DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 62     <-- 62 -->        PDF

M. Vukelić: OSVRT NA INTENZIVNE KULTURE CRNOGORICE U LICI
do 4 god uzgajale poljoprivredne medukulture., koje
melioriraju tlo, stvarajući povoljan vodno zračni režim,
čime se stvaraju povoljni uvjeti za rast drveća.


U plantažama je bilo predviđeno saditi:
obični bor (P sylvestris) 40 %
američki borovac (P. strobus) 60 %


Kao poljoprivredna međukultura u plodoredu (4 god.)
dolazi:


-
raž prve godine
-
zob druge godine
djetelina i travne smjese 3 i 4 godinu.
Ophodnja šumskih vrsta drveća bila je predviđena
25 godina, a poljoprivredne medukulture samo u prve 4
godine. Razmaci redova drveća predviđeni su najmanje
4 tri, čiji razmak omogućuje poljoprivrednu proizvodnju
na 3 metra širine.


a) Osnovna obrada i gnojidba sa zaštitom.


Osnovna obrada i gnojidba sa zaštitom od insekata
utvrđena je nakon pedoloških i drugih istraživanja.
Osnovna gnojidba i zaštita prema Elaboratu
obavlja se:


fosfornim gnojivom (hiperfosfat) sa 600 kg/ha;
kalijevim gnojivom (patent kalij) sa 200 kg/ha;
zaštitno sredstvo (lindan) sa 90 kg/ha.


Ta se sredstva prethodno izmiješaju i razbacaju po
tlu, koje se zatim preore na 20 cm dubine i tanjira teškom
tanjiračom.


b) Bušenje jama i razmak sadnica
Prethodno se obavlja iskoličavanje sadnih mjesta i
razmak redova u dvije varijante:


-
4 x 2,5 m = 1000 kom-jama
-
4 x 2,0 m = 1250 kom-jama
Bušenje jama obavlja se traktorom točkašom (FE .
55) mehanički s montiranim svrdlom promjera 40 do
45 cm (40 x 40 x 40 cm), a norma za jedan dan (8 sati)
je 800 jama.


c) Startna gnojidba
Prema preporuci tehnologa - specijaliste za ishranu


šumskog drveća u jame se stavlja startno gnojivo i to:
50 gr Amonsulfata kao N gnojivo;
200 gr Hiperfosfata kao P gnojivo;
150 gr Patent kalija kao K gnojivo.


4.
INTENZIVNE KULTURE
Intenzivne kulture četinjača su nasadi u kojima nema
poljoprivrednih međukultura.
Tehnološki postupak dat je u dvije glavne faze proizvodnje:


188


Šumarski lisl bi. 3 4. CXXV (2001 ). 1X5-196


Slika 1. Bušenje jama 40 x 40 x 40 em T - Fe - 35


Prednje doze miješaju se u pogodnoj posudi, i
mjericom od 400 gr nasipa se ravnomjerno u jamu i na
vijenac zemlje koja je oko jame kod bušenja ostala na
površini tla.


d) Sadnja sadnica


Za plantaže su previđene sadnice običnog bora (P.
silvestris) i američkog borovca (P strobus), koje su uzgojene
u rastilištu (2 + 2) stare 4 god., čija minimalna
visina iznosi 40 cm. Sadnice moraju imati dobro razvijen
korjenov sustav (čupav), a nadzemni dio mora biti
pravilno razgranat s punim brojem grana u pršljenu.
Sadnice običnog bora ne bi smjele biti veće od 60 cm, a
američkog borovca od 80 cm. Sadni materijal mora se
klasirati prema rasponu (visini) od 20 cm. Manipulacija,
transport i trapljenje sadnica moraju se obavljati vrlo
pažljivo. Važno je spriječiti oštećenje sadnica, kao i isušivanje
korjena. Trapljenje sadnica vršiti u trapove potrebne
dubine i to pojedinačno u nizu, a ne u svežnjevima.
Prijenos sadnica od trapa do mjesta sadnje vršiti u
kantama, u kojima je izmiješano malo zemlje i vode,
tako da se korijen namoči u kašastu zemlju. Prije sadnje
sadnice treba pregledati radi oštećenja, a korjenov sustav
skratiti ako je velik. Sadnju obaviti po tehnici da se u
dnu jame formira mali humak od zemlje, na kojega uokolo
rasporedimo žilje korjenja, zatim vraćati zemlju i
utiskivati istu među žilje korjena pomoću raširenih prstiju,
te zagaziti zemlju nakon izvršene sadnje.


Postupak za poljoprivrednu međukulturu propisan
je elaboratom, a sama sjetva obavlja se nakon sadnje
sadnica.


ČETINJAČA U.Š. GOSPIĆ


1.
Za osnivanje intenzivnih kultura,
2.
Za njegu i zaštitu kultura.
Kod intenzivnih kultura predviđene su sljedeće inačice
za razmak sadnica i za način obrade zemljišta:


s