DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 105     <-- 105 -->        PDF

SASTANAK EKSPERTNE SKUPINE ZA STANJE KROŠANJA
Innsbruck, 21-24. ožujka 2001.


Od 21. do 24. ožujka a Innsbrucku (Austrija), održanje
3. sastanak Ekspertne skupine za stanje krošanja
Međunarodnog programa za procjenu i praćenje utjecaja
zračnog onečišćenja na šume (ICP Forests). Organizator
skupa bio je Federalni šumarski istraživački centar
Austrije, a skup je okupio predstavnike većine zemalja
uključenih u projekt ICP Forests: Finske, Norveške,
Danske, Švedske, Estonije, Moldavije, Bjelorusije,
Njemačke, Švicarske, Francuske, Mađarske, Italije,
Španjolske, Irske, Češke Republike, Hrvatske, Austrije,
kao i predstavnike Europske Komisije.


Sastanak je otvorio dr. Markus Neumann , koordinator
programa ICP Forests za Austriju, kratkim prikazom
austrijskog šumarstva i prezentacijom iskustava o
procjeni ostećenosti šuma. Šume Austrije pretežno su u
privatnom vlasničtvu: tek 14,3 % su u državnom posjedu,
a najvažnija vrsta drveća je obična smreka, koja u
ukupnoj masi i etatu ima udio preko 60 %. Austrija sudjeluje
a programu ICP Forests od 1989. godine s 534
plohe razine I (mreža 8,9 x 8,9 km), od kojih je 20 ploha
izdvojeno za intenzivno motrenje (razina II). Osnovni
problem prilikom procjene stanja krošanja je fenotipska
različitost kao posljedica velikih razlika u nadmorskoj
visini ploha, te je onemogućeno korištenje univerzalnog
foto-priručnika. Umjesto toga se kao referenca
koristi lokalno referentno stablo, čime je umanjena homogenost
i otežano usklađivanje kriterija procjene.


Tematika predložena za izlaganja i raspravu ponajviše
je vezana za aspekt osiguranja i kontrole kvalitete
podataka (Quality Assurance, Quality Control). Raspravljalo
se o sljedećim temama:


1.
Nacionalni koncepti osiguranja i kontrole kvalitete
podataka. Prezentirane su metode različitih zemalja
usmjerene ka većoj reprezentativnosti podataka
procjene ostećenosti šuma. Istaknuta je važnost
stalnosti ekipa za procjenu, korištenje kontrolnih
ekipa, kao i organizacije nacionalnih interkalibracijskih
tečajeva po ugledu na međunarodne uz pomoć
statističkih metoda kontrole kvalitete.
Korištenje foto-dokumentacije u smislu kontrole
kvalitete. Nakon opsežnih probnih istraživanja preporuča
se stvaranje nacionalne foto-dokumentacije,
koja bi bila prilagođena lokalnim prilikama te tako
time bila omogućena preciznija procjena, kao i kontrola
kvalitete podataka na nacionalnoj i internacionalno
razini.


Uvođenje kontrolnih timova. Razmatranje prijedlog
stvaranja međunarodnih kontrolnih timova u svrhu
određivanja korekcijskih čimbenika za pojedine
zemlje i bolju usporedivost podataka na međunarodnoj
razini. Cijeli koncept tek treba biti razrađen.


Novi koncept Interkalibracijskih tečajeva. Iznijeta
su iskustva različitih zemalja - domaćina interkalibracijskih
tečajeva u posljednjih nekoliko godina


(Španjolska, Norveška, Estonija). S obzirom
na činjenicu da se s vremenom nametnula
potreba da takvi tečajevi osim u svrhu interkalibracije,
posluže i ustanovljavanju stvarnih
metodoloških razlika među zemljama
koji uvjetuju odstupanja prilikom procjene
ostećenosti, posebno zanimanje izazvala su
izvješća Italije i Hrvatske, koje su svoje tečajeve
organizirale na temelju tzv. "novog koncepta".
Zbog sustava slučajnog izbora stabala
te repeticija, moguća je vjerodostojna usporedba
rezultata različitih zemalja, pa je taj
koncept pozitivno ocijenjen.


Ovaj skup pokazao je svu složenost problematike
procjene stanja krošanja, različitost
pristupa, ali i mogućnosti usklađivanja
metodologije pojedinih zemalja- sudionica.
Stanje krošanja i dalje je najznačajniji indikator
stanja šumskih ekosustava, te je ovaj
sastanak dobra podloga za ovogodišnji program
rada ICP Forests.


Nenad Potočić, dipl. ing. šum.