DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 73     <-- 73 -->        PDF

T. Kružić: NAPUTAK ZA ODGOVORNU UPORABU FSC ZAŠTITNOGA ZNAKA {FSC LOGO-a) Šumarski list br. 3-4. CXXV (2001), 197-202
FSC zaštitni copyright


Deklaracija za proizvod (ili sustav!)


znak (logo) simbol-©


This wood comes from well managed forest
independently certi field in accordance with the rules


Ime tijela


of the Forest Stewardship Council


kojeje izdalo
CERTIFIED BY SOIL ASSOCIATION - WOODMARK ´


certifikat
SA-fm/coc-1165 FSC trademark © 1996 Forest Stewardship Council


Jedinstveni kôd dodijeljen konkretnom FSC pravna zaštita vlasništva
certifikatu (u ovom slučaju je to kôd za tržišne markice tj. deklaracija pripadnosti
Šumariju Krapina) gore navedenoga copyright simbol - ©


Slika 1. Razjašnjenje nužnih elemenata za uporabu FSC-zašt. znaka na primjeru oznake certifikata kojega
posjeduje šumarija Krapina
Fig. 1. This figure shows the key elements for inclusion on a label bearing FSC logo. The label has been
approved by Soil Association - Woodmark for Šumarija Krapina Certificate Holdrer


FSC pravna zaštita posjeda tržišne markice FSC Copyright Claim


Kad god se umnaža FSC logo, na vidljivom mjestu Council A.C.". Rečenica je neophodna iz razloga
(najčešće na desnoj strani dna etikete) mora se uključiti čuvanja pravne zaštite.
rečenica: "FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship


Jedinstveni kôd konkretnoga FSC certifikata


Chain of Custody Certificate Registration Code


Ključni aspekt FSC sustava monitoringa i kontrole guće je izbaciti sve nepravilnosti iz sustava.
uporabe zaštitinoga znakaje jedinstveni kôd, budući da Odobrena deklaracija za proizvod odnosno susupravo
on omogućava provjeru važenja konkretnoga tav (uporaba mimo proizvoda) on product statecertifikata.
Kôd determinira i posjednika certifikata, i ment
onoga tko gaje i za što izdao. Zahvljujući njemu, mo


Uporaba na proizvodu - On-Product Uses


Odobrena deklaracija predstavlja jednu ili više rečeZa
proizvode u kojeje ugrađeno 100 % certificirano
nica. U pravilu se koristi jezik zemlje krajnjega kupca. drvo pravilna deklaracija glasi:
O tome će voditi računa najviše oni koji su na kraju The wood in this product comes from well-managed


nadziranoga lanca (maloprodaja!). Buduće daje šuforests
independently certified in accordance with the
marsko gospodarstvo na početku toga lanca, kupcu će rules of the Forest Stewardship Council.
biti najprihvatljiva deklaracija na nekom od svjetskih


Drvo u proizvodu je podrijetla iz pravilno gospodajezika
(poslovnih!).


renih šuma, neovisno potvrđenih prema normama koje


Odgovorna osoba u poduzeću mora od nadležnoga propisuje Vijeće za gosparenje šumama (FSC).
tijela dobiti odobrenje za deklaraciju prije njenoga pušZa
proizvode koji su sastavljeni od minimalno 70 %
tanja u opticaj. certificeranoga drva pravilna deklaracija glasi:


Primjer gore navedene deklaracije, koju je prihvatio At least 70 % by volume of the wood in this product´
SOIL ASSOCIATION - WOODMARK 17. siječnja comes from well- managed forests independently certi2001
u prijevodu znači: fied in accordance with the rules of the Forest


Stewardship Council.


Drvo je podrijetla iz pravilno gospodarenih šuma,
neovisno potvrđenih prema normama koje propisuje Najmanje 70 % volumnog udjela drveta u proizvodu
Vijeće za gosparenje šumama (FSC). je podrijetla iz pravilno gospodarenih šuma, neovisno


* svugdje umjesto rijeci proizvod, može biti ime proizvoda npr. Drvo u ovom stolu, polici i slično