DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 55     <-- 55 -->        PDF

M. Nodilo: ZAŠTITA PRIRODE U SLUŽBI POSJHTITHUA NP "MLJET Šumarski list br. 3 4. CXXV (2(101 ), 177-1X4
5. OTOCIC SV. MARIJE
U XII st. otok Mljet dolazi u vlast Neretljana. Kralj
Desa daruje otok Benediktincima iz Mte Cassina na
Garganu u Apuliji kao isključivi posjed.2" Iz Italije dolaze
tri benediktinca porijeklom Dubrovčani i odabiru
otočić sred Velikog jezera za svoje trajno boravište. Tu
grade crkvu Sv. Marije i samostan u romanici.21 Prvobitno
crkva i samostan nisu bili međusobno povezani.
U klaustru samostana možemo vidjeti ulazni portal prvog
samostana i dvaju prozora.


Godine 1345. opat samostana Sv. Marije sklapa
ugovor po kojemu samostan ostaje vlasnik jedne trećine
otoka, a na drugom dijelu osniva se Univerzija (općina).
Mljetska univerzija mora svake godine plaćati
samostanu 300 hiperpera, davati 1 kokoš po kući za
praznik Sv. Vlaha i osigurati 2 pastira po izboru samostana
za cijelu godinu. Odmah nakon toga donesen je
Mljetski statut i od tada se vode tri vrste knjiga mljetske
kancelarije: Documenti, Vendite, Testamenti. Otok
Mljet definitivno je priključen Dubrovačkoj Republici
1410. godine.21


U 16. st. crkva i samostan povezuju se ujedan sklop,
jer crkva dobiva renesansno predvorje i trijem, a samostan
postaje prostrana renesansna zgrada s podrumima,
prizemljem i katom.22 U 17. st. vjerojatno je dograđena
obrambena kula i obrambeni zid radi obrane od turskih
gusara. Iako zgrada ima izgled renesansnog ljetnikovca,
zapravo je i fortifikacijska građevina, potpuno zatvorena
pa je tako i apsida crkve zazidana u obrambeni
zid. Konzervatorskim radovima je otvorena kako bi se
vidio arhitektonski sklop romaničke crkve Sv. Marije.
Ispred same zgrade bio je sagrađen renesansni trijem,
sjenica za barke. Zgrada je bila povezana s morem, jer


se iz Velikog jezera moglo barkom pod trijem i u podrume
samostana. Prema opisu pjesnika Ignjata Đurđevića
sa samostanskih prozora mogla se loviti riba.2"´ U 18. st.
rađene su preinake na crkvi, dograđene su kapele, tako
daje tlocrt crkve dobio izgled križa i uređenje barokni
balkon koji je sačuvan do danas.


U ovom samostanu bilo je sjedište Mljetske kongregacije
(Congregatio Melitensem ili Melitanam), od njezina
osnutka početkom 16. st. Prvi predsjednik bio je
opat i pjesnik Mavro Vetranović Čavčić, koji je iz Rima
pozvan kako bi stao na čelo Kongregacije i oživio njezine
samostane.,s U sastavu Kongregacije bila su četiri
muška samostana na području Dubrovačke Republike
(Sv. Mihovil na Šipanu, Sv. Andrija na morskoj pučini,
Sv. Jakov kod Dubrovnika i Sv. Marija na Mljetu). Ovime
se htjelo postići da samostani budu izravno pod Rimom,
tj. da se izbjegne utjecaj Venecije na Dubrovačku
Republiku. Sjedište Kongregacije preneseno je kasnije
u Sv. Jakov kod Dubrovnika. Jedan od opata bio je pjesnik
Ignjat Đurđević iz poznate dubrovačke patricijske
obitelji. Spjevao je satirički ep "Suze Marunkove", u
kojemu se spominju geografski pojmovi Mljeta, po čemu
se vidi da su likovi vezani uz otok.24 Kongregacija je
definitivno dokinuta 1808. zauzimanjem Dubrovnika
od Napoleonove vojske. Ukinućem Kongregacije raznesena
je i spaljena njezina velika knjižnica i pismohrana,
tako da su neki podaci nedostupni.25 Samo mali dio
sačuvan je u knjižnici Male Braće u Dubrovniku.26 Benediktinci
su umirovljeni i preseljeni u samostan Male
Braće u Dubrovniku, a zgrada otada mijenja vlasnike.
Mljetski statut odnesen je u Beč, a u zgradi samostana
obitavala je Austrijska šumska uprava do kraja 1 svj. ra-


Sv. Marija otočić, samostan Otočić sred Velikog jezera


Fisković, C. ( 1949): "Popravak benediktinske crkve na otoku Mljetu", HAZU, Zagreb,


Statut oli Zakoni od Universitati otoka Mljeta. "Dubrovnik", 1851, prijevod Statuta iz 1345., str. 13,


Fisković, C. ( 1983): "Naši graditelji i kipari XV i XVI st. u Dubrovniku", Matica Hrvatska, Zagreb,


Đurđević, I. (XVIII st.): "Pismo učeniku Januariju Salinesu", prijevod kod Fisković, C. (1958.): Bulletin vol. 6, Zagreb, str. 11.


Đurđević, I. ( 1971 ): "Suze Marunkove", Matica Hrvatska, Zagreb, str. 226-236,


Ostojić, [.( 1963): "Benediktinci u Hrvatskoj", Benediktinski priorat Tkon (kod Zadra), Split, str. 436-465,


Brlek, M. ( ): "Rukopisi knjižnice Male Braće"