DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Levički lovački dani u Slovačkoj
Međunarodna konferencija na temu


"LOVSTVO U INTEGRIRANOJ EUROPI
Predstavljeno lovstvo Hrvatske


U Levicama, a Republici Slovačkoj, održana je od


15. do 23. ožujka 2001. tradicionalna manifestacija Levički
lovački dani (Levickych polovnickych dni).
Na manifestaciji je sudjelovao velik broj lovaca i lovačkih
stručnjaka iz Slovačke i susjednih i prijateljskih
zemalja. U okviru manifestacije organizirana je izložba
svih trofeja stečenih protekle lovne godine u lovištima
okruga Levice.


Zahvaljujući ugledu i velikom zalaganju slovačkih
stručnjaka, organizirana je i međunarodna konferencija
na temu "Slovačko lovstvo u integriranoj Europi". Bila
je to konferencija s vrlo aktualnom temom, ne samo za
Slovačku, već i za ostale zemlje koje su na pragu ulaska
u Europu, a nesumnjivo i za nas. Kako bi konferencija
bila što učinkovitija, organizatori su ograničili broj referenata
i trajanje izlaganja, a da bi to i postigli pravovremeno
su zamolili stručnjake iz nekoliko zemalja da
pripreme i izlože pozivni referat. Referati su se trebali
ranije dostaviti, kako bi na samoj konferenciji uz kratka
izlaganja bili pripremljeni i zbornici referata.


Pored uvodnog izlaganja Ministra poljoprivrede i
šumarstva Republike Slovačke, gospodina Pavela
Koncoša, veliku pozornost izazvalo je i izlaganje generalnog
sekretara FACE-a dr. Yvesa L e c o c qa, koji
je predstavio Politiku zaštite prirode u EU i njeno
značenje za lovstvo u srednjoj Europi


Među pozivnim referatima iz Austrije, Mađarske,
Češke i Poljske, našao se i referat iz Hrvatske. Referat
pod naslovom "Problematika i perspektiva lovstva u
Republici Hrvatskoj" pripremio je i prezentirao doc. dr.
se. Marijan Grubešić . U referatu su prikazani rezultati
provedbe Zakona o lovu, problematika lovnog gospodarenja
u proteklih desetak godina, sadašnje stanje te
prirodni potencijali lovišta u Hrvatskoj, uz prikaz dija-


Slika 1. Detalj s izložbe lovačkih trofeja stečenih u protekloj godini
u okrugu Levice.


pozitiva te planovi i perspektiva hrvatskog lovstva i
lovnog turizma u predstojećem razdoblju.


Cijela organizacija konferencije bila je na visokoj
razini, stoje već poznato u lovačkim krugovima u Hrvatskoj,
glede čestih znanstvenih skupova i konferencije
koje se organiziraju u Slovačkoj te velike međunarodne
izložbe.


Da bi konferencija tekla što uspješnije referati su
svrstani i iznijeti u nekoliko tematskih cjelina:


I.
Lovstvo u integriranoj Europi
Kroz 6 iznijetih referata predstavljena je problematika
lovstva u okvirima europske zajednice ili prilikom
ulaska u EU.


II.
Slovačko lovstvo u 21. stoljeću
Predstavljeni su Slovački planovi i perspektive lovstva
u predstojećem razdoblju kroz 4 referata, koji
su obuhvatili lovačko zakonodavstvo, perspektivu
i zadaću lovačkog saveza u 21 stoljeću, perpektivu
uzgoja i zaštite divljači, te nastavak suradnje u
znanstveno-istraživačkom radu sa susjednim zemljama.


III. Problematika predatora na kultiviranim površinama
Prikazani su rezultati istraživanja uloge predatora u
Mađarskoj i Njemačkoj, te naglašena sve češća
zakonska ograničenja i nemogućnost reguliranja
brojnog stanja većine predatora.


IV. Marketing u lovstvu
Zanimljivi referati s područja marketinga u lovstvu
pojasnili su zadaću lovnog turizma i rada turističkih
agencija u lovnoturističkoj ponudi Slovačke,
problematiku i perpektivu prometa i prodaje mesa
divljači te perspektivu intenzivnog uzgoja divljači
u Republici Češkoj.


Organizacija Levičkih lovačkih dana i manifestacije
koje su na visokoj razini tim povodom organizirane,
rezultat su izuzetne suradnje i sprege stručnjaka i čelnika
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Lovačkog
saveza Slovačke, Slovačke šumarske komore, Slovačkih
šuma, Šumarskog fakulteta a Zvolenu i Instituta
za istraživanje životinja (i divljači) u Nitri.


Lovačko priznanje (medalja) doc. dr. se.
Marijanu Grubešiću


Organizatori cjelokupne manifestacije i konferencije,
pripremili su i dodijelili četvorici, kako su naveli
zaslužnih gostiju, dugogodišnjih prijatelja i uspješnih
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Slika 2. Medalja organizatora dodjeljena doc. dr. se. Marijanu
Grubešieu.


lovnih stručnjaka, medalje organizatora. Medu dobitnicima
medalje bio je i gost iz Hrvatske, doc. dr. se.
Marijan Grubešić, kojega je, kako je sam istakao, ta
medalja izuzetno iznenadila, obzirom da je medu sudionicima
bio najmlađi izlagač, s najmanjim znanstveno-
istraživačkim stazom. Prilikom dodjele medalje,
host. prof. doc. Ing. Pavel Hell istako je da se medalja
dodjeljuje za dugogodišnju suradnju, nastup na više
simpozija u Slovačkoj, za uspješan rad i predstavljanje
stanja i perspektiva lovstva u Hrvatskoj.


Zahvaljujući na dodjeljenoj medalji, doc. Grubešić
je istakao dugogodišnju znanstvenu i stručnu suradnju
Hrvatske i Slovačke, te naglasio da korijeni šumarske i
lovačke stručne izobrazbe u Hrvatskoj potječu iz obližnje
Banske Šćavnice. Potom se osvrnuo na izuzetno
dobru suradnju Šumarskog fakulteta a Zagrebu i Zvolenu,
što su potvrdili i počasni doktorati dodijeljeni našim
profesorima, prof, emeritus Branimir Prpić i
prof. dr. sc. Mladen F i g u r i ć.


Istakao je i osobnu vezanost za ovaj kraj, u kojega je
prvi puta došao 1985. godine kao student u sklopu tradicionalne
razmjene studenata, kada je u dva tjedna,
zahvaljujući profesorima iz Zvolena i šumarima, obišao
i upoznao gotovo čitavu Slovačku. Kasnije je u više
navrata sudjelovao na različitim simpozijima (Nitra


Slika 3. Prof. Pavel Hell u ime organizatora pozdravlja okupljene
sudionike i goste konferencije.


1993. i 1996., Bratislava 1997.). Veliku pomoć dobio je
osobno i tijekom izrade disertacije, jer je u velikoj
mjeri koristio rezultate istraživanja eminentnih slovačkih
stručnjaka u domeni lovstva, koji su se i ovom
prilikom okupili u velikom broju u Levicama.


Podrobnije informacije dobio sam od doc. Grubešića
nakon povratka iz Slovačke, a stručne informacije i
program obilježavanja Lcvičkih lovačkih dana crpio
sam iz pozivnih materijala te Zbornika referata sa spomenute
konferencije. Smatrao sam dužnošću da kao
čelnik Zavoda za zaštitu šuma i lovstvo Šumarskog fakulteta
Sveučilišta a Zagrebu, čiji je član i doc. Grubešić,
o njegovom uspjehu i priznanju ovim putem obavijestim
šumarsku javnost, na čemu mu čestitam osobno
i u ime svih članova Zavoda i Šumarskoga fakulteta.


Prof. dr. se. Milan Glavaš