DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 107     <-- 107 -->        PDF

obranu "kulture šuma" i svjedočenje povijesne, kulturne,
estetske i ambijentalne vrijednosti šume, koja je
"kolijevka" šumarskih učenja u Italiji.


Za šumare je tehnika umjetnog uzgoja jele s golom
sječom jedna utopija, ali je to vrijedan spomenik koji
zaslužuje da bude muzej na otvorenom, sastavljen od
prastarih stabala jele koji okružuju Benediktinsku opatiju,
svjedočeći o jednoj kulturi koja oplemenjuje šumarsku
djelatnost i pomaže u poznavanju tajne prirode,
te doprinosi napretku nauke, povezujući prošlost, sadašnjost
i budućnost.


Pozdravni govori:


Lorenzo R u s s o - glavni opat Benediktinskog samostana
Vallombrosa pozdravio je sudionike "Kongresa"
u svoje ime i u ime Zajednice redovnika te zaželio
uspješan rad svima koji imaju odgovornost i koji vode
brigu za ovu šumu u Valllombrosi. Uprava samostana
će sa svoje strane davati punu podršku Zajednici šumarstva
za realizaciju šumarskog muzeja.


"Dobro došli i uspješan rad s blagoslovom i zagovorom
Sv. Ivana Gualberta osnivača Vallombrose i zaštitnika
šumara i šuma Italije", bile su riječi blagoslova
koje je uputio glavni opat sudionicima "Kongresa".


Fausto M a r t i n e 11 i - zamjenik direktora Državne
zajednice šumarstva, nakon upućenog pozdrava Zajednici
redovnika samostana, znanstvenim radnicima i
šumarima sa žaljenjem je najavio intenciju državne administracije
na relaciji odnosa država-regije da prirodni
rezervati prelaze iz državne u regionalnu nadležnost.
Ova odluka odnosi se i na Prirodni rezervat Vallombrosa.
Donošenje ove odluke može imati negativan utjecaj
na sprovodenje strategije o upravljanju zaštićenim zonama
i stvaranju mreža tih zona u koje spadaju i nacionalni
parkovi. Unatoč tomu, Državna zajednica šumarstva
će s velikom odgovornošću predati regijama prirodne
rezervate i nastaviti suradnju, ali na žalost treba
naglasiti da mnoge regije nisu prihvatile okvirni zakon


o zaštićenim zonama.
U daljnjem govoru naglasio je vrijednost šume
Vallombrosa za šumarsku znanost te pozdravlja ideju
Akademije šumarskih nauka za osnivanje šumskog
muzeja, jer arboretum i opatija sa svojim prirodnim
krajolikom to već i jesu. To ne umanjuje vrijednost ove
inteligentne, korisne i interesantne inicijative.


Augusto Marinelli -predsjednik Poljoprivrednog
fakulteta Sveučilišta u Firenci, u svom pozdravu
naglasio je 150-godišnju vezu Sveučilišta i šume Vallombrosa.
Od 1886. g. studenti promatraju, uče i ureduju
ovu šumu. Činjenica je da se stvari mijenjaju vrlo
brzo, te da se tradicionalno gospodarenje zamjenjuje i
usklađuje s višekorisnom ulogom koja danas šumi daje
sve veće značanje.


U sklopu novog plana gospodarenja ovom šumom,
izdvaja se ideja profesora Ciancia i profesorice Nocen


tini o osnivanju šumskog muzeja koji će sačuvati za
budućnost, bar na maloj površini, uspomenu na djelo
redovnika, poznatu jelovu šumu osnovanu prije mnogo
godina, a koja će i dalje ostati "laboratorij pod otvorenim
nebom" koji je vodio i formirao šumare posljednjih
150 godina.


Fiorenzo Mane in i - predsjednik talijanske Akademije
šumarskih nauka, u ime članova Akademije dao
je veliku podršku aktivnostima oko osnivanja šumarskog
muzeja, upozoravajući da se ne rade statički spomenici,
jer je dinamika promjena mnogo brža nego se
to moglo predvidjeti. O tome svjedoči fotodokumentacija,
zračni snimci stari 60 g. iz vremena rata, gdje su
vidljive velike promjene koje čine Italiju posve drukčijom.
Promjene vegetacijske strukture, vodotoka te povećanje
šumskih površina na račun poljoprivrede, daju
Italiji posebnu ljepotu od pejzaža Alpa preko Apenina,
sve do otoka i Mediterana.


Massimmo Sottani - predsjednik općine Reggelo,
na čijem se području nalazi šuma Vallombrosa,
osvrnuo se na slavnu prošlost ovog područja koje je
oduvijek imalo veliko turističko značenje, skijaški i rekreacijski
centar. Tomu je posebice doprinosio poseban
izgled krajolika, a jelova šuma davala mu je posebnu
vrijednost.


Poželio je za Vallombrosu sretnu budućnost, koja bi
se sastojala u postizanju triju odrednica:


stvoriti uvjete za prirodnu obnovu šume,


osigurati postojanost i izgled jelove šume u okolici


samostana, koja je povijesno vezana za ovo mjesto,


-
sačuvati kao poseban interes staru tehniku uzgoja
šume.
Ove šume nisu dovoljne za osiguranje bogatstvom
ovoga područja, ali uz nove ideje i nove prijedloge bit
će uvijek dovoljan razlog da se potraži ovo prekrasno
mjesto.


Alberto Bronzi -Aktualno stanje jelove sastojine
u Vallombrosi, autor, član uprave prirodnog rezervata
Vallombrosa, naglasio je razloge koji izdvajaju vrijednosti
ove šume u odnosu na mnoge.


Šuma Vallombrosa sistematizirana je u Prirodni
biogenetski rezervat 1977. g. u površini od 1273 ha.
Od te površine 52 % ili 664 ha otpada na glasovitu sastojinu
jele, koju već od XIV stoljeća uzgajaju redovnici
benediktinskog samostana. U drugoj polovici XVII.
stoljeća počeli su sa sadnjom čiste jelove šume između
samostana i kapele sv. Ivana Gualberta, na 1200 m
nadmorske visine na površini od 200 ha. Ta se površina
tijekom vremena povećavala, da bi 1969. g. postigla
konačnu površinu.


Izgled ove sastojine nije potpuno homogen, pa se
mogu razlikovati četiri zone:


-
najstarija jezgra od oko 183 ha. To su visoka, veličanstvena
stabla, koja daju Vallombrosi sakralni karakter,