DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 65     <-- 65 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNIH KUETURE CRNOGORICE U LICI Šumarski lisl br. 3 4. CXXV (2001 ), 185-196
b) Intenzivne kulture
tablica 2.
Vrsta
drveća 2,5 x 2,5 m
Razmak sadnje
2,0x2,0 m
Trupci
m3
Celuloza
m3
Svega

Trupci
m!
Celuloza
m!
Svega
m!
Zelena duglazija ---196 311 507
Europski ariš ---37 360 397
Američki borovac ---37 356 393
Američki borovac 32 199 231 ---
Obični bor ---50 311 361
Obična smreka ---37 199 236


kulture podignute su klasičnim načinom tj. bez prethodne
pripreme tla , vršena je sadnja sadnica u jame s različitim
razmakom i različitom starosti sadnica.


Na istraživačkim objektima bilo je potpuno ili djelomično
pomanjkanje uzgojnih zahvata, stoje utjecalo na
rast i prirašćivanje stabala. Moglo bi se reći daje bilo
niz elementata važnih za uspješan razvoj pojedine vrste,
a koji su bili ispušteni pri osnivanju i njegovanju ranijih
kultura. Trebalo je to sagledati i pravilno ocijeniti
s različitih gledišta, da bi se dobila odgovarajuća polazna
baza za prikaz mogućnosti prinosa drvne mase i


izbora vrsta u intenzivnim kulturama i plantažama
Medka i Žitnika.


Da bi se postigli što veći prinosi drvne mase u intenzivnim
kulturama četinjača, neophodno je voditi računa
o izboru vrste, staništu, provencienciji, selekciji i hibridizaciji.
Potrebno je unaprijediti sjemenarstvo i rasadničku
proizvodnju, te primijeniti odgovarajuću tehniku
i tehnologiju kod osnivanja, uzgoja i zaštite kultura.
Samo u tom slučaju možemo očekivati bolje prinose
drvne mase.


6. REALIZACIJA STUDIJE I ELABORATA
a) Provedba(1961-1968)


Pridržavanjem postavki "Studije", te "Dopunskog
elaborat" SIZC-e iz Jastrebarskog, Š.G. "Lika" iz Gospića
1961-1968 god. izvršilo je radove na podizanju
plantaža i intenzivnih kultura na površini od 1217,14
ha prema tablici broj 1.


Tablica 1.
Radilište - objekt


Red. Godina Medak Zitnik Svega
br. sadnje ha
1. 1961 -18,00 18,00
2. 1962 ---
3. 1963 -78,00 78,00
4. 1964 75,00 12,50 87,50
5. 1965 174,63 73,66 248,29
6. 1966 162,92 68,20 231,12
7. 1967 227,16 125,12 352,28
8. 1968 136,22 65,73 201,95
Ukupno 775,93 441,21 1217,14
Vrsta sadnica i starosti
Obični bor (P .silvestris) 2+2 483,75 ha
Američki borovac (P strobus) 2+2 142,41 ha


Europski ariš (L. decidna) 1 + 1 i 1+2 256,66 ha
Obična smreka(f! excelsa) 2+2 i 2+3 314,32 ha
Crni bor (P. nigra) 2+2 20,00 ha
Svega 1.217,14 ha


Slika 2. Intenzivna kultura ariša i običnoga bora posađena u
Medku 1965. godine


Od ukupno zasađenih kultura, na plantaže s međurednom
poljoprivredom otpada samo 114,88 ha, a na
intenzivne kulture 1102,26 ha.


Danas su to sve intenzivne kulture starosti 30-40
god. dijelom iznjegovane i proređene, vrlo lijepog izgleda.
Nažalost objekt Medak bio je okupiran 1990. i potpuno
je miniran i nedostupan, dok je objekt Zitnik bio s
druge strane bojišnice i sada se u njemu izvršavaju svi
radovi predviđeni šumsko-gospodarskom osnovom.


Za oba objekta (Medak i Zitnik) plantaža intenzivnih
kultura bila je predviđena ophodnja 25 god., ali je