DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 89     <-- 89 -->        PDF

MONTI E BOSCHI
(talijanski časopis za ekologiju i tehniku primijenjen na šume i planinski okoliš)


Iz broja 6, studeni-prosinac 2000. izdvajamo:


Patrizia Caspar i ni-Vittorio Tos i: Šume i biološka
raznolikost-načela i metode obrade podataka.


Osobine zajednice organizama koje žive najednom
području obilježene su raznolikošću oblika i načina
udruživanja. Raznolikosti ambijenta shvaćene kao zajednica
fizičkih i biotskih sastavnica u kojemu žive pojedine
vrste i biološke zajednice, označena je nazivom
biološka raznolikost. Više od 50. g. biološka raznolikost
je predmet izučavanja biologa i ekologa. U svojoj
osnovi biološka raznolikost izražena je u kvantitativnim
odnosima, preko uporabe indeksa učestalosti pojedinih
vrsta ili individua koje pripadaju različitim grupama.
Koncept raznolikosti bazira se na analizama krajolika
uporabom indeksa koji se upotrebljavaju u biologiji,
a koji izražavaju raznolikost okoliša.


Zahvaljujući bogatstvu i raznolikosti staništa, šumski
ekosustavi su od elementarne važnosti za očuvanje
biološke raznolikosti. U njima nalaze povoljne životne
uvjete mnoge vrste vezane za šumske ambijente, dok
površine gdje se šume izmjenjuju s pašnjacima i obrađenim
površinama pogoduju vrstama koje imaju potrebu
za većim raznolikostima. Zaštita biološke raznolikosti
šumskih ekosustava treba biti glavno načelo koje
potiče moderno gospodarenje šumama.


Inicijative za zaštitu biološke raznolikosti dobile su
značaj prigodom konferencije UN o ambijentu i razvoju
(Rio de Janeiro 1992), potpisivanjem Konvencije


o biološkoj raznolikosti. Taj dokument, koji su potpisali
predstavnici više od 150 zemalja, sadrži priznanje
važnosti zaštite biološke raznolikosti međunarodne zajednice.
(Hrvatska je postala potpisnica konvencije
1997. g. - opaska autora)
Biološka raznolikost koja je predmet potpisane konvencije
ne odnosi se samo na genetsku raznolikost unutar
jedne vrste, već uključuje raznolikost staništa i cijelog
ekosustava. U članku 2. Konvencije, danaje definicija
biološke raznolikosti kao promjenjivost u živim organizmima
bilo kakvog podrijetla, uključujući raznolikost
unutar vrste, među vrstama i ekosustavima.


U prilogu konvencije nalazi se popis komponenata
biološke raznolikosti staništa i ekosustava, koji su od
globalnog utjecaja na povećanje raznolikosti. Nadalje,
popis uključuje i velik broj endemičnih i ugroženih vrsta
veće socijalne, naučne i kulturne vrijednosti.


1994. g. Italija je ratificirala Konvenciju zakonom
br. 124, te je iste godine je donesen dokument: Strategija
i prelimnarni program za aktualizaciju Konvencije


o biološkoj raznolikosti u Italiji (Ministarstvo okoliša
1994 g,).
U nastavku članka autori obraduju načela i instrumente
procjene i snimanje biološke raznolikosti šuma.
Od velike važnosti je poznavanje bogastva biološke
raznolikosti preko inventarizacije i obrade podataka.
Za šume i planinske zone donesen je popis indikatora
biološke raznolikosti koji se temelji na odredbama
Konvencije. Ovaj popis sadrži sve potrebne podatke o
staništu, vrstama (bogastvo, promjenjivost, ugroženost,
nove vrste, gustoća i rasprostranjenost, upotreba i si.),
klimatskim odnosima, infrastrukturi, zagađivanju tla,
vode i zraka te zaštitnim mjerama.


Sve potpisnice Konvencije dužne su snimiti podatke


o biološkoj raznolikosti na nacionalnoj razini i čuvati
prirodno bogatstvo svoga teritorija. Za kontrolu promjena
biološke raznolikosti unutar prirodnih sustava
(posebice šumskih), dužne su u svakom trenutku prezentirati
ažurirane informacije i saznanja o mehanizmima
koja reguliraju ekološku ravnotežu ekosustava.
Autori su dali podatke o aktualnom stanju inventarizacije
biološke raznolikosti šuma: Austrije, Švicarske,
Finske, Francuske, Belgije, Švedske, Norveške, Španjolske
te SAD i Kanade. Najnoviji podaci ispitani na
nacionalnoj i regionalnoj razini postali su važni izvori
informacija o biološkoj raznolikosti šuma. Ti radovi
predstavljaju značajne inicijative u korist zaštite biološke
raznolikosti šuma, i osnova su znanstvene obrade
podataka u sklopu inventarizacije šuma.


Davide Petternella: Orkan "Lothar" - posljedice
događaja i utjecaj na šumske zalihe


U posljednjem razdoblju u Italiji na cijene drveta, a
posebice oblovine, djeluju dvije bitne činjenice. Sjedne
strane povećana građevinska aktivnost pobudila je
potražnju za drvetom, ali velike količine oblovine, koje
su kao posljedica orkanskog nevremena u zapadnoj Europi
stigle na talijansko tržište, utjecale su na veliki pad
cijena. To se posebno osjetilo na sortimentima malih i
srednjih dimenzija.


Analiza razloga, a posebice načina postupanja u slučaju
šteta ovako velikih razmjera, koje je prouzročio orkan
"Lothar", mogu dobro poslužiti kao pouka za stabilizaciju
posljedica, a isto tako ukazuje na potrebu valorizacije
šumskih resursa.


Bitni uvjet za mogućnost prave nadoknade šumskim
vlasnicima za svoje proizvode je postojanje stabilnog
tržišta.


Orkan "Lothar" koji se sručio na šume središnje i
zapadne Europe u vremenu od 26. do 28. prosinca
1999. g. prouzrokovao je ogromne štete u zemljama koje
je obuhvatio. U širokom pojasu djelovanja od francuske
atlantske obale do Bavarske, najviše su stradale