DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


DRAVSKA LIGA


Ekološke udruge gradova i naselja uz rijeke Muru i Dravu, i to posebice u području
izgrađenih i planiranih hidroelektrana, već su desetak godina aktivne u smislu zaštite prirode
spomenutih rijeka i ekoloških sustava njihova zaobalja. Hrvatsko šumarsko društvo
posebno se zanimalo za novi projekt Hidroelektrane Novo Virje, čija bi izgradnja ugrozila
ritske šume i nizinske šume s hrastom lužnjakom lijevoga i desnoga dravskoga zaobalja.


Hrvatsko šumarsko društvo organiziralo je 1998. godine Međunarodnu konferenciju, na
kojoj su šumari, energetičari i biolozi iznosili svoja mišljenja o izgradnji hidroelektrana u
doljnjem toku rijeka, a posebice o HE N. Virje. Šumari i biolozi bili su mišljenja da bi
izgradnja te hidroelektrane izazvala velike promjene i propadanje u šumskim, vodenim i
priobalnim ekološkim sustavima, a vrijednost ugroženih šuma i njihova godišnja sirovinsko-
energetska vrijednost veća je od vrijednosti hidroelektrane. Izgradnja bi uz to izazvala i
znatno smanjenje biološke raznolikosti u vodenim i kopnenim ekološkim sustavima.


Godine 1993. dr. Martin Schneider-Jacoby, poznati njemački ekolog i veliki prijatelj
Hrvatske, predložio je da se Mura i Drava sa zaobaljem u Austriji, Sloveniji, Mađarskoj
i Hrvatskoj proglase rezervatom biosfere. To je prihvatio i UNESCO na Međunarodnom
kongresu u Radencima 1997. godine, pod nazivom Rezervat biosfere DunavDrava-
Mura (RB DDM), a dr. Martin Schneider-Jacoby dao je konkretan prijedlog i strukturu
Rezervata DDM u referatu na spomenutoj Međunarodnoj konferenciji u Zagrebu 1998.
godine. Osnivanjem Rezervata DDM isključuje se izgradnja HE N. Virje i ostalih planiranih
hidroelektrana na Muri i Dravi do Osijeka. U rezervatu biosfere DDM nizinske
šume ušle bi u tampon zonu, i s njima bi se dalje gospodarilo prema načelima Zakona o šumama
Republike Hrvatske i zaključaka ministarskih konferencija u Strasbourgu, 1990. i
Helsinkiju, 1993., čiji smo potpisnici.


Na više sastanaka spomenutih ekoloških udruga iz Đurđevca, s kojima smo i prije intenzivno
surađivali, zatim Varaždina, Čakovca, Donje Dubrave, Koprivnice, Virovitice i Osijeka
bili su nazočni i predstavnici Hrvatskoga šumarskoga društva. Dogovoreno je da se zbog
ostvarenja zajedničkoga cilja osnuje Savez ekoloških udruga Dravska liga, s ciljem ostvarenja
Rezervata biosfere DDM. Inicijativu i organizaciju sastanaka provela je Ekološka
udruga Zeleni Osijek, uz financijsku potporu Nizozemskog veleposlanstva u Zagrebu. Dogovoreno
je da središte Dravske lige bude Varaždin, pri Ekološkoj udruzi "Franjo Koščec", a
Hrvatsko šumarsko društvo pristupit će Dravskoj ligi u kojoj će aktivno sudjelovati preko
svojih ogranaka u Koprivnici, Virovitici, Našicama i Osijeku. U skupštinu i predsjedništvo
Dravske lige predloženi su šumari Đurđa List, Hranislav Jako vac i Branimir Prpi ć.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica - Front page:
Otok Mljet: Lučica Prožura s otočićem Planjak;
u pozadini poluotok Pelješac
Island Mljet: The little port of Požura with the islet of Planjak;
Pelješac Penninsula in the background
(Foto: A. Frković)


Naklada 1750 primjeraka