DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 76     <-- 76 -->        PDF

T. Kružić: NAPUTAK ZA ODGOVORNU UPORABU FSC´ ZAS´I ITNOOA ZNAKA
S Proizvodnom službom usuglašeno je da se žigomzaduži šumarija, koja će ga odgovorno tiskati na službenu
popratnicu koju ispiše program: HŠ_PRO.


Na istoj popratnici ni u kom slučaju ne smije biti
pomiješano certificirano i necertificirano drvo (npr.
drvo iz privatnih šuma!).


(FSC LOGO-a) Šumarski list hr. 3- 4, CXXV (2001), 197-202


Kod samoga otiskivanja važno je da se žig stavlja na
čisto mjesto i ničim se ne smije zauzeti ekskluzivna
zona oko samog FSC zaštitnoga znaka.


Napomena za fakturiranje Note for invoices
Zabranjuje se uporaba FSC zaštitnoga znaka na fak- rane šumarije Krapina može pisati rečenica:
turama. Slobodno je tekstualno opisati certifikat i na- FS C Certified by Soil Association - Woodmark
vesti jedinstveni kôd konkretnoga FSC certifikata. Na SA-fm/coc-1165 (za šum. Krapinu)
primjer na fakturi na kojoj su svi proizvodi iz certifici-


Napomena za korištenje FSC zašt. znaka za one koji ne posjeduju certifikat


Final note for non certificate holders


Znanstvene, obrazovne, nevladine (osobito eko- dozvolu za uporabu FSC znaka mimo proizvoda (off
loške) udruge, ministarstva i svi drugi zainteresirani product uses).


mogu dobiti od FSC-a preko nekih od tijela iz tablice 1


LITERATURAForest Stewardship Counil 2000: FSC Logo Guide forCertificate Holders, pp. 21INTERNET: http://www.fscoax.orgKruži ć , T., 2000: Gdje je u certifikaciji Hrvatska?,
Hrvatske Šume IV: (43): 18-18


- Refernces
Kružić , T., 2000: Po čemu se razlikuju
dva certifikacijska
sustava za šumarstvo, Hrvatske Šume


IV: (48): 6 "7
SUMMARY: Author describes the responsible use of the FSC logo. He
explains why the certificate holders must respect all required standards and
copyright in any copy ease.


The Guide is created for all certificate holders (the chain of custody) but
also for others having interest in off-product uses.


Key
w o rds : FSC logo, Eco-labels