DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Tipični oblik crnila na mladoj biljci kestena


(Phvtophtora cambivora)


Moglo bi se zaključiti daje pojavi raka doprinjelo
loše obrezivanje i slaba efikasnost sredstva za premazivanje
ožiljaka od obrezivanja. U sadnji bi trebalo upotrebljavati
sadnice otporne na ovu bolest.


Kod bolesti crnila pretpostavlja se da su sadnice bile
zaražene već u rasadniku (sa sjevera Italije), jer sadnice
lokalne provenijencije nisu bile zaražene. Istraživanja
bi trebalo usmjeriti tako da se pronađe način da se
bolest eliminira već u samom začetku, izborom
zdravog sadnog materijala.


Istraživanja


Gianfranco M ino t ta, Ilaria Santi, Francesca
Ponti: Usporedba klonova trešnje za proizvodnju
drveta (P. avium L.) na dvijema lokacijama sjevernih
Apenina - rezultati nakon 13 g. promatranja


Zadnjih desetak godina uzgoj divlje trešnje u specijalnim
kulturama za proizvodnju drveta je vrlo raširen
kako u Italiji tako i u ostalim europskim zemljama. Razlog
tomu je dvostruk: velika potražnja za cijenjenim
drvetom za proizvodnju namještaja i opremanje interijera
i raspoložive površine zemljišta nakon napuštanja
tradicionalnih poljoprivrednih kultura.


Rak kestenove kore (Cryphonectria parasitica)


U tu svrhu su vršena razna istraživanja radi poboljšanja
genetskih svojstava i selekcioniranja trešnje koja
odgovara proizvodnji kvalitetnog drveta. Proučavanja
su vršena u Njemačkoj (Tessier du Cros 1980), u
Francuskoj (Santi i dr. 1994), u Velikoj Britaniji
(Hammatt i dr. 1996) i u Italiji (Grasi Ducc i, 1998).


U Italiji postoji mreža ploha za istraživanja vrijednosti
različitih vrsta klonova trešnje domaćeg i stranog
porijekla. Kao prilog ovom istraživanju Odsjek za šumske
kulture iz Bolonje uspostavio je 1985. g. dvije pokusne
plohe za usporedbu četiri vrste klonova trešnje i
sadnica trešanja uzgojenih iz sjemena. Iako je vršen sa
ograničenim brojem genotipova ovo istraživanje je dalo
dobre rezultate.


Pokus je vršen na dvije lokacije (Loiano i Ozzano)
smještene na sjevernim Apeninima, na različitim nadmorskim
visinama i na tlima različitih pedoloških karakteristika.
Odabrana su četiri klona na fenotipskoj osnovi
i obilježena oznakama "VG", "PC", "MM" i "CB"
i sadnice trešnje iz rasadnika iz Emilije obilježene sa
oznakom "SEM".


Za svaki od genotipova su upotrebljene dvije vrste
materijala: sadnice malih dimenzija i sadnice standard