DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 64     <-- 64 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORKE U LICI
Dušično gnojivo daje se kao prihrana u godinama
kada se kultivira tlo u prisadnom krugu ili prugi oko
sadnice i to:


100 gr Amonsulfata - prisadni krug
150 gr Nitromonkala - prisadni krug
Ako se tlo kultivira oranjem, tada se prihrana daje po
prugi kako propisuje tehnološki postupak u elaboratu.


c) urezivanje donjih grana


Vrši se kao i kod plantaža iza osnivanja:


Iza druge prorede na prikazan način kod razmaka
2,5 x 2,5 m dobije se pet (5) metarski razmak, a kod razmaka
2 x 2 m četiri (4) metarski razmak stabala. U svakom
slučaju vade se oštećenja i bolesna stabla unatoč


Šumarski list br. 3-4.CXXV (2001). 185-196


-
u 5. godini kulture do 20 % visine stabla
u 10. godini kulture do 30 % visine stabla
-
u 16. godini kulture do 40 % visine stabla
urezivanje se vrši specijalnim pilicama.
d) Prorede
U intenzivnim kulturama predviđene su dvije prorede
u 15.godini vadi se svako drugo stablo


tome što se na taj način neće održati pravilan razmak,


e) Zaštita drveća


Provodi se kao i kod plantaža


t) Pregled vremena pojedinih mjera njege i zaštite intenzivnih kultura za 25 godišnju ophodnju
U godini Kultiviranje Prihrana urezivanje Sječa stabala Zaštita


ha drveća donjih grana
2 okopavanje prihrana -
5 okopavanje prihrana orezivanje
8 okopavanje prihrana -
10 --orezivanje
15 kultiviranje prihrana -


-
-minimalno
-10x u tijeku
-25 godišnje
-ophodnje


16 --orezivanje 1. proreda
20 kultiviranje prihrana -2. proreda
25 ---kon. sječa


5.
MOGUĆNOST PRINOSA DRVNE MASE IZNAD 7 CM BEZ KORE U 25 GOD.
OPHODNJI U PLANTAŽAMA I INTENZIVNIM KULTURAMA
Mogućnost prinosa drvne mase prema Dopunskom Mogućnost prinosa drvne mase po ha kulture bazielaboratu
Šumarskog instituta za četinjače iz Jastrebar-ran je na rezultatima istraživanja Instituta na području
skog prikazanje za plantaže (tab.l) i intenzivne kulture kontinentalnog dijela Hrvatske, a to znači sa različitih
(tab. 2) po ha. staništa, klima, nadmorskih visina i ekspozicija. Sve te


a) Plantaže


tablica
Vrsta Razmak sadnje
drveća 4,0x2,5 m 4,0x2,0 m
Trupci
m!
Celuloza
m1
Svega

Trupci
m!
Celuloza
m3
Svega

Obični bor 40 150 190 50 187 237
Američki borovac ---88 182 270