DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 53     <-- 53 -->        PDF

M. Nodilo: ZAŠTITA PRIRODE U SLUŽBI POSJETITELJA NP "MLJET Šumarski list br. 3-4, CXXV (2001 ), 177-1 84
Montokuc, prom. kućica


sastojine i obnavljanjem iz panja. Nalazimo je na osojnim
izloženostima. Što su sječe učestalije, visine stabalaca
su niže, a drvna masa manja. Niska šuma (panjača)
na lokalitetu Velika dolina i Valakija lijepog je izgleda,
pa može kod promatrača izazvati dojam kako je to srednja
šuma (neka stabla iz sjemena, a neka samo iz panja)
ali to je uglavnom radi stojbinskih prilika i položaja samog
lokaliteta na terenu.1"


Makija je šikarasta šuma koja je sastavljena od zimzelenih
(rijetko listopadnih) vrsta koje su povezane bodljikavim
povijušama, pa je često neprohodna. Osnovne
vrste koje dolaze u makiji su: hrast crnika, česvina
{Quercus ilex L.) i crni jasen (Fraxinus ornus L.), a vrste
koje ih prate uglavnom su: lemprika {Viburnum tinus
L.), planika (Arbutus unedo L.), veliki vrijes (Erica ar-


Montokuc


borea L.), mirta ili mrča (Myrtus communis L.), zelenika
(Phillyrea latifolia L.), tršlja (Pistacia lentiscus L.),
lovor (Lurus nobilis L.). Od povijuša u makiji nalazimo
sljedeće vrste: teteviku (Smilax aspera L.), broć (Rubia
peregrina L.), Božje drvce (Lonicera implexa Ait.),
bljušt (Tamus communis L.), divlja ruža (Rosa sempervirens
L.)."1213


Šuma alepskog bora dolazi uglavnom s podstojnom
etažom makije i nalazimo je na prisojnim izloženostima.
Alepski borje vrsta koja rado zauzima nove terene,
često je u prošlosti korišten za pošumljavanje. Ima lako
sjeme, a dobro prihvaća nove terene, posebice nakon
požara. U NP "Mljet" posebna se pozornost posvećuje
preventivnoj zaštiti od požara.


3. MALI MOST
Malo jezero je krška depresija koju je ispunilo more,
ukupni volumen je 3.349.000 m kubnih. Kanalom dugim
dvadesetak metara i dubokim pola metra povezano
je s Velikim jezerom. Ima površinu 24 ha, najveću dubinu
29 m, a dužinu obalne crte 2.600 m.14


Veliko jezero također je krška depresija ispunjena
morem, koje kroz Solinski zaljev i Veliki most ulazi u
njega. Veliko jezero ima ukupni volumen 36.730.000 m
kubnih, površinu 145 ha, a dužina obalne crte je 9.420 m.


Temperatura je u ljetnim mjesecima veća od onih u
otvorenom moru, npr.u Malom jezeru izmjerena je temperatura
mora od 27 "C, u Velikom jezeru 29 °C, a u
uvali Gonoturska, 17 °C. Salinitet je također veći, dok
je u Malom jezeru 27 promila, u Velikom jezeru 28 promila
u uvali Gonoturska izmjeren je salinitet 17 promila
(T Vučetić, 1985. Simpozij Mljeta). U doba go


dine kada su obilne padaline (zimi), salinitet u Malom i
Velikom jezeru nešto je manji zbog izvora slatke vode,
te pritjecanja kišnice. Srednja godišnja temperatura
mora (površinska) u Malom jezeru veća je od temperature
otvorenog mora, a iznosi 26 Celzija. Srednja zimska
temperatura manja je od temperature otvorenog
mora, a iznosi oko 4.5 Celzija. Slanost mora u Malom
jezeru povećava se prema dnu, iz čega se može zaključiti
kako postoji izravna podzemna veza s otvorenim
morem. Istraživanjima jezera 1953. prvi je put utvrđeno
priuutnost H2S u slobodnoj morskoj vodi Jadrana.15


U istraživanjima prof. Schulzea 1984., u Malom
jezeru utvrđena je prisutnost polena alepskog bora unatrag
2.000 godina. On je u svom radu objasnio postojanje
veze s otvorenim morem, tj. lociranje jaza. "´


Anić, M. (1936): "Pogledi na dcndrošociološkc odnošajo državnih šuma na otoku Mljetu", str. 308-340,
Đurasović, P. (1984): "Stanje i perspektive zaštite prirode u Dubrovniku i okolici", magistarski rad, Dubrovnik,
Regula-Bevilaqua, Lj. (1991/92): "Biljni svijet otoka Mljet", Ekološki glasnik, broj 7-8, Zagreb, str. 8-13,
Nodilo, M. (1991/92): "Poznajete li Nacionalni park "Mljet", Ekološki glasnik, broj 7-8, Zagreb, str. 14-17,
Kcvo, R. (1961): "Zeleni otok Mljet", Split, str. 52,
Vučetić, T. (1995): "O oceanografskim istraživanjima Velikog i Malog jezera na otoku Mljetu" u "Mljet" Prirodne značajke i društvena
valorizacija otoka Mljeta, Ekološke monografije 6, Zagreb, str. 401-414,
Schultze, E. ( 1988/89): "Fallstudien zur Paläolimnologie", Case studies on paleolimnology, Geologija 31, 32, Ljubljana, str. 437-516,