DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 78     <-- 78 -->        PDF

svjedoči o srazu iskonske ljepote i civilizacijskih omeđenja,
i surovo stvarno i mitski maštovito, jer jasno je ne
moraš biti mitski titan da bi lomio okov; dovoljno je
biti stablo, stabalce, makar i neugledno. Samo moraš
znati što ti je činiti. Napokon, ta neželjena stabla, dala
su svojim neobičnim, gotovo iznakaženim oblicima začuđujuću
ljepotu bezličnim sivim plohama, često deprimirajućim
ljudskim uradcima, kojima radi vlastita komoditeta
unakazujemo vlastiti okoliš. Zato ovo nije
samo svjedočanstvo ljepote i patnje, nego izložba puna
vitalističkih poruka od kojih je jedna, najočitija: Unatoč
svemu, valja izdržati. Podsvjesno se pitam nije li ona
prostačka psovka zabilježena na jednoj od fotografija,
zapravo poruka stabla čovjeku, njegov nijemi revolt na
sve loše što činimo prirodu i okolišu?´


Nevjerojatno je mnogo zanimljivih motiva autor
pronašao šetajući Opatijom uz more. Posao mu je vjerojatno
bio olakšan, jer je pozivom snažno vezan ta šumu,
i stablo mu je vječiti životni izazov, ali nije ovdje u


AKTUALNO


pitanju proračunat odnos objekta i subjekta, posrijedi je
svježina emocije, urođeni dar da se uoči snaga detalja i
zanimljivost kadra, pa tako fotografija postane jak
emocionalni doživljaj. Svaka je slika zapravo mnogo
više od detalja. Ona je i protest i ispovijed; pokretač.
Nema ravnodušnosti u ovim prizorima, samo život, zaprečavan
i neželjen, presijecan i odsijecan, ali nezaustavljiv.
Ova je izložba paradoksalna oda životu.


Visok umjetnički doseg ovih fotografija i nesvakidašnja
ljepota biranih motiva oplemenjuju naš odnos
prema prvom susjedu - stablu. Autor Ante P.B. Krpan
je zaljubljenim okom nepokolebljiva vjernika u šumu i
stablo znalački odabrao motive. Sjedinivši svoju šumarsku
i fotografsku stručnost, postigao je majstorsko
ostvarenje, te je, uz sve već prije rečeno, izvornom autorskom
snagom stvorio pravo umjetničko djelo. Ovom
izložbom nije samo oplemenio konkretni prostor, nego
i naše duše. Hvala mu.


Milan Krmpotić


BRZA INVENTARIZACIJA POMOĆU BITTERLICHOVOG
ZRCALNOG RELASKOPA*


U vrletnim gospodarskim jedinicama, kao i jedinicama
koje su znatno udaljene od naseljenih mjesta, često
je teško naći radnike koji bi radili na poslovima uređivanja
šuma. Za inventarizaciju pomoću primjernih
pruga ili krugova potrebno je 4-5 radnika. Za inventarizaciju
pomoću Bitterlichovog zrcalnog relaskopa potreban
je samo jedan radnik. Osim toga, učinak inventarizacije
pomoću Bitterlichovog zrcalnog relaskopa
dva puta je veći od klasičnog p. pruga i krugova. U nepovoljnim
vremenskim uvjetima i vremenskom tjesnacu,
prednost ove metode posebice dolazi do izražaja.
Što se tiče točnosti dobivenih podataka ravni su podacima
dobivenim putem p. pruga ili krugova. Kod
mladih sastojina II dobnog razreda (21-40 god.) podaci
brze metode pouzdaniji su od podataka p. pruga ili krugova,
jer brza metoda uzima u obzir sva stabla u sastojini,
dok kod p. pruga ili krugova inventarizacija ne obuhvaća
stabla tanja od 10 cm (taksacina granica). Zbog
toga kod najmlađih sastojina starosti od 21-30 godina


Autor teksta umro je prije objave ovog članka - vidi In memoriam
u istom broju


velik broj stabala tanjih od 10 cm izmiču inventarizaciji.
Dobiveni podaci inventarizacije su preniski. Obračunati
obrast kao odnos stvarne i normalne temeljnice
također je prenizak, iako se radi o gustim sastojinama.


Prije terenskih radova potrebno je prethodno na terenskoj
karti ucrtati pravce kretanja u svakom odsjeku
u kojemu se obavlja inventarizacija.


U brdovitim terenima smjer pravca kretanja je okomit
na izohipse, dakle smjer u kome su najveće različitosti
sastojinskih prilika.


Kod nizinskih gospodarskih jedinica, smjer pravca
kretanja je paralelan s odjelskim prosjekama. Na tim
pravcima ucrtaju se stajališta. Broj stajališta zavisi od
veličine odsjeka, tako da na 1-2 ha površine odsjeka
dolazi jedno stajalište. Kod većih odsjeka na jedno stajalište
otpada veća površina, a kod manjih odsjeka manja
površina. U načelu, bez obzira koliko je malen odsjek,
broj stajališta ne bi smio biti manji od pet stajališta,
kako bi uzorak bio reprezentativan. Na svakom stajalištu
mjeri se temeljnica pomoću Bitterlichovog zrcalnog
relaskopa i prsni promjeri 10-25 stabala, vodeći
pritom računa o omjeru smjese i debljinskoj strukturi