DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2001 str. 101     <-- 101 -->        PDF

PILANSKA TEHNOLOGIJA DRVA" II - DIO


Prof. dr. sc. Marijan B r e ž n j a k, profesor emeritus,
profesor Šumarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu


PILANSKA TEHNOLOGIJA DRVA, II - dio
Udžbenik je izdao Šumarski fakultet Zagreb, Svetošimunska
25, na temelju odobrenja Senata Sveučilišta
u Zagrebu od 25. listopada 1997.
UDK 674*093 (075.8)
ISBN: 953-6307-43-X
http://www.ergraf.hr/tiskara-md
Format 240 x 165 mm
215 stranica
19 grafikona
11 tablica
76 fotografija
23 skice
152 navoda korištene i citirane literature


Bibliografija iza svakog poglavlja.


Abecedno kazalo sadržaja.


U siječnju 2001. Izašao je iz tiska u izdanju Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu drugi dio knjige
PILANSKA TEHNOLOGIJA DRVA. Uvaženi autor,
prof. dr. sc. Marijan Brežnjak, profesor emeritus, ovim
radom planski zaokružuje djelo započeto s izdavanjem
prvog dijela još 1997. godine. Nakon prvog dijela udž


benika u kojemu je obrađeno područje pilanskih proizvoda,
njihovih svojstava i načini proizvodnje, autor u
drugom dijelu udžbenika daje težište proučavanju karakteristika
pilanskog postrojenja u cjelini, te pojedinih
njegovih dijelova s prikazima i analizama značajnijih
tehnoloških i proizvodnih postupaka u pilanskoj
preradi drva.


Drugi dio knjige PILANSKA TEHNOLOGIJA
DRVA podijeljen je kao i prvi dio u 14 poglavlja, obogaćen
nazivima i pojmovima na engleskom jeziku, terminologijom
najčešće korištenom u anglo-američkoj
stručnoj literaturi, kao i pregledom korištene domaće i
strane literature na kraju većih cijelina, odnosno poglavlja.


Autor nastavlja prethodnu knjigu s poglavljem Pilansko
postrojenje u kojemu prikazuje osnovne karakteristike
pilanskog postrojenja, dijelove, objekte i
uređaje koji služe u industrijskoj preradi pilanske sirovine
u gotovi pilanski proizvod.


Nastavlja prikazom Vrsta pilana i pokazateljima
koji određuju razne vrste pilana glede vrste drva, kapaciteta,
te do posebno obrađene podjele na karakteristike
njihovih proizvoda.


Poglavlje Stovarište trupaca govori o prostoru za
smještaj, odnosno uskladištenje i pripremu pilanske sirovine
za daljnju preradu, ali i mjestu na kojemu se
obavljaju mnogi radovi kao važna faza cjelokupnog
proizvodnog procesa u pilani. Autor je ovom poglavlju
posvetio posebnu pozornost, obogativši ga s puno fotografija.


Proračuni kapaciteta svih uređaja u vezi sa stovarištem
posebno su korisni pri projektiranju pilanskih pogona,
ali i u pilanskoj praksi, što autor potkrijepljuje
na temelju vlastitih istraživanja prikazom Kapacitet i
izbor transportnih sredstava i uređaja na stovarištu
trupaca.


Pilanska hala daje sažet prikaz opisa zgrade u kojoj
se odvija osnovni proces pilanske obrade trupaca, te
navodi i sve ostale prateće prostore koji su neophodni
u pilanskoj hali glede namjene i organizacije proizvodnje
u jednoj pilani.


U poglavlju Izbor i uvjeti rada primarnih pilanskih
strojeva ukazuje na važnost kriterija ispravnog izbora
primarnih pilanskih strojeva, koji su u pravilu i
najskuplji strojevi, i jer će o tome ovisiti uspješnost
cjelokupne pilanske proizvodnje. Autor posebno naglašava
i grafički prikazuje utjecaje mnogih elemenata režima
piljenja o kojima će ovisiti iskorištenje sirovine.


Specifične karakteristike primarnih pilanskih
strojeva i njihova primjena prikazane su kroz pregled
osnovnih vrsta primarnih strojeva koji se danas
koriste u pilanskoj praksi, sa sažetim tehničkim osobi