DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 92     <-- 92 -->        PDF

nih dimenzija. Gustoća sadnje je bila 1100 sadnica po
ha, a taj broj je ostao nepromjenjen za cijelo vrijeme
trajanja pokusa.


Najbolji rezultati su postignuti sa klonom "VG"
(Villa Ghigi), koji je dao bolje rezultate od ostalih
klonova kao i od biljaka uzgojenih od sjemena i to na
obadvije lokacije.


Osim ostalog ovaj klon je imao pravilan oblik
krošnje i manji postotak račvanja. Klon "CB" (Colli
Bolognesi) je pokazao značajno veći poprečni prirast
od "SEM" na obje plohe, a klon "PC" (Piantata Catenaia)
je imao veći visinski prirast od "SEM" na plohi Ozzano,
ali ne i na plohi Loiano. Klon "MM" (Monte
Mignaio) ima sličan prirast kao i "SEM" na obje plohe.
Gustoća sadnje je na plohi Loiano imala negativan utjecaj
nakon sedme godine, a na plohi Ozzano nakon desete
godine. Veličina sadnica u momentu sadnje nema
nikakvog bitnog utjecaja kako na opstanak sadnica tako
i na dimenzije stabala nakon 13. g.


Naravno imajući u vidu daje turnus uzgoja ovih kultura
značajno duži, te da period od 13. g. nije dovoljan
za donošenje konačne ocjene o genotipovima koji su se
uspoređivali, pa će biti potrebno u nastavku pokusa usporediti
i kvalitetu drveta dobivenog od pojedinih
genotipova trešnje.


Časopis "MONTI E BOSCHI" objavio je prodaju
sljedećih interesantnih izdanja:
Andrea Z o c c a : Razmnožavanje drveća i grmlja


Autor, docent sveučilišta u Udinama na bazi
bogatog iskustva podučava podizanje biljaka i njihovo
formiranje od sjemena ili nekog vegetativnog organa
do odrasle biljke.


Knjiga je idealna za one koji proučavaju ili se bave
uzgojem spontanih, ukrasnih i šumskih vrsta, bogata je
definicijama i nedvosmislenim uputama. Kniga ima
430 stranica i 182 ilustracije, a cijena joj je 65 000 lira.


Bolislaw S u s z k a, Claudine M u 11 e r, Marc B o n net-
Mas imbert: Sjeme šumskih listača (od
ubiranja do sjetve)


Djelo, rezultat suradnje trojice vrhunskih stručnjaka
područja, obrađuje potrebne metode obrade sjemena
listača za vrijeme različitih faza od ubiranja do sjetve sa
naročitim osvrtom na tretiranje i uskladištenje.


Sadržaj knjige


Prvi dio: sazrijevanje i sakupljanje plodova i sjemena,
transport sjemena, privremeno uskladištenje,
čišćenje i selekcija, sušenje sjemena, priprema sjemena
za uskladištenje, čuvanje sjemena, pravila uskladištenja,
tretiranje sjemena, pokusi za ustanovljenje kvalitete
i sjetva.


Drugi dio: detaljna obrada 15 vrsta biljaka


Knjiga ima 322 stranice, 103 ilustracije a cijena joj
je 59 000 lira.
Ilaria Landi, Silvano Landi: Šume, drveće i
ljudi


Književno djelo koje daje jedan presjek o ulozi
šume u literaturi, poeziji i umjetnosti. Čarobna šuma,
prijatelj ljudi kojima može pomoći, obraniti od agresije,
razveseliti, zaštititi od žege i hladnoće, dati svakodnevnu
hranu i osigurati potrebne materijale.


U knjizi su također prikazane glavne vrste drveća te
način upotrebe plodova, bobica, lišća i dr. Knjiga ima
258 stranice, 132 ilustracije i čvrsto je uvezana. Cijena
joj je 55000 lira.


ITALIA FORESTALE E MONTANA


(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima-izdanje talijanske


Akademije šumarskih


Iz broja 5, rujan-listopad 2000. izdvajamo:


Lorenzo Acidiaco, Orazio Ciancio, Vittorio
Garfi, Vittoria Mendicino, Giuliano Menguzzato:
Uzgoj drveća u mediteranskom okružju-posjed
Massanova (Salerno)


U ovom članku autori su prikazali rezultate uspješnosti
uzgoja brzorastućih vrsta u mediteranskom
okružju. Istraživanja su provedena na posjedu Massanova
(Salerno) 1920. g. nakon osnivanja kultura kalifornijskog
bora (P. insignis Dougl.), eukaliptusa (Eucalyptus
sp.) i alepskog bora (P halepensis).


Posljednje godine su obilježene nizom pojava koje
opravdavaju aktivnosti u podizanju šumskih kultura, a
to su:


sve veća raspoloživost slobodnih površina zbog
smanjenja poljoprivrednih aktivnosti,


-


nauka-Firenze)


težnja Europske zajednice za sprečavanje hiperprodukcije
poljoprivrednih proizvoda,
potreba za povećanjem proizvodnje drvne mase
zbog sve veće potražnje drveta kao sirovine,
uloga vegetacije u apsorpciji CO: i smanjenje efekta
staklenika, te


ostali indirektni efekti koji utječu na ekosisteme,
eliminiranje negativnih djelovanja umjetnih gnojiva
i pesticida, zapošljavanje radne snage ii mehanizacije
itd.
Površina gospodarstva Massanova iznosi 417 ha od


kojih je prije 20. g. pošumljeno 256 ha i to: 122 ha kalifornijskog
bora, 120 ha eukaliptusa i 23 ha alepskog
bora.


Istraživanja uspješnosti vršena su u srpnju 1999. g.
na površini od oko 10 ha (3,9 % pošumljene površine).