DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 94     <-- 94 -->        PDF

onih koji joj se načelno suprotstavljaju njezini su korjeni
duboko u modernom društvu. Danas na početku
trećeg milenija lov ostaje nepromijenja, fascinantna
"ars venandi" (umjetnost lovljenja), gdje je vještina
lovljenja ispred ubijanja. Moderni lov se bazira na načelima
po kojima se daje divljači mogućnost da pobjegne
limitiranjem daljnjeg usavršavanja lovačkog oružja.


Skulpture i crteži iz antičkog doba svjedoče da lovljenje
predstavlja najrašireniju formu ljudske aktivnosti.


Biblija navodi ime prvog poznatog lovca, a to je
Etiopljanin Nembrod, kojem se pripisuju božanske vrline.
Stari Asirci lovili su kopljima, lukom i strijelama,
a u lovu su upotrebljavali pse i geparde. U V. stoljeću


p.n.e. u Perziji su već organizirani pravi lovovi s pogonima
uz mnogobrojne lovce. Stari spomenici potvrđuju
daje lov kod Etrušćana bio vrlo raširen. Antička Grčka
i Sparta smatrali su lov važnom disciplinom za vježbanje
vojnika i privikavanje na napor i opasnost vojničkog
života. Grci su pridavali lovu božansko značenje,
a bogovi su podučavali omiljene junake lovačkim
vještinama. Božicama lova Artemidi u Grčkoj i Dijani
u Rimu posvećivana je prvoulovljena divljač, te
krzna, rogovi, oružje i si.
Lovna aktivnost razvijala je razne forme u odnosu
na stupanj kulture naroda, terenske uvjete i brojno stanje
divljači. Istodobno i lovno pravo kao i lovno zakonodavstvo
mjenjaju svoje oblike u raznim vremenskim
epohama i prostorima.


Tri su osnovne etape kroz koje je prošla evolucija
lovnog prava a to su: koncept juriste Gaja iz II. stoljeća,
proglas Rotarija kralja Longobarda (643. g.) i objave
Francuske revolucije ( 1789. g.).


Rimski jurist Gajo u II. stoljeću - smatra lov prirodnim
pravom svakog, a divljač je vlasništvo onoga tko je
uspije uloviti (res nullius). Vlasnik zemljišta nije vlasnik
divljači koja se nalazi na zemljištu. Radi se o osnovnom
konceptu na kojem se i danas zasniva lovno zakonodavstvo
mnogih zemalja uključujući i Italiju.


Rotario kralj Longobarda je 643. g. izdao proglas sa
588 članaka, gdje je između ostaloga sankcionirao i nova
načela lovačkog prava. Prva odredba predviđa osnivanje
lovačkih rezervata u kojima može loviti samo
kralj i visoko društvo, a to je prvo ograničenje prava lova.
Druga odredba uređuje pravo sijeđenja divljači koje
pripada isključivo onome tko ju je otkrio, a to pravo pripada
drugome tek kad on odustane. To načelo vrijedi i
danas u gotovo svim zemljama. Ova načela uskoro su
usvojili Franci u cilju zaštite privilegije kralja i dvorske
elite. U mnogim zemljama pripadnici klera su isto tako
sudjelovali u privilegiranim lovovima. Kmetovi su
mogli dobiti pravo lovljenja samo sitne divljači i ptica
selica uz uporabu mreža i omča, a bez uporabe lovačkog
oružja. Za ubijanje divljači predviđene su visoke
kazne (na primjer smrtna kazna za ubijenog jelena).


Feudalno lovačko pravo palo je s Francuskom revolucijom.
Ustavotvorna skupština je 4. kolovoza 1789.


g. na svojoj sjednici potvrdila da: "pravo lovljenja divljači
ima svaki vlasnik na svom zemljištu uz obvezu
poštivanja policijskih zakona. Lov je pravo nerazdvojivo
od vlasništva, a divljač ne pripada nikome".
Ideje Francuske revolucije djelovale su na naknadne
zakone većine Europskih zemalja, samo se Italija vratila
Rimskom pravu gdje lov ponovo postaje "prirodno
pravo čovjeka", a divljač je "res nullius". Lovac može
slobodno loviti u privatnim posjedima, dok posjednik
ne raspolaže ni pravom lovljenja ni pravom zabrane


(Jus pmibbendi).


Prvi talijanski zakon o lovu je izašao 1923. g. sa
dekretom br. 1420. Taj dekret zajedno s regulativom iz
1924. g. i integralnim zakonom "Acerbo" iz 1931. g.
osnova su za "Jedinstveni tekst br. 1016" iz 1939. g.
čije su odrednice ostale na snazi do današnjih dana.


Aktualna lovačka zakonodavnost Italije na osnovi
nacionalnog zakona br. 157 iz 1992. g. (praktički zakon
"Acerbo") sadrži mnoge anakronizme kao: nedostatak
građevinske i krivične odgovornosti za gospodarenje
faunom, divljač je još uvijek ničije vlasništvo unatoč izjavama
o općem dobru, te nedostatak kontrole odstrela
u odnosu na fondove divljači.


Zbog ovakvog niza nepovoljnih okolnosti fond
faune u Italiji zauzima jedno od posljednjih mjesta u
Europi, a što je najgore još se ne vidi izlaz iz ove situacije,
zaključuje autor.


Botanika i šumarstvo
Giovanni B er nett i: Dugovječnost drvećapredviđanja trajnosti šumskih krajolika


Među mnogim vidovima života šume i života u
šumi, dugovječnost stabala uvijek je izazivala velik
znanstveni interes. Divljenje prema velikom broju godina
koje može doživjeti jedno stablo poprima duboko
uvažavanje.


Ovaj članak ima za cilj ispitati dugovječnost stabala
u funkciji potrajnosti šumskih krajolika. Ponajprije , od
interesa je pitanje koje se odnosi na sačuvanje fizionomije
šuma putem prirodne obnove, te koliko jedna
individua može produžiti svoje postojanje putem vegetativnog
razmnožavanja. Za izgled krajolika važan je
dio života jedne biljke u kojoj ona ima puno sudjelovanje
u populaciji t.j. isključuje se razdoblje koje biljka
provede u "razdoblju čekanja", koje kod nekih vrsta
može trajati dugo.


Kod mnogih biljaka teško je ustanoviti starost. Brojiti
godove možemo samo na panju oborenih stabala. Kod
stojećih stabala je moguća samo procjena. Tropske i
subtropske vrste ne formiraju vidljive godove i kod njih
se starost može ustanoviti pomoću analize ugljikovog