DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 72     <-- 72 -->        PDF

T. Kružić: NAPUTAK ZA ODGOVORNU UPORABU FSC ZAŠTITNOGA ZNAKA (FSC LOGO-a) Šumarski list br. 3 4. CXXV (2001), 197-202
Sitni (rasuti!) proizvodi (npr. drvene olovke) oznaZa
naše prilike, budući da svaki trupac ima na sebi
čavaju se na ambalaži. upisan originalni broj, dopušteno je staviti FSC znak na
popratnice. Kupcima certificiranoga drveta biti će


Trupcima (ali i piljenoj građi i slč.) dopušteno je


osobito važno da se FSC znak stavi na one popratnice


staviti zaštitini znak na prateću dokumentaciju, ali pod


na kojima pored jedinstvenoga broja pišu i ostali podaci


uvjetom da se isporučuju u strogo označenim hrpama


o trupcu (ovdje ne zaboravljamo da su i oni "karika"
(in batches) koje prati odgovarajuća dokumentacija


nadziranoga lanca, a kao takvi obvezno dokumentiraju


(nužni i dovoljni uvijet je da se svaka pojedinačna hrpa


podrijetlo njihova drva!).


može nedvojbeno identificirati).


Uporaba FSC zaštitnoga znaka mimo proizvoda Off-Product Uses


"Hrvatske šume" p.o. Zagreb, zbog činjenice da su
"javno poduzeće", mora znati promovirati pozitivnu
istinu u sebi. Puka je stvarnost, daje Svijet, komu se
Hrvatska želi pridružiti, uznapredovao u ekološkoj kulturi.
Kupcu toga svijeta stalo je do uvjerenja daje proizvod
kojega kupuje "ekološki čist". On je spreman čak i
nagraditi (iako je svaka kupnja nečega, zapravo nagrada
za nečiji trud!) odgovorno gospodarenje šumskim
resursom. Onaj tko ispunja FSC norme i stekao je pravo
označavati svoje proizvode FSC znakom, neovisno o
njemu dokazuje svima, ne samo daje njegov proizvod
"ekološki čist", već i to daje u svom gospodarskom
djelovanju ispunio i propisane društvene (socijološke)
norme. Ako je to tako, vlasnik certifikata ima pravo staviti
FSC znak na njegov promidžbeni materijal, brošure,
prospekte, interne časopise te u raznim "elektronskim"
medijima, ali je za to nužan i dovoljan uvijet da se
pritom promovira certificirani proizvod i/ili sâmo FSC
certifiranje šuma.


U svakom obliku uporabe FSC znaka, mimo proizvoda,
moraju se poštivati zadane norme. Pri rekalmiranju
proizvada ne smije se dogoditi, ni u kom slučaju, da
se na istom materijalu nadu promovirani i necertificirani
proizvodi (robne kuće, veleprodajna skladišta i slč.).


Trebamo voditi računa daje FSC znak zaštićen pri
bilo kakvom kopiranju. Za svako kopiranje znaka treba
se konzultirati sa stručnom i odgovornom osobom u poduzeću.
Odgovorna osoba će po potrebi tražiti konzultaciju,
a za svaki konkretni primjer kopiranja i odobrenje
od tijela koje je izdalo certifikat.


Važno je napomenuti i to daje značajni mimo-proizvoda
način uporabe FSC znaka u edukaciji.


Nadležno tijelo traži maksimalno 5 radnih dana za
odobravanje konkretnog slučaja kopiranja FSC znaka.
Zahvaljujući elektronskoj pošti, u tri navrata za
uporabu u J.P. "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, odobrenje
je stiglo u roku od 24 sata.


NEDOZVOLJENI OBLICI UPORABE FSC ZNAKA - (Non permitted uses)


Vijeće za upravljanje šumama FSC (Forest Stewardship
Council) poduzet će sve mjere za sprječavanje
bilo koje zlouporabe njihova zaštitnog znaka.


Posjednicima FSC certifikata nije dopušteno stavljati
FSC znak na fakture.


Zabranjuje se stavljanje FSC znaka na bilo koji materijal
kojemu je svrha isticanje memoranduma tvrtke
poput kalendara, olovaka, noteza ... daktilografskoga
papira i slično.


Ne postoje uvjeti pod kojima posjednik FSC certifikata
može u bilo kome obliku sublicencirati ili autorizirati
uporabu FSC zaštitnoga znaka trećim stranama.


Načelno, FSC znak se smije uporabiti samo za svrhu
promocije certificiranih tvrtkinih proizvoda, promociju
tvrtkinoga certificiranoga gospodarenja te samoga FSC
sustava.


UPUTA I NORME ZA CRTANJE FSC ZNAKA
Graphic manual and regulations for use of the FSC LOGO
Osnovni elementi koji moraju biti na FSC certificiranom proizvodu prikazani su na slici 1.


FSC zaštitni znak - FSC Logo


Logo ne smije biti manji od 10 mm (mjereći od vrha
kvačice 0 do dna inicijala FSC)
Unutar zone crtkanoga kvadrata ne smije biti


nikakav tekst ili grafika


Boja i kontrasti te rezolucija mora biti dovoljna da
znak ostaje čist i uočljiv
Ništa se ne smije promijeniti na zašt. znaku.
Proporcije moraju biti najstrože sačuvane