DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 103     <-- 103 -->        PDF

S vremenom nova problematika vezana za okoliš i
socijalno ekonomske odnose poprima sve veću važnost
prijeteći ravnoteži u šumskom ekosustavu i ambijentu
općenito. Nepovoljni čimbenici pod imenom globalne
promjene ambijenta ukazuju na to, daje aktivnost ljudskog
roda dosegla kapacitet koji oblikuje i utječe, čak i
nesvjesno i neizravno, na ekosustave i funkcioniranje
biosfere našega planeta. To se očituje u poremećaju atmosferske
ravnoteže, degradiranju kvalitete vode i tla,
nepovoljnim utjecajem na okoliš i narušavanju genetskih
osobina. No, posljednjih 30-ak godina zahvaljujući
velikom impulsu primjenom šumarskih istraživanja,
sve je jasnija uloga šumskih ekosustava na utjecaj i regulaciju
funkcija biosfere, hidrosfere i atmosfere.


U odnosu na ovu problematiku, u Italiji šumska istraživanja
idu u dva kontradiktorna smjera. S jedne
strane u posljednjim je godinama povećan interes za
šumarsku i ekološku problematiku, što se očituje u sve
većemu broju adekvatnih institucija i izvora financiranja,
a s druge strane naočigled se ukidaju postojeće institucije
(Eksperimentalni centar za poljoprivredu i šumarstvo,
Institut za topole te Zavod za celulozu i papir).
Dakle postoji sjedne strane veliki interes, u najmanju
ruku deklarativan, za šumske ekosustave i njihovo
upravljanje, a s druge strane nedovoljna briga za
istraživanja o drveću i šumskim zajednicama. Može
biti utješno, kaže autor, stoje od 1970 g. broj diplomiranih
stručnjaka na fakultetu (Scienze Forestall e Ambientali)
značajno povećan.


Ohrabrujuće je i to što Talijansko udruženje šumarstva
i šumarske ekologije prihvaća sugestije uredništva
"Monti e boschi", da se od ovoga broja u rubrici "Istraživanja"
donose orginalni članci koji obraduju rezultate
istraživanja raznih područja šumarske znanosti, s konkretnim
tehničkim i znanstvenim argumentima, koji su
u izravnoj vezi s realnošću šumarske operative.


Gianpiero A n d r e a 11 a: Sastojina hibrida Sorbus
scandica Auctnon Fries u centralnim Apeninima


U rod Sorbus porodicu Rosaceae pripada preko sto
vrsta koje su tipične za umjerene zone sjeverne hemisfere.


U Italiji se nalaze: obična oskoruša (S. domestica
L.), jarebika (S. aucuparia L.), obična brekinja (S. torminalis
(L.) Crantz) i obična mukinja (S. aria L.).


Ove vrste rasprostranjene su na cijelom poluotoku i
otocima, izuzev jarebike koje nema na Sardiniji. Osim
ovih vrsta sporadično se u pojedinim predjelima pojavljuju:
mukinjica (S. ehamaespilus (L.) Crantz), grčka
mukinja (S. graeca Spach) i S. mougeotii Soy. - Will et
Godr.


Vrste roda Sorbus s lakoćom tvore hibride koji posjeduju
karakteristike dviju osnovnih vrsta. U Italiji se
nalaze: S. hy´brida Koch (S. aucuparia x S. aria), S.
hostii (S. ehamaespilus x S. aria).


Sorbus scandica hibrid između obične brekinje i
obične mukinje uglavnom se nalazi u predalpskoj zoni
od Verone do Piemonta, ali je u novije vrijeme pronađeno
jedno stanište u Apeninima.


Autor u ovom članku obrađuje botaničke i stanišne
karakteristike ovoga hibrida.


S botaničkog stajališta hibrid ima karakteristike
obaju osnovnih vrsta. U odnosu na visine stabala nije
moguće mnogo znati, jer se radi o mladim stablima iz
sjemena ili panja, a starija stabla su posječena. Izgled
kore pokazuje veliku promjenjivost od stabla do stabla,
kao i raznolikosti dijelova istoga stabla. Na starijim dijelovima
stabla kora je tamno sivo-pepeljasta s bijelkastim
mrljama i svijetlim, eliptičnim i horizontalnim
lenticelama. Mlađi dijelovi debla i grane su sivo-smeđe-
crvenkaste boje.


Promatranjem lišća pada u oči naglašeni polimorfizam,
i to ne samo usporedbom različitih stabala, već i
unutar jednog stabla. Listovi su jednostavni, naizmjenični
s dlakavom peteljkom dužine 2-2,5 cm (rijeđe
1,5-4 cm). Oblici listova su vrlo varijabilni i različito
nazubljeni, ali najčešće imaju karakteristike obje vrste.


Gornja sirana lista: lijevo Sorbus aria, sredina S. scandica, desno Donja strana lista: lijevo: Sorbus aria, sredina S. scandica, desno


S. torminalis S. torminalis