DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 90     <-- 90 -->        PDF

francuske šume. Izračunato je daje oko 140 milijuna
kubika drvne mase srušenih stabala, od čega 40 milijuna
kubika otpada na državne šume. Posebno su stradale
šume bukve i hrasta (40 mil. kubika), primorskog bora
(25 mil. kubika) i jele (22 mil. kubika). Kako je godišnji
etat u Francuskoj posljednjih godina iznosio 43 mil. kubika,
proizlazi daje u par dana trajanja orkana oborena
količina od tri godišnja etata.


U Švicarskoj su štete nastale u sjeverozapadnim
kantonima s oko 15 mil. srušenih stabala ili 12 mil. kubika
drvne mase, što je relativno najveća šteta koju je
prouzročio "Lothar".


U Njemačkoj se štete penju na oko 30 mil. kubika i
to najviše četinjača (80 %), od toga 27 mil. kubika u
Schwarzwaldu (Baden-Wuerttemberg) i 3 mil. kubika u
Bavarskoj.


Manje štete dogodile su se u Skandinavskim zemljama,
dok južne dijelove Alpa orkan nije zahvatio.


"Lothar" je izvalio ukupno oko 193 mil. kubika drvne
mase, od čega 60-65 % četinjača i 40-45 % listača.
Ova drvna masa predstavlja 50 godišnjih etata tehničkog
drva Italije ili 19 etata ukupne drvne mase.


Od ukupne količine porušenih stabala oko 50 % je
izrađeno i izvučeno iz šume, i to 40 mil. kubika listača i
55 mil. kubika četinjača. To predstavlja oko polovinu
količine koju propilaju pilane Europe tijekom jedne godine.
Ovome treba dodati i znatne količine drvne mase
lošije kvalitete za ambalažu, celulozu i ogrijev.


U samom početku poslije nesretnog događaja, cijene
drvetu su pale 10-20 % za tehničko drvo, a oko 50 %
za drvo lošije kvalitete. Cijene su praktički određivali
kupci a ne vlasnici drva.


Šumske administracije zemalja koje su pogođene
štetom, odmah su poduzele mjere za ublažavanje nastale
problematike. Tako je Francuska odmah odobrila iz
proračuna 750 mil. DM za korištenje u 2000. g. i daljnjih
3,6 mil. DM povoljnih kredita. Slične intervencije
poduzele su i administracije ostalih zemalja.


U daljnjem dijelu članka autor obraduje problematiku
koja se pojavljuje nakon ovakvih katastrofalnih pojava.
Na bazi iskustva poslije orkana "Lothar" i orkana
"Vivian" koji je 1990. g. srušio oko 105 mil. kubika
drvne mase u Švicarskoj i Njemačkoj potrebno je programirati
preventivne mjere za ublažavanje posljedica.


Mjerama gospodarenja nije moguće mnogo postići,
jer uz brzinu vjetra od 230 km/h i prisutnost teškog snijega,
niti jedna sastojina bilo koje gustoće i starosti ne
bi izdržala. U Italiji je zbog konfiguracije terena teško
predvidjeti orkan takve snage, ali su ipak štete većih
razmjera moguće.


Autor predlaže niz mjera koje bi mogle ublažiti posljedice
takvih šteta. To su: stabilizacija tržišta, razvoj
pilanskih kapaciteta, mogućnost boljeg uskladištenja


drveta, veća upotreba drveta u građevinarstvu, korištenje
drveta za ambalažu, kemijsku preradu i kao izvor
toplinske energije.


Šumska patologija


Antonio S c a 1 i s e, Pierluigi C o 1 o s i m o, Gennaro
Cristinzio: Štete od raka kore i bolesti crnila u
mladoj kulturi kestena u okolici Catansara


U Kalabriji uzgoj kestenovih kultura za proizvodnju
plodova je od velikog značenja. Površine pod kestenovim
kulturama zauzimaju 37 341 ha ili 17,86 % ukupne
površine. Veliki potencijal i popularnost ove proizvodnje
stimulirani su investicijskim programima regije Kalabrija.
Širenje novih kestenovih nasada za proizvodnju
plodova otežavaju značajni gubici, tj. velik mortalitet
sadnica, zbog čega su provedena detaljna istraživanja.


Evidentirani su razni uzroci gubitaka:


1.
Unošenje sadnica nepovoljne provenijencije koje su
pretrpjele krizu prilagođavanja zbog različitih pedoklimatskih
uvjeta
2.
Velika ljetna suša
3.
Pogrešne kulturno-tehničke mjere
4.
Gljivična oboljenja
Od ukupnog broja sadnica 34 % su potpuno zdrave,
48,6 % su uginule, a 17,4 % je djelomično oštećeno.
Kako bi se proširila saznanja obavljena su ispitivanja
na lokaciji San Niccola u općini Zagarise (CZ), gdje
je ustanovljen napad dvaju važnih gljivičnih oboljenja,
rak kestenove kore (Cryphonectria parasitica) i bolest
crnila (Phytophtora cambivora).
Tijekom 1991-92. g. posađena je kultura kestena
unutar čistine u staroj kestenovoj šumi. Tada je posađeno
1800 sadnica kestena i to domaćeg kultivara marona iz
Toskane i europsko-japanski hibridi iz rasadnika sjeverne
Italije. Sadnice su sađene u razmacima od 9 X 8 m, a
prilikom sadnje sadnice su tretirane na sljedeći način:
umakanje korjena u otopinu Captan 50, umakanje korjena
sadnica u smjesu sastavljenu od fine zemlje, svježe
balege i vode, premazivanje ožiljaka od obrezivanja s
preparatom "Bayleton SK".


Kontrole koje su vršene tijekom 1999. g. nakon pregleda
svih sadnica, upućivale su na ozbiljnu prisutnost
obje fitopatološke pojave. Od ukupnog broja sadnica,
23,8 % na zdrave biljke, 39,1 %je uginulo u tom razdoblju,
17,4 % sadnica se regeneriralo iz panja, 10,2 % sadnica
je napadnuto rakom kore, a 9,5 % sa bolesti crnila.


Najveći postotak uginulih biljaka je bio među sadnicama
marona i eurojapanskog hibrida. Najmanje mortaliteta
je bilo među sadnicama domaćih kultivara.


U pravilu rak se manifestira u intenzivnom obliku
na udubinama i pukotinama kore na deblu. Bolest crnila
se očituje u promjeni boje lišća i sušenju debla, često
duž cijelog debla do prvih grana.