DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 66     <-- 66 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORIC´E U LICI
Šumarski list br. 3 4, CXXV (2001 ). 185-196
Slika 3. Intenzivna kultura europskoga ariša posađena 1967. godine
u Žitniku (prorjeđena)


zbog okolnosti ipak produžena do 80 godina, o čemu će


konačno odlučiti šumarski stračnjaei.


b) Pokusne plohe


Šumarski institut za četinjače iz Jastrebarskog (Dr.


B. Popovi ć i Dr. N. Komlenović) osnovali su pokusne
plohe 1965. i 1966. god. u predjelu Medak, s ciljem
utvrđivanja utjecaja mineralne gnojidbe na rast i
prirast kultura četinjača. Postavljene su ukupno 4 pokusne
plohe na površini oko 10 ha. Prve dvije pokusne
plohe postavljene su na običnoj smreki i običnom boru
s hiperfosfatom i patent kalijem, treća na običnoj smreki
s hiperfosfatom i nitromonkalom, a četvrti pokus na
običnoj smreki i američkom borovcu s NPK gnojivima.
Svi su pokusi kvadratnog oblika, sa 4 kombinacije i 4
repeticije različitih doza gnojiva.
Ujesen 1968. god. Dr. N. Komlenović izvršio je prve
istraživačke radove na svim pokusnim plohama i to:


mjerenja visinskog prirasta kod svih vrsta
uzeti su uzorci biljnog materijala (iglica) radi biogenog
ispitivanja elemenata
uzeti su uzorci tla tretiranih parcela radi ispitivanja
kemijske reakcije tla i sadržaja elemenata u tlu.


Prema izvješću Dr. N. Komlenovića ujesen 1968.
god., rezultati su pokazali:


-
pojačan visinski prirast
pojačanu koncentraciju biogenih elemenata u iglicama
-
porast reakcije tla.
Odgovor na mnoga pitanja s pokusnih ploha nije
konačan, jer su istraživanja prekinuta za vrijeme Domovinskog
rata, ali prema tvrdnji Dr. N. Komlenovića,
sa sigurnošću može se tvrditi daje utjecaj gnojidbe na
rast i prirast kultura očit, i da se već kod malih doza
postižu veoma dobri učinci i rezultati kod nekih vrsta
četinjača.


Slika 4. Intenzivna kultura običnoga bora posađena u Mcdku 1965.
godine


Nažalost, otišao je Dr. N. Komlenović, a Medačke
kulture i pokusne plohe još su uvijek u minskim poljima
i nisu dostupne za daljnja istraživanja.


O pokusnim plohama i daljnjim istraživanjima mnogo
će više reći nasljednici Dr. N. Komljenovića, koji će
nastaviti tamo gdje je on stao, kada to bude moguće.


7. USPIJEVANJE INTENZIVNIH KULTURA ČETINJAČA za g. j . "Žitnik" (1998-2007)
7.1. Rast i prirast
Podaci o rastu i prirastu i drvnoj zalihi kultura utvrđeni
su u osnovi gospodarenja za G.J. "Žitnik" ( 19982007),
te se uspijevanje kultura može ocijeniti drvnom
zalihom u 30 godini.


Da bi se dobio uvid u uspijevanje kultura, donosimo
sljedeće tablične podatke.
Iz tablice je vidljivo da se u razdoblju 1975-1998.
god. obrasla povrišna povećala za 127,73 ha, zbog pre


laska neobraslog proizvodnog zemljišta u obraslo proizvodno.
Također je vidljivo da se drvna zaliha u 1998.
godini povećala skoro dva puta u odnosu na drvnu zalihu
iz 1988. godine.


Drvna zaliha bez I. dobnog razreda iznosi 215
mVha. Poprečni prirast iznosi 10,33 mVha.


Postotak prirasta za cijelu gospodarsku jedinicu iznosi
4,81 %