DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 86     <-- 86 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


NOVE KNJIGE


OSNOVNA ZNANJA O DANAŠNJEM SVIJETU
(Države svijeta 2000)


Jeste li znali da od ukupne površine Portugala (9,2
mil. ha) na gospodarske i degradirane šume otpada 3,3
mil. ha (35,9 %), od čega šume hrasta plutnjaka (Qiiercus
suber) zauzimaju 22 %, pa je ta zemlja s ukupnom
godišnjom proizvodnjom od 180.0001 ili 51 % svjetske
proizvodnje, najveći proizvođač pluta na svijetu? Je li
vam poznato da na golemom indijskom potkontinentu
(316, 5 mil. ha) šume zauzimaju 72,8 mil. ha (23 % površine),
dok Japan (37,7 mil. ha), iako prekriven sa
25,09 mil. ha šuma (66,4 % površine), zbog velikih potreba
za drvetom više od četvrtine mora uvoziti, pretežito
iz Rusije, Kanade i nekih zemalja jugoistočne Azije?
I kad smo već kod ove daleke istočnoazijske zemlje,
zacijelo vam nije poznato da upravo japanska potražnja
za tropskim drvetom znatno pridonosi uništenju šuma
ne malog broja zemalja azijskog kontinenta. A kako tek
malo ili gotovo ništa znamo o šumarstvu npr. Hondurasa
u Srednjoj Americi ili južnoameričke Gvajane, od
kojih je, prvi (Honduras) neplaniranom i pojačanom
sječom šuma zbog osvajanja novih obradivih površina
sedamdesetih godina prošlog stoljeća izgubio više od
30 % svojih šuma, potrošivši praktički svu pričuvu
kvalitetnog tropskog drveta, a druga (Gvajana), u kojoj
su nakon podijeljene koncesije za iskorišćivanje 3,7
mil. ha šumskih bogatstava(1990) pokrenuti prosvjedi
ekološki napredne međunarodne javnosti, koji su rezultirali
uspjehom, pa je na jugu te zemlje sačuvana jedna
od posljednjih potpuno netaknutih i biološki vrlo
raznovrsnih tropskih "kišnih" šuma. A što tek možemo
reći o šumi i šumarstvu država poput Varuatu, Solomonski
otoci ili Papua Nova Gvineja, kada nam ih je,
ruku na srce, problem pronaći i na zemljopisnoj karti
svijeta?


Opisi 193 država svijeta


Sve to, što o šumarstvu, ali i o mnogo čemu drugom
malo znamo, kao i o pojedinim zemljama, naći ćemo sa
slovenskog originala u prevedenoj knjizi dr. se. Karela
Nateka i Marijcte Natek, "DRŽAVE SVIJETA
2000", koja je u izdanju zagrebačke "Mozaik knjige"
izišla krajem prošle godine. To je knjiga, kako ju je u
predgovoru predstavila urednica Ivanka Borovac ,
koja predstavlja sliku današnjega svijeta na smjeni dvaju
tisućljeća "sa svim svijetlim i tamnim dijelovima",
knjiga koja nam jezgrovito i pregledno predstavlja naj


važnije prirodne, kulturne, povijesne i ostale značajke,
praktički svih danas postojećih i međunarodno priznatih
država svijeta, a njih nije malo. Od nezavisnih i samostalnih
država u knjizi je opisano njih 193, a od zavisnih
i unutrašnjih područja još 75, bez Antarktike koja
je posebno opisana.


Specifičnost ove bogato ilustrirane knjige, obima
704 stranica izuzetno velikog (35x26,5 cm) formata je,
da ona za razliku od sličnih joj geografskih priručnika i
atlasa, pretežito odgovara na upit: Stoje tamo i zašto?, a
manje Gdje se to nalazi? No, odgovor na ova i (druga)
pitanja nije potpuno zanemaren, jer kako primjerice naći
državicu Mijanmar u Aziji ili pak Svazi u Africi, zavisni
španjolski teritorij Ceuta, ili pak britanski Montserrat
na području Sjeverne i Srednje Amerike, a da nam
nisu prikazane na nekoj karti. Upravo tako, svaka je država,
pa i najmanje zavisno područje prikazano na preglednom
zemljovidu, za ovu priliku isključivo namijenjenom
utvrđivanju gdje se one nalaze na karti svijeta.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 87     <-- 87 -->        PDF

U predgovoru svoje knjige autori su napisali i ovo:


Međusobno usporedivim i ponešto opsežnijim prikazima
svih država i drugih cjelina pokušali smo razbiti
neke ustaljene i počesto netočne predodžbe o udaljenim
državama te ih prikazati kao domovinu tamošnjih prebivatelja
u svoj njihovoj kulturnoj i prirodnoj ljepoti, ali
i sa svim njihovim teškoćama. Pri njihovu smo opisivanju
imali pred očima našu domovinu, koja u svjetskim
razmjerima zauzima tek malen dio kopnene površine,
svaki je njezin stanovnik tek tisućiti Zemljanin, a ipak je
ona nešto posebno u svjetskom društvu nezavisnih država.
Stoga smo nju i nekoliko njezinih susjeda predstavili
podrobnije, namijenivši im malo više prostora, zbog blizine
i svega što nam je zajedničko. To u cjelini vrijedi i
za države Europe, kontinenta koji je od pamtivijeka najgušće
naseljen, a dostignuća europske civilizacije i kulture
postale su svjetskim mjerilima.


Uz izuzetak Albanije, Andore, Belgije, Bjelorusije,
Bugarske, Islanda, Lihtenštajna, Litve, Mađarske, Malte,
Moldavije, Monaka, Nizozemske, San Marina,
Ukrajine i Vatikana, u svih preostalih 27 država Europe
predstavljeno je i šumarstvo. Bilo je za očekivati da ono
u okviru poglavlja Gospodarstvo neće biti spomenuto
za Lihtenštajn, San Marino, Vatikan i neke druge zemlje
u kojima šume imaju malo ili nikakvo značenje u
ekonomici zemlje, ali čudi da o toj grani narodnog gospodarstva
nisu dani podaci za našeg sjevernog susjeda
Mađarsku, u kojoj šume zauzimaju 1,5 mil. ha teritorija
zemlje, ili pak za Bugarsku sa šumovitošću od 29, odnosno
Albaniju sa 41 postotkom šumovitosti. To se dijelom
odnosi i na Hrvatsku u čijem je predstavljanju na
vidno povećanom broju stranica (9) šumarstvo opisano
u svega 5 redaka!


Prikazi najvećih svjetskih država poput USA, Rusije,
Kine, Francuske, Njemačke, Velike Britanije i drugih
opsežniji su od nekih manje značajnijih državica
koje su predstavljene na samo jednoj stranici "ne zato
što se o njima nema što reći, nego radi ujednačenosti i
unaprijed određenoga opsega knjige ".


Prirodnim i kulturnim znamenitostima


značajan prostor


U knjizi Države svijeta 2000, preglednosti radi, pojedine
su zemlje predstavljene grupirane po kontinentima,
abecednim redom te uvriježenim hrvatskim, a ne
službenim imenima. Tako na primjer Veliko Vojvodstvo
Luksenburg (Grand-Duché de Luxenbourg) predstavljeno
je pod imenom Luksenburg, a Hsin-chia-po Kungho-
kuo (službeno ime za Republiku Singapur) kao Singapur.
Svaka je država predstavljena po jedinstvenim
natuknicama (poglavljima, potpoglavljima), time daje,
stoje već istaknuto, dužina opisa razmjerna veličini i/ili
njenoj gospodarsko-političkoj moći. O svakoj su državi
najprije izneseni osnovni podaci (državno uređenje, po


vršina, broj i gustoća stanovnika, glavni grad, službeni
jezik, novčana jedinica, bruto društveni proizvod...), potom
prirodna obilježja (smještaj i reljef, podneblje, vode,
tlo i vegetacija), stanovništvo, povijest, gospodarstvo i
na kraju prirodne i kulturne znamenitosti. Iako se tako
kratki i sažeti opisi tih vrijednosti ne mogu mjeriti s ponudom
koju nude turističke agencije u svojim specijaliziranim
vodičima, njima su, ističu autori, željeli potaknuti
korisnika "da s prstom na zemljovidu ili možda čak
zapravo krene na putovanje u najzavodljivije kutke svijeta
nevjerojatno egzotičnih naziva ".


Nakon opisa pojedinih država te zavisnih i vanjskih/
udaljenih teritorija, čiji opisi zauzimaju 97 % obima
knjige, na preostalih 16 stranica dan je prikaz 68
važnijih međunarodnih organizacija, počevši od Organizacije
ujedinjenih naroda (OUN) i njenih specijaliziranih
agencija (FAO, IMF, UNESCO, WHO...) do
Europske unije (EU) i drugih europskih (EFTA, OESS,
CEFTA...) odnosno svjetskih organizacija (NATO,
WTO, OECD...), toliko prisutnih u današnjoj društveno-
političkoj zbilji.


Kako ističu sastavljači knjige, glavninu podataka crpili
su iz službenih publikacija međunarodnih organizacija,
poznatih enciklopedija (tako su iz Engleske enciklopedije
uzeti osnovni podaci o svakoj pojedinoj državi)
te službenih izvora državnih statističkih ureda, koji,
znamo to i sami, obično daju točan zbroj netočnih podataka.
Svjesni ne samo toga, nego i činjenice da se neki
podaci brzo mijenjaju, po njihovu je mišljenju "konkretan
podatak ipak puno vredniji nego približno opisivanje
riječima ". Konačno sva dodatna znanja koja bi
nas zanimala, čitatelj može naći koristeći neki od izvora
u preglednoj opsežnoj bibliografji (literaturi) ili podatke
potražiti na stranicama Interneta, čije su adrese otisnute
na samom kraju knjige.


Knjiga Države svijeta 2000, kako sam to naveo na
početku, bogato je ilustrirana originalnim fotografijama
u boji te preglednim zemljovidima i grafikonima,
koji predstavljaju značajnu dopunu čitkih i sažetih tekstova.
Knjigu su sa slovenskog jezika preveli Vlado
O p a č i ć, Vuk Tvrtko O p a č i ć, Vid Jakša O p a č i ć i
Damir Bi ličić, a lektorirala mr. se. Nives Opačić.
Stručni savjetnik za prikaz Hrvatske bio je prof. dr. sc.
Dražen Nj egoč, a za zemlje Jugoistočne Europe prof,
dr. sc. Dane P e j n o v i ć . Pripremu za tisak priredila je
tvrtka MIŠ Zagreb, a tiskala Tiskarna Mladinske knjige
Ljubljana.


Alojzije Frković