DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 69     <-- 69 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORICE U LICI
Šumarski list br. 3-4. CXXV (2001 ). 185-1 %
Ht.) u kojem dominiraju degradacijski oblici vrištine i
bujadnice (Genisto-callenetum), nastali u vrijeme Vojne
krajine, kada su se šume krčile i pretvarale u poljoprivredno
zemljište, (oranice, livade i pašnjake).


Na takvim površinama do danas je posađeno preko
6 000 ha klasičnih kultura običnog i crnog bora razne
provencijencije.


Plantaže i intenzivne kulture četinjača na ličkom polju
počele su se podizati u razdoblju od 1960. do 1968.
god. U tom razdoblju zasađeno je u predjelima Medka i
Žitnika 1217 ha.


Nasadi su nazvani "Pilot projektima", koji zbog
specifičnosti u budućnosti trebaju dati odgovor na
opravdanost podizanja ovakvih nasada. ŠIZČ-e iz Jastrebarskog
1964. god. u predjelu Medak postavio je
pokusne plohe, radi ispitivanja utjecaja mineralne gnojidbe
na rast i prirast kultura četinjača. Godine 1968.
Dr. N. Komlenović obavio je prve istražne radove na
pokusnim plohama u Medku i utvrdio daje utjecaj gnojidbe
na rast i prirast očit, i da se već kod malih doza
gnojidbe kod nekih vrsta četinjača postižu dobri učinci
i rezultati, što upućuje na mogućnost korekcije gnojidbe
u budućim kulturama, ako se budu osnivale.


Rezultati istraživanja na pokusnim plohama nisu
konačni, jer su istražni radovi prekinuti 1990.god. zbog
srbo-četničke agresije, a objekt Medak s pokusnim plohama
je miniran i nedostupan za istraživanja i druge
gospodarske radove.


Danas su to kulture 35-40 godina starosti raznih vrsta
četinjača, koje u datim stanišnim prilika različito uspijevaju.
Komparacijom konkretne drvne zalihe u 30.
godini, s predviđenom drvnom zalihom u elaboratu ili
normali prirasno prihodnih tablica za g.j. Žitnik,
utvrdili smo da nijedna vrsta četinjača nije postigla elaborirane
tj. predviđene rezultate. Uspijevanje intenzivnih
kultura četinjača za svaku vrstu ocijenili smo
odnosom konkretne i normalne drvne zalihe.


Za običnu smreku, prema osnovi gospodarenja, drvna
zaliha u 30. godini iznosi 173 mVha, a elaborirana
(normalna) drvna zaliha iznosi 291 mVha ili uspijevanje
ob. smreke iznosi 59,50 %.


Kod običnog bora konkretna drvna zaliha u 30. god.
iznosi 241 mVha, a elaborirana (normalna) iznosi 410
mVha ili uspjeh običnog bora iznosi 58,78 %.


Kod američkog borovca konkretna drvna zaliha u 30.
god. iznosi 238 rrrVha, a elaborirana (normalna) iznosi
286 mVha ili uspjeh američkog borovca iznosi 85,00 %.


Kod europskog ariša konkretna drvna zaliha u 30.
god. iznosi 152 mVha, a elaborirana (normalna) iznosi
437 mVha ili uspjeh evropskog ariša iznosi 34,78 %.


Ocjena uspjeha kultura u Žitniku je možda relativna,
jer su normale kontinentalnog područja Hrvatske za
staništa vrištine i bujadine ličkog polja previsoke i nerealne.


Rezultati uspijevanja su vrlo važni za šumarstvo, jer
kod podizanja budućih kultura ukazuju na pravilan
odabir vrste i tehnologije podizanja. Kod osnivanja novih
kultura četinjača potrebno je uvažiti čitav niz spoznaja
i rezultata dosadašnjih istraživnaja, koja će poslužiti
kod projektiranja i osnovanja ovakvih kultura, ako
se budu podizale.


Pravilnim gospodarenjem u ovim kulturama (predkulturama)
cilj je stvoriti uvjete prirodne sukcesije autoktone
biljne zajednice hrasta kitnjaka i običnog graba,
(EGT: I - E 10) koja prirodno dolazi na ovim prostorima.


Progresija je spora, ali se već primijećuje da se u
ovim kulturama prirodno javljaju oaze hrasta kitnjaka i
da se ritam odvija prirodnim procesom, pa mu treba
pomoći.


Za ove predkulture, iako nisu u 30 godina postigle
elaborirane rezultate, može se zaključiti da imaju ogromno
značenje ne samo u gospodarskom smislu, već i sa
stajališta općekorisnih funkcija šuma.


U podignutim kulturama rezultat neće izostati, ako
se budu provodile odredbe gospodarenja, jer monokulture
četinjača traže veliku njegu i zaštitu.


Na kraju treba zaključiti da su intenzivne kulture u
Medku i Žitniku "Pilot porjekti", čiji pokusi trebaju poslužiti
nauci i praksi kako u buduće podizati kulture intenzivnog
rasta na ovakvim staništima.


LITERATURA:


1. Dokuš, A., Orlić, S. 1987.: Šumske kulture i
plantaže, Šumarska enciklopedija 3: 362-372,
Zagreb.
2.
Gračan, J., Dokuš, A., Komlenović, N.,
1972: Idejni projekt za podizanje intenzivnih
kultura četinjača na području Š.G. "Lika" Gospić,
Dokumentacija U.Š.
3. Hajdin, Ž., Dokuš, A., Orilić, S., 1972: Problem
proširenja brzorastućih četinjača na području
Hrvatske, Studija str. 133, dokumentacija Šumarski
institut za četinjače Jastrebarsko.


4. Popović,B.,Haidin,Ž.,Dokaš,A., Potočić,
Z., 1964: Dopunski elaborat za podizanje 2000
ha plantaža i intenzivnih kultura četinjača ubrzanog
rasta u predjelima Medak i Žitnik Š.G. "Lika"
Gospić, Dokumentacija U.Š.