DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 51     <-- 51 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPLRS Šumarski listbr. 3 4, CXXV (2001 ). 177-184


UDK 630* 907


ZAŠTITA PRIRODE U SLUŽBI POSJETITELJA NP "MLJET"


NATURE PROTECTION IN SERVICE OF VISITORS WHO VISIT NP "MLJET´


Marija NODILO*


SAŽETAK: Nacionalni park "Mljet" je proglašen 1960. godine parkom
ponajprije zbog šumovitosti predjela i dva slikovita morska jezera. Smješten je
na 1/3 zapadnog dijela otoka Mljeta, na prostoru od 3100 ha. Radi se o šumovitom
području na kojemu se provodi sustavna zaštita prirode.


Svake godine u ovaj prostor dolaze posjetitelji, kojima boravak moramo
učiniti što ugodnijim i sadržajnijim. Zato su u prostoru nacionalnog parka postavljene
ploče s edukativnim panoima. Panoi educiraju posjetitelje o karakteristikama
šumskih zajednica, vegetaciji, karakteristikama jezera, zaštićenom
morskom dijelu, arheološkim lokalitetima, mogućnostima razgledavanja.


Radi što boljeg upoznavanja Nacionalnog parka, postavljene su oznake i
tekstovi te karte s opisom ekoloških staza. To su: ekološka kružna staza Fontana
- Vrbovica u dužini od oko 4000 m, ekološka staza do vidikovca Veliki Sladin
Gradac i ekološka staza Pomena — Soline.


Uz poboljšanje edukativnih sadržaja stalno se radi na preventivnoj protupožarnoj
zaštiti, čišćenju smeća i zaštiti cijeloga prostora od onečišćenja.


Ključne riječi: edukativni panoi, zaštita prirode, Nacionalni park,
vegetacija, kulturno povijesna baština


UVOD


U okviru provođenja zaštite prirodne, ali i kulturne park "Mljet" su: čišćenje šumskih prosjeka i staza i urebaštine,
1960. godine zapadni dio otoka Mljeta (oko đenje šetnica, zbrinjavanje otpada i čišćenje obala.
1/3) proglašen je nacionalnim parkom: i to 3000 ha Svake godine ovdje dolaze posjetitelji, kojima borakopnenog
prostora te 100 ha Veliko i Malo jezero i So-Vak treba učiniti sadržajnijim i što ugodnijim. Zato su u
linski zaljev. Prilikom izrade prostornog plana 1987. g. prostoru nacionalnog parka postavljene ploče s edukanačelno
je zaštićen morski prostor, a 1997. i formalno tivnim panoima, kako bi iste upoznale s vrijednostima
odlukom Sabora, proširene su granice nacionalnog par- prirodne i kulturne baštine. Panoi su postavljeni na sljeka
na morski pojas 500 m od obalne linije otoka, rtova i dećim lokacijama: Pristanište, Montokuc, Mali most,
otočića, tj. 2275 ha morskog prostora. U tom se prosto- Veliki Gradac, Otočić Svete Marije, Polače, Križ (Šoru
provodi sustavna zaštita prirode do danas, šume su linski zaljev) i selo Govedari,
prepuštene prirodnom razvoju, dozvoljena je jedino sanitarna
sječa. Djelatnosti Javne ustanove Nacionalni


1. PRISTANIŠTE
Nacionalni park "Mljet" proglašenje 1960. godine, (NN 49/60, NN 54/76). Radi svoje šumovitosti nosi
odlukom Sabora Republike Hrvatske zbog svojih pri- epitet "zeleni otok". Godine 1997. u sastav teritorija
rodnih ljepota, šumovitosti, fenomena dva slana jezera uključeno je i more, 500 m od obalne linije (NN
te kulturno povijesnih spomenika. Nacionalni park za- 13/97.), a to je 2275 ha.
uzima površinu od 3100 ha, stoje oko 1/3 otoka Mljeta Ml j e t prjpada Dubrovačkom arhipelagu i nastavlja


., se na niz Elafita (Lokrum, Koločep, Lopud, Sipan, Jak


* Mr. sc. ManiaNodilo, dipl. ine. sum. .. . _.. ..... . . . , . Â . ^. . ,
v.d. ravnatelja Javne ustanove Nacionalni park "Mljet" ´Jan » Olipa)1, iako je izraziti pucinski otok. Dug je oko