DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 71     <-- 71 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001), 197-202
UDK 630* 731 + 228


NAPUTAK ZA ODGOVORNU UPORABU FSC
ZAŠTITNOGA ZNAKA (FSC LOGO-a)


GUIDE FOR RESPONSIBLE USE OF THE FSC LOGO


Tono Kružić*


SAŽETAK: Autor opisuje kako se odgovorno upotrebljava zaštitni znak
FSC certifikata. U radu objašnjava zbog čega se moraju poštivati zadane norme
te pravna zaštita pri bilo kakovom preslikavanju FSC znaka.


Naputak je namijenjen svim vlasnicima FSC certifikata koji su dio tkz.
nadziranoga lanca (chain of custody): od certlficiranih šumarija, preko drvne
industrije do izvoznika (trgovine!), ali i svima drugima koji imaju interes u tkz.
uporabi mimo proizvoda.


KIj u č n e r ij e č i : FSC logo, Eco-labele


UVOD - Introduction


FSC logo je zaštitni tržišni znak (markica!), stoga je Razvojna služba Hrvatskih šuma na vrijeme je uočinjegova
uporaba precizno normirana. Kao takav podlila
da bi FSC certifikat podrijetla drveta značajno dopriježe
svim dogovorenim međunarodnim zahtjevima za nijeo da dio hrvatskoga drveta (osobito onoga ugrađeeko-
označavanje ("Eco-labels"). Norme su to koje noga u hrvatski proizvod!) pristupi upravo tom uređe


omogućavaju čuvanje integriteta ekološkoga označanom
tržištu.
vanja. Integritet znaka je od izuzetne važnosti zbog nje


Naravno daje pridobivanje certifikata dodani trošak


gova opstanka na modernom tržištu. To je logično, jer


i iziskuje novi napor. Budući da taj trošak proporcional


je upravo postojanje "prestižnoga" tržišta temeljna uz


no povećava vrijednost proizvoda u koje je ugrađeno


ročna silnica za potrebe "eko-označavanja". Na temelju


certificirano drvo, on je isplativ. Ukoliko se predviđa


teorije kaosa možda bi se mogla postaviti i hipoteza, da


veća potražnja za certificiranim drvetom od njegove


se kaotično tržište drveta, uvođenjem FSC sustava, po


ponude, po ekonomskim zakonitostima, očekuje se i


novo determinira.


ostvarivanje dodatnoga profita.


DOZVOLJENI OBLICI UPORABE FSC ZNAKA Permitted uses of the FSC LOGO


Kako je FSC znak (logo) primarno stvoren da bi vanje proizvoda u koje je ono ugrađeno (On-Product
označio i na tržištu promovirao drvo podrijetla iz FSC Uses). Postoje, međutim, i daleko širi oblici uporabe
certificiranih šuma, njegova glavna uporaba je označamimo
proizvoda (Off-Product Uses).


Označavanje proizvoda On-Product Uses


Proizvode imaju pravo označavati FSC znakom custody), jer pripadaju nadziranom lancu tržišnoga
samo posjednici certifikata kojima je, u njihovu jedintoka
drvenih proizvoda.
stvenom registracijskom kodu, upisano "eoc" (chain of


Srazmjerno krupni proizvodi označavaju se izravno
raznim naljepnicama, pločicama, štambiljima (s tintom
Dr. sc Tono Kružić, J. P. "Hrvatske šume" p.o. Zagreb ili paljenjem!)...