DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 102     <-- 102 -->        PDF

sušenje pojavilo u ciklusu od 100 godina iako je unutar
toga vremena bilo sušenja većih ili manjih razmjera. U
europskim razmjerima najviše se registriralo i pisalo o
sušenju šuma 80-tih godina prošloga stoljeća. Uzroci
sušenja su mnogobrojni. Na prvome mjestu su klimatska
kolebanja, pa izravni i neizravni antropogeni utjecaji.
U skladu sa Ženevskom konvencijom pokrenut je
1985. g. Međunarodni program suradnje o procjeni
utjecaja onečišćenja zraka na šume (International Cooperative
Programe - IPC-Forests). Nositelj te aktivnosti
je Europska unija (EU). Prema jedinstvenoj metodologiji
motri se stanje šuma na određenim plohama
(Level 1). Praćenje zdravstvenog stanja šuma u Hrvatskoj
temelji se na tom programu. Motrenja se u Hrvatskoj
provode od 1987. g. na bioindikacijskim plohama,
na sjecištima mreže 16x16 km, a opažanja su provedena
i na osnovnim plohama 4x 4 km. Kod procjene oštećenosti
najvažnija su dva parametra: osutost krošanja i
požutjelost asimilacijskih organa. Procjenom u 1999. g.
obuhvaćeno je 7 580 stabala (5 858 stabala listača i


1 782 stabla četinjača). Stanje oštećenosti krošanja u
1999. g. pokazalo je povećanje značajno oštećenih stabala
svih vrsta.


U usporedbi sa 1998. g., značajna oštećenost svih
vrsta porasla je za 5,09 % sa 19,40 % na 24,49 %. Stanje
oštećenosti listača i četinjača karakteristično je za
najznačajnije predstavnike bukvu, hrast i jelu. Oštećenost
bukve u posljednjih 10 godina nije se bitno promijenila
i kreće se od 4 do 10 %, pa bukva spada u najotporniju
vrstu. Značajna oštećenost hrasta lužnjaka naglo
je rasla od 1988. g. (8,10 %) i 1994. g. (42,50), a
1999. g. iznosi 23,50 %. Najugroženija je jela. Najviša
vrijednost oštećenosti 1993. g. bila je 70,80 %, a 1999.


g. ona iznosi 58,1 %. U Europi u 27 zemalja u 1999. g.
ima značajno oštećenih stabala svih vrsta 22,6 %, a u
Hrvatskoj to iznosi 24,5 %, stoje za 3,6 % više u odnosu
na 1998. g. Hrvatska u odnosu na Europu, ima pretežito
prirodne i dobro gospodarene šume.
Dr. M. Harapin


SEMINAR IZ ZAŠTITE SUMA U KOPRIVNICI


Koliko je korisno održavati znanstvene i stručne
skupove, te u njima sudjelovati najbolje govore zaštitarski
problemi diljem Hrvatske. Upravo rješavanje
takvih problema nameće važnost zajedničkih susreta.


Na osnovi toga Uprava šuma Koprivnica organizirala
je Seminar iz zaštite šuma. Na čelu organizacije seminara
bila je Đurđica List, dipl. ing. šum., voditeljica
Odjela za ekologiju i zaštitu. Seminar je održan u Repašu
28. 3. 2001. Bilo mu je nazočno oko 30-ak djelatnika
UŠ Koprivnica, zaštitara sa Šumarskog fakulteta i iz
Šumarskog instituta.


U cjelodnevnoj raspravi govorilo se o suzbijanju
hrastove pepelnice u rasadnicima i šumama, o štetama i


suzbijanju mišolikih glodavaca, potkornjacima u kulturama
četinjača i bolestima crnoga bora na području US
Koprivnica, te općenito o zaštitarskoj problematici.


Zaključak seminara je da je itekako korisno raspravljati
o specifičnoj problematici određenoga područja,
jer se na taj način najuspješnije rješavaju pojedini
zadaci.


Na kraju napominjem da smo u međuvremenu razgovarali
o sličnim seminarima u UŠ Vinkovci i UŠ Karlovac,
na koje ćemo se rado odazvati.


Prof. dr. sc. Milan Glavaš


ERRATA CORRIGE!


U Šumarskome listu broj 125 (1-2) od 2001. god., str. 19-26 u članku:
Franjić, J., Ž. Škvorc, A. Čarni, 2001: Numerička analiza fitocenoloških snimaka u bukovo jelovim
šumama (Abieti-Fagetum s. 1.) u Hrvatskoj, došlo je do pogreške u naslovu i u tekstu. Pogreška je istovrsna i javlja
se na osam od ukupno devet mogućih mjesta, te svagdje gdje je napisano "Abieti-Fagetum s. L". treba pisati "´Abieti-
Fagetum s. 1.". U naslovu npr. stoji: NUMERIČKA ANALIZA FITOCENOLOŠKIH SNIMAKA U BUKOVO-
JELOVIM ŠUMAMA (Abieti Fagetum s. L.) U HRVATSKOJ, a treba biti: NUMERIČKA ANALIZA FITOCENOLOŠKIH
SNIMAKA U BUKOVO-JELOVIM ŠUMAMA {Abieti-Fagetum s. 1.) U HRVATSKOJ.
Budući daje rad bio kod autora na završnoj korekciji gdje te pogreške nije bilo, ona je nastala naknadno, neposredno
prije tiska. Naime radi se o skraćenici s. 1. (lat. sensu lato - u širem smislu) a ne L. (Linné).
Ispričavamo se autorima zbog nastale tehničke greške.
Uredništvo