DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 95     <-- 95 -->        PDF

izotopa 14. Kod nekih vrsta (kao kesten i maslina) starija
stabla imaju u pravilu unutrašnjost debla trulu, a zatim
šuplju, što onemogućava utvrđivanje godova.


Osobitu dugovječnost imaju stabla četinjača sušnih
planinskih subtropskih područja. U planinama Nevade
i Kalifornije je ustanovljeno 4900 godova na panju Pinus
longaeva. Na White Mountains postoji populacija
od oko 70 primjeraka Pinus aristata, čija je starost
procjenjena na više od 4000. g. U Meksiku starost vazdazelene
vrste Taxodium mucronatum procjenjena je
preko 2000. g., a u intervalu od 1000 do 2000. g. nalaze
se mnoge vrste čempresa, borovica i cedra. Starost četinjača
na sjeveroistoku SAD: Sequoia, Sequoidendroh,
Pseudotsuga, Pinus lambertina i Tsuga heterophil
također prelaze 2000. g.


U Italiji isto postoje vrste koje dozive veliku starost.
Tako npr. postoji više primjeraka Pinus cembra starosti
700-800. g., jedan ariš na čijem je panju izbrojeno 2200
godova, te mnoga stabla crnike od 500. g., plutnjak od


700. g. i kesten s Etne od 3000. g. (?). Poznati su i "giganti
s planine Sila", te stabla korzičkog crnog bora čija
se starost procjenjuje na 350. g.
Među vrste koje se definiraju kao vrlo dugovječne
(preko 1000. g.) spadaju: listopadni hrastovi, planinski
borovi, ariš, čempres, libanonski cedar i duglazija. U
srednjovječna stabla spada bukva, koja po nekim autorima
doživi 200-300. g., a po drugima 400-500. g.
Kratkog životnog vijeka (do 150. g.) su: crna topola,


NOVI DOKTORI ZNANOSTI


TOMISLAV


Dana 17. studenoga 2000. godine
mr. se. Tomislav Sinković,
dipl. ing., asistent u Zavodu za znanost
o drvu Šumarskog fakulteta u
Zagrebu, obranio je na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu disertaciju
po naslovom Plošne deformacije
kod statičkog savijanja
normalnog i kompresijskog drva


jele (Abies alba Mill.)


Svoju disertaciju pristupnik je
obranio pred povjerenstvom u sastavu
izv. prof. dr. se. Andrija B o g ner,
predsjednik, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr.
sc. Zvonimir Žagar, član, Građevinski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu i doc.dr. se. Slavko Govore in, član,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te time stekao
pravo na akademski naziv doktora znanosti u polju
šumarstva. Mentor rada bio je doc. dr. se. Slavko Go


trepetljika, bijela vrba, breza, trešnja, joha, bijeli i crni
grab i mnoge druge.


Evidentirano je da većina drveća kratkoga životnog
vijeka imaju veću mogućnost vegetativnog razmnožavanja.


Dominantna stabla nemaju uglavnom sudbinu dugog
života, jer u pravilu razvijaju u proporciji manji korjenov
sustav zbog dovoljne vlažnosti površinskog dijela
tla. Stabla na osami naprotiv razvijaju velik korjenov
sustav i zbog toga su više otporna na nepogodnosti,
što im omogućava duži život. Iz toga bi se moglo zaključiti
da stabla parkova i vrtova imaju duži životni vijek
od stabala koja rastu u šumi.


Jasno je da na dugovječnost stabala utječu pedološki,
klimatski i abiotski čimbenici, te nadmorska visina
i položaj stabla. Pored toga od velikog su značenja i
bolesti uzrokovane djelovanjem organizama biljnog i
životinjskog podrijetla. Nadajmo se, kaže autor, da su
nam Amerika i Kina već poslale sve zalihe parazita, te
da se neće ponoviti slučajevi kao stoje bilo sa brijestom
i kestenom, jer egzotični paraziti predstavljaju kontinuiranu
opasnost.


Bilo bi od velike koristi statistički obraditi starosti
drveća i evidentirati vrste, debljine, uzroke uginuća i
ostalo. To bi trebalo započeti što prije bar u državnim
šumama i nacionalnim parkovima.


Frane Grospić dipl. ing.


SINKOVIĆ


vorčin, a članovi povjerenstva za
ocjenu disertacije bili su isti pred
kojima je obranjena disertacija.


Podaci iz životopisa


Mr. se. Tomislav Sinković, dipl.
ing. rođen je u Zagrebu 16. rujna
1960. godine. Osnovnu školu završio
je u Zagrebu. Po završetku
srednješkolskog obrazovanja u V.
gimnaziji u Zagrebu, upisao je Šumarski
fakultet u Zagrebu, Drvnotehnološki
odsjek, gdje je diplomirao
1987. godine. Na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu počeo je raditi
u studenom 1987. godine kao
znanstveni novak na predmetu Osnove tehnologije drva.
U Znanstveno-nastavno zvanje asistenta za predmet
Osnove tehnologije drva izabran je 1. studenog
1990. godine. Tijekom 1991., 1992. i 1994. godine aktivno
je sudjelovao u Domovinskom ratu. Tijekom