastojine
u Vallombrosi, autor, član uprave prirodnog rezervata
Vallombrosa, naglasio je razloge koji izdvajaju vrijednosti
ove šume u odnosu na mnoge.


Šuma Vallombrosa sistematizirana je u Prirodni
biogenetski rezervat 1977. g. u površini od 1273 ha.
Od te površine 52 % ili 664 ha otpada na glasovitu sastojinu
jele, koju već od XIV stoljeća uzgajaju redovnici
benediktinskog samostana. U drugoj polovici XVII.
stoljeća počeli su sa sadnjom čiste jelove šume između
samostana i kapele sv. Ivana Gualberta, na 1200 m
nadmorske visine na površini od 200 ha. Ta se površina
tijekom vremena povećavala, da bi 1969. g. postigla
konačnu površinu.


Izgled ove sastojine nije potpuno homogen, pa se
mogu razlikovati četiri zone:


-
najstarija jezgra od oko 183 ha. To su visoka, veličanstvena
stabla, koja daju Vallombrosi sakralni karakter,


ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 108     <-- 108 -->        PDF

-
drugi kompleks od oko 262 ha predstavljaju jele posađene
prije 100 g. na brežuljcima koji se spuštaju
prema udolini,
-
treća grupa jela je oko 82 ha na nadmorskoj visini
od 850-900 m, sastavljena od djelomično posađenih
i prirodno niklih stabala jele ispod starih kestena
(uzgajanih kao voćke),
površina od 109 ha sastavljena od jelovih stabala


starih oko 100 g., koje su miješane s ostalim četinja


čama: smreka, bijeli i korzički bor te listačama ke


stenom i bukvom.


Kako se ova šuma nalazi gotovo na rubu areala jele,
podložna je nepovoljnim utjecajima različitog porijekla.
Ceste su štete od vjetra, snijega, te dugotrajne suše
i pojave truljenja korijena i debla. Marginalni položaj
jele u odnosu na svoj areal očituje se i u slaboj mogućnosti
prirodne obnove, tako da su opati za pomlađivanje
redovito koristili sadni materijal, u početku samonikli,
a kasnije iz rasadnika (nabavljen iz drugih područja).
Tako je to ponavljano do sadašnjeg četvrtog ciklusa
ove povijesne šume.


Autor predlaže da se čuvena jelova šuma sačuva u
njenom sadašnjem obliku radi povjesnih, kulturnih i
ambijentalnih motiva, a da se u ostalim područjima
osigura prirodna obnova.


Francesco M o r i o n d o, Riziero T i b i e r i: Fitopatološko
stanje jelove šume u Vallombrosi


Po mnogobrojnim zapisima, iz kojih se može izdvojiti
sjećanje opata Fornaini-a iz 1804. g., zdravstveno
stanje jelove šume često je bilo zabrinjavajuće. Nerjetko
se moralo pribjegavati sječi sušaca (stojeća mrtva
stabla), čije su sušenje uzrokovali razni biotski i
abiotski čimbenici.


Izvanredne sječe zbog oboljenja, prelazile su često
polovicu redovitih sječa. Zbog ove problematike obavljena
su istraživanja fitopatologa, koji su ustanovili da
su napadi biljnih parazita često u kombinaciji sa napadom
fitofagnih insekata.


Od mnogih patogenih uzročnika najčešće su gljive
vezane za drvenaste strukture stabla do dva metra visine.
Radi se o Armillariji ostoyae (Romagn), koja uobičajeno
živi kao saprofit. Daljnjim istraživanjem ustanovljeno
je daje primarni štetnik u unutrašnjem dijelu
debla Heterobasidion annosum, koji uzrokuje tz. "mokro
srce", a zatim trulež.


Ova kombinacija Heterobasidion+Armillaria uzrok
su mnogih sušaca u jelovoj šumi.


Osim ovih uzročnika bolesti, česti su i napadi insekata
i to: Drayfusiapiceae (Radzeburg), Mindarus abietinus
(Koch), Epinotia nigricana (Henrich-Schaeffer),
Pissodes piceae (Illiger), te Scolitidae Pityoktcines
vorontsovi (Jacobson), Cryphalus piceae (Ratzeburg)
i Xyloterus lineatus (Olivier).


Najveći dio insekata javljaju se kao sekundarni štetnici
na već biološki oslabljenim ili starijim stablima.


Antonio Gabbrielli: Povijesne šume jele iz
Vallombrose


Iako šuma Vallombrosa svoju popularnost dobrim
dijelom zahvaljuje slavi monumentalne opatije, ipak je
svojim slikovitim krajolikom glavna meta mnogobrojnih
turista.


Pretpostavlja se da je jezgra ove šume bila prirodna
jelova šuma, jer postoji zapis da su opati 12. rujna
1389. g. ugovorom prodali stotinjak stabala, a drugi
dokument iz 1574. g. govori o prodaji oko 300 stabala.


Iako nema pisanih dokaza, pretpostavlja se da su redovnici
iz te prirodne šume uzimali jelove sadnice za
podizanje mladih sastojina, jer rasadnike nisu nikada
imali.


Po jednom planu 1584. g., koji liči na ilustrirani katastar,
vidljivi su objekti osim opatije npr. pilana, mlin
te ostali sakralni objekti između kojih su posađene grupe
jelovih stabala. Polovinom XVII. stoljeća takvih je
grupa bilo preko dvadeset. U to doba počinje i življa trgovina
drvetom. Drvo poznato kao jela iz Toskane prodavalo
se u Piši i Livornu, a pored 500 stabala godišnje
prodavalo se i sitno oblo drvo. Paralelno s trgovinom
površine šuma su se povećavale, tako da su male grupe
polako spojene u veće komplekse. Po inventuri koju su
redovnici napravili krajem XVIII. stoljeća (a bilo ih je
više), evidentirano je 220 000 stabala u 34 parcele, a
površina je iznosila oko 200 ha. Ta stabla nisu bila velikih
dimenzija, jer je ophodnja bila u početku 70 i 80
godina. Godišnje se sadilo oko 24 000 sadnica.


Ovi pisani podaci svjedoče s koliko su brige opati
uzgajali svoju šumu, što također govori o potrebi da se
sačuva ova vrijednost, jer ako zaboravimo tradiciju gubimo
mogućnost vladanja sadašnjicom.


Mauro Agnoletti: Između poljoprivrede i šumarstva
- uloga šume i uzgoj jele u Vallombrosi između
XII. i XVII. stoljeća


Autor u ovom članku iznosi zanimljive podatke o
prvim danima Vallombrose, koja se smatra prethodnicom
šumarstva koje je kasnije (posebice u Njemačkoj
u XVIII. stoljeću) doživjelo razvoj u modernu šumarsku
znanost.


Uzgoj jele u formacijama jednodobne strukture nazivalo
se "samostansko šumarstvo", u kojem se očitovalo
opredjeljenje Benediktinaca (Camaldolesi i Vallombrosiani)
za iskorištavanje šuma u komercijalne
svrhe, za razliku od Franjevaca koji su šumske resurse
koristili uglavnom za pokrivanje vlastitih potreba.


Za vrijeme osnivanja 1037. g. samostan je činio
prostor ograđen kružnom drvenom ogradom, u kojoj se
nalazila drvena crkva sa 12 većih i 20 manjih drvenih
nastambi. Samostan je bio okružen šumom hrasta,
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 109     <-- 109 -->        PDF

kestena i cera, dok su jela i bukva bile manje zastupljene.
Najviše se trgovalo s hrastom i kestenom, dok
je bukva smatrana svetim drvetom i uglavnom je bila
zaštićena. Naime, po legendi sv. Ivan Gualberto našao
je utočište pod bukvom, koja je spustila svoje grane
kako bi mu pružila zaštitu.


Postoje zapisi da se hrast prodavao za brodogradnju,
kesten se upotrebljavao za vinogradsko kolje, a
od bukve se palio drveni ugljen (stoje bilo zabranjeno,
posebno doseljenicima). Na veliku potražnju drveta
djelovao je i razvoj Firence, gdje se gradilo mnogo
objekata, posebice crkvenih (katedrala II Duomo). Ta
gradnja zahtijevala je puno jelovog drveta, koje su Benediktinci
već uzgajali u svojim jednodobnim kulturama
u neposrednoj blizini.


Prikaz iz XVI. ili XVII. stoljeća gdje se vidi oratorij, fontana i u
središtu bukva sv. Ivana Gualberta. U drugom planu vide se redovi
jelove kulture, te brežuljci pokriveni bukvom.


Prihodi od šumarstva zauzimali su u ekonomiji samostana
Vallombrosa peto mjesto. Iz bilance 1627. g.
prihod šuma iznosio je 8861 škudu (talira). Veće prihode
su dali vino, žito, stoka i pašnjaci te maslinovo ulje.
Ovakvi prihodi od šuma dali su poticaj opatima za
stvaranje novih površina, pa su tako nastale jednodobne
jelove šume uzgojene sadnjom sadnica u redove,
zatim po potrebi prorjeđivane i uzgajane u turnusu koji
je oscilirao od 80 do 100 g.


Orazio Ciancio, Susana Nocentini: Zašto
muzej u Vallombrosi


U ovom članku autori iznose argumente koji neosporno
dokazuju potrebu i opravdanost da se u šumi
Vallombrosa osnuje šumarski muzej na otvorenom.


Razlozi tomu su mnogobrojni, a posebice se navodi:


šuma Vallombrosa ima svoju povijesnu vrijednost,


jer o njoj postoje pismeni dokazi od XIII. stoljeća,


šuma Vallombrosa je poznata ne samo šumarima


Italije; u njoj se stoljećima primijenjuju metode ko


je su utemeljili redovnici samostana,


Vallombrosa je koljevka talijanskog šumarstva; u


njoj je najveći dio šumara napravio "prve korake",


studenti oduvjek tu obavljaju praktično-aplikativne


vježbe,


šumski muzej osigurati će da na životu ostane me


toda uzgoja koju su inicirali redovnici i na taj način


će se sačuvati "znanja" prošlosti za budućnost.


Ideja o šumskom muzeju rođena je i razvijena na
bazi Plana višenamjenske funkcije šume Vallombrosa,
koji je povjeren na izradu Poljoprivrednom fakultetu
sveučilišta u Firenci, a koji su izradili stručnjaci raznih
profila uz primjenu znanstvenih dostignuća.


Misao vodilja je sačuvati jedan dio šume u prastarom
obliku, a na drugome primjenjivati metode
modernog šumarstva s osiguranjem prirodne reprodukcije.


Orazio Ciancio, Susana Nocentini: Plan uređivanja
jelove sastojine u Vallombrosi


Da bi se sačuvala tehnika uzgoja u jelovim sastojinama,
donesen je plan uređivanja sukladan prethodnim
planovima utemeljenim po metodi Generosa Patronea,
pripadnika fiorentinske škole.


Prvi plan uređivanja šume načinio je inspektor Giacomeli
1876. g. na površini od 217 ha. Reviziju toga
plana napravio je Perona 1886. g. i 1896. g. na 292 ha,
s istim tretmanom i turnusom (ophodnjom) od 90 g.
Godine 1923. Di Telia je povećao ophodnju na 100 g.
Od 1936-84. g. plan uređivanja elaborira Patrone Generoso,
s ophodnjom od 100 g., golom sječom i naknadnim
umjetnim pošumljavanjem.


Po tablicama koje je napravio Perona 1911. g., najveći
prirast jela u Vallombrosi je u razdoblju od 80-115
g., ali je Patrone Generoso ipak zadržao ophodnju od
100 g., koji približno odgovara ekonomskom turnusu,
a također pogoduje estetskom izgledu krajolika.


Po novom planu uređenja površina šumskog muzeja
po prijedlogu autora, bit će podijeljena na dva sadržaja:


mali turistički sadržaj sastavljen od 11 parcela sta


rosti od 50 do 170 god., s površinom od oko 14 ha i


posebnim tretmanom. U tu površinu uključena je


parcela broj 579 u kojoj se nalazi poznata "sveta


bukva", koja je svoj hlad poklonila sv. Ivanu Gual


bertu,


-
površina s jelovom šumom koja se sastoji od 59
parcela na 87 ha i populacijom jele u starosti od 31
do 140 g., gdje je zadržan tradicionalni uzgoj golom
sječom.
U daljnjem nastavku članka, autori su obradili sve
potrebne uredajne elemente s prijedlozima mjera koje
su prilagođene funkciji i namjeni šumskog muzeja,
čija je ideja zaokupila interes šumarske struke i javnosti
Italije.


Frane Grospić dipl. ing.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Lovački savez Slovenije


DRUGA KNJIGA O SRNEĆOJ DIVLJAČI


Srneća divljač je najbrojnija i najrasprostranjenija
divljač visokog lova u Europi, pa tako i u Sloveniji.
Danas je u Europi ima 100 puta više nego prije 100 godina,
a godišnji odstrel je oko 2 milijuna primjeraka.
Ujedno je najznačajnija papkasta divljač, jer za krupnije
papkare više nema prostora, te ih uspješno nadomještava
upravo srneća divljač. Ta divljač ima veliku spo-


IZLOŽBE


sobnost prilagodbe na različite (promjenjive) stanišne
uvjete i značajna je divljač "kulturnih" ili kultiviranih
predjela.


U posljednjim desetljećima srnaća divljač je zbog
svoje prostrane i brojčane raširenosti najviše proučavana
vrsta divljači. Zato nije nimalo čudno daje u poznatoj
Zlatorogovoj knjižnici Lovačkog saveza
Slovenije, izašla već druga knjiga o srnećoj divljači.
Prva je "Srnjad" autora Antona S i m o n i č a iz 1976.
godine. Druga, ujedno posljednja u toj knjižnici, 27 po
redu je krajem prošle godine: "Srnjad biologija
gojitev ekologija" (Srneća divljač, biologija, uzgoj,
ekologija) autora Blaža Krže, koji je ujedno najplodniji
u Zlatorogovoj knjižnici.


Knjiga sadržajno povezuje lovstvo prošlosti, sadašnjosti
i budućnosti. Sadrži i najnovije podatke i saznanja
o srnećoj divljači. Takva knjiga omogućuje protok
stručnih informacija u europskom prostoru. Pisana je
za lovce popularno, iako se stručnija izlaganja nisu
mogla izbjeći. Slovenskim (i drugim) lovcima bit će
dragocjena pomoć u suvremenom gospodarenju srnećom
divljači.


Osim uvoda, knjiga sadrži poglavlja: Biologija srneće
divljači (Anatomija; Osjetila), Razmnožavanje i
populacijski razvoj, Gospodarenje sa srnećom divljači
(Ciljevi uzgoja, Gospodarske mjere). Knjiga je bogato
ilustrirana: slike - Uli I f f, skice - Boris L e s k o v i c,
fotografije - Blaž Krže, Stane L a v r i č, Martin
Rovšček.


Zanimljivo je da je s tom knjigom Veljko Varićak,
dugogodišnji urednik Zlatorogove knjižnice to
mjesto prepustio mladima.


Zoran Timarac


DRUGA SAMOSTALNA IZLOŽBA SLIKA SUMARNIKA
CVETKA ŠTANFELJA


Šumarnik i Goranin Cvetko Štanfelj, dipl. ing.
šum. postaje sve respektabilniji likovni stvaratelj primorsko-
goranskog područja. Nakon uspjele prve samostalne
izložbe slika održane a Crnom Lugu (Gorski
kotar) u povodu 45. obljetnice osnivanja i rada Nacionalnog
parka Risnjak, kojem je ranih šezdesetih rukovodio
i bio prvi direktor, kasnije ravnatelj, Društvo Go


rana Rijeka ove mu je godine organiziralo Drugu samostalnu
izložbu slika. Na svečanosti otvaranja izložbe
postavljene u prostorijama Društva u Rijeci 16.
svibnja 2001., ukupno je bilo izloženo 24 ulja na platnu,
mahom djela novijeg datuma. Ostavši vjeran krajobrazima,
svojoj osnovnoj slikarskoj temi, bilo je moguće
zapaziti da umjetnik postupno napušta prizore svoje