DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 85     <-- 85 -->        PDF

domaćina skupu se obratila i Dragica Fekeža, direktorica
jedinstvene škole "S. St. Kranjčevića" iz Senja,
kojoj pripada i škola u Krasnu. Iz njezinog izlaganja
vrijedno je zabilježiti neke interesantne podatke o nekadašnjem
i sadašnjem stanju školstva na ovim prostorima,
koji su dopunjeni podacima mr. Mirka Rag uža,
sadašnjega ravnatelja jedinstvene OŠ "S. St. Kranjčević"
iz Senja.


Tako doznajemo da je u Krasnu nastava započela
1836. god. osnutkom trivijalne škole. Te godine Krasno
je imalo 44 kuće i 453 stanovnika. Prvi učitelji bili su
krajiški časnici ili podčasnici. Nastava se održavala u
kući Roke Skorupa, a kasnije u kući Rusa De vč ića
u zaseoku Dujmešići. Koliko je to trajalo ne znamo, ali
se kasnije spominje daje Ivan Rukavina, krajiški
časnik, držao obuku u svom stanu. Tijekom 1871. god.
otvorena je građanska škola za svestranije obrazovanje
đaka, koji ipak nisu mogli nastaviti školovanje u srednjoj
školi. Ova škola pripremala je mlade za srednje
obrazovanje, a u njoj su se učili predmeti kao što su:
vjeronauk, ćudorednost, jezik i sastavoslovlje, zemljopis
i povijest, prirodopis, računstvo, mjerstvo, knjigovodstvo,
prostoručno risanje, krasopis, pjevanje i vježbanje
tijela. Građanske škole ili više pučke škole nastale
su iz dotadašnjih erarskih glavnih i trivijalnih škola.
Nije poznato kada je izgrađena škola u Krasnu, ali je
nadograđena 1904. godine. U toj zgradi nalaze se dvije
učionice sa 60 m2 korisnog prostora, kao i uređeni učiteljski
stan. Kao jedan kuriozitet bilježimo podatak da
je školske godine 1897/98 upisana u prvi razred prva
učenica, dok je školske godine 1961/62 pohađalo nastavu
rekordan broj od 191 đaka. Danas Školu pohađa 61
učenik, što čini tek 32 % od ukupnog broja školske godine
1961/62. Posljednjih godina ukupni broj đaka se
ne povećava, nego naprotiv opada. Međutim, sadašnja
skoro potpuna zaposlenost uz aktiviranje još drugih
gospodarskih potencijala Krasna, zasigurno će utjecati
na povećanje broja đaka.


Od školske godine 1958/59. nastava se održava u
nekadašnjoj državnoj šumariji Krasno, dok nije izgrađena
nova lijepa zgrada 1983. godine, u neposrednoj
blizini dotadašnje škole. Zahvaljujući uspješnoj suradnji
nastavnika i roditelja opremljen je kabinet fizike i
tehničkog odgoja i uređen okoliš škole, gdje učenici uzgajaju
različite vrste povrća i voćki. Gotovo svi učenici
uključeni su u slobodne aktivnosti. Na nižim i županijskim
natjecanjima učenici postižu zapažene uspjehe.
Zbog osobitih zasluga škola je dobila diplomu Općine
Senj 1985. godine. Od početka svog rada do danas,
školsku nastavu je uspješno završilo više od 5 000 đaka.
Mnogi od njih nastavili su školovanje i postali vrsni
stručnjaci i znanstvenici.


U sadašnjoj organizaciji školskog sustava područni
razredni odjel dr. Milana Anića u Krasnu, kao osmoraz


redna škola nalazi se u sastavu Osnovne škole "S. St.
Kranjčevića" Senj od početka 1979. godine. Najveću
teškoću njezinom nesmetanom radu predstavljao je
manjak i velika fluktuacija nastavnog kadra. Međutim,
zadnjih nekoliko godina uspješno je razriješena ova
bremenita problematika svakodnevnim organiziranim
prijevozom nastavnika iz Senja i bliže okolice. U Školi
su osigurani topli obroci pretežito za sve učenike i nastavnike,
dok o živežnim namirnicama, uzgojenih iz
školskog vrta, brine školska zadruga. Voditelj Škole je
Đurđica Jugović , mještanka i jedina učiteljica koja
živi u Krasnu.


Posljednjih godina Velebit je postao meta povećanog
interesa velikog broja domaćih, a djelomično i stranih
poklonika. Među njima, dakako, prevladavaju šumari,
pa naši stručni vodiči uvijek planiraju posjet Školi
dr. Milana Anića, uz obvezno skupno fotografiranje
kraj njegove spomen biste. Prigodom nedavnog obilježavanja
235 obljetnice šumarije Krasno, najstarije šumarije
u našoj zemlji, bila je aktivno uključena i škola u
Krasnu. Cjelodnevni program obljetnice 24. 11. 2000.


g. započeo je ispred Škole, gdje su sve sudionike pozdravili
mr. Mirko Raguž, ravnatelj O.S. "S. St. Kranjčević"
Senj i Đurđica Jugović, voditelj škole, dok su
učenici izveli kulturno-umjetnički program. Prof. dr.
Slavko M atić evocirao je uspomene na prof dr. Milana
Anića, a zatim položio vijenac ispod njegove spomen
biste. Nakon toga u predvorju škole otvorena je
prekrasna izložba skulptura i duboreza umirovljenog
šumarskog tehničara Milana Anića -Krasnara.
Neraskidivu povezanost Šumarije Krasno i Škole
dr. Milana Anića najbolje je dočarala njezina voditeljica
Đurđica Jugović prigodom dočeka mnogobrojnih
sudionika 235. obljetnice Šumarije Krasno riječima:
"Šumarija je uvijek bila nedjeljivi dio Krasna, nositelj
svih važnijih akcija za dobrobit mjesta i, što je najvažnije,
izvor egzistencije velikog broja Krasnara. I
naša je Škola kroz dugogodišnju izuzetno dobru suradnju
u mnogo slučajeva osjetila materijalnu i moralnu
podršku šumarije, pa smo uvjereni da će se takva suradnja
nastaviti i ubuduće" .


Ovome se nema što oduzeti, ali se ipak može nešto i
dodati. Naime, smatramo da će se šumarska struka, zajedno
sa Školom, najviše odužiti prof dr. Milanu Aniću
uspostavljanjem još sadržajnih i čvršćih međusobnih
veza, koje u budućnosti treba podići na još višu razinu.
Za to je najbolja prigoda već najavljeno obilježavanje


95. obljetnice njegova rođenja.
Vice Ivančević