DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2001 str. 100     <-- 100 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


45. SEMINAR IZ ZAŠTITE BILJA
U Opatiji je od 13. do 16. veljače 2001. g. održan


45. seminar iz zaštite bilja. Seminar su organizirali
Agronomski fakultet i Hrvatsko društvo biljne zaštite u
Zagrebu. Isti je okupio poljoprivredne i šumarske
stručnjake koji se bave biljnim bolestima, štetnim i korisnim
kukcima, kao i drugim biotskim čimbenicima
koji utječu na zdravstveno stanje poljoprivrednog bilja
i šumskog drveća, s posebnim naglaskom na suvremena
sredstva i metode zaštite poljoprivrednih kultura i
šuma. U okviru Seminara organizirana je i Poster sekcija.
Zapažena su bila izlaganja šumarskih stručnjaka.
Na seminaru je bilo 550 sudionika, i podnesena su
ukupno 52 izlaganja.
Nakon otvaranja 45. seminara, u uvodnim izlaganjima
iznesene su sljedeće aktualne teme o zaštiti bilja
2001. godine.


Šamota, D.: Prikaz Zakona o ekološkoj proizvodnji
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Macelj ski, M.: Ekološki indikatori


Smit, Z., Kordić-Smit, M., Capuder, Ž.,
Puntarić,D.: Prisutnost pesticida u potencijalnim
izvorima vode za piće


Čizmić, I., Tomić, Ž., Hrlec, G., Žabica,
Lj.: Nužnost provjere kakvoće tretiranja sjemena
Ostoj ić, Z.: Genetski preinačene biljke-stanje
u Svijetu
I š t o k, I. : Karantenske štetočinje bilja u šumarstvu


Od mnogobrojnih izlaganja o problematici zaštite
poljoprivrednog bilja, ratarskih kultura, vinove loze i


Slika 1. Radno predsjedništvo šumarske sekcije


voćnjaka te drugih vrsta, odnosno nasada, ističemo dva:
Pagliarini,N.,Danon,V.: Sindrom propadanja
divljeg kestena {Aesculus hipocastanum).
Hrlec, G.: Potreba pojačane kontrole sredstava
za zaštitu bilja u prometu u Republici Hrvatskoj.


U šumarskoj sekciji izneseno je 7 referata, pa navodimo
autore, naslove i kratke sažetke.


Liović, B., Novak-Agbaba, S., Matošević,
D.,Pernek,M.,Županić,M.: Neki problemi
primjene pesticida u šumama Hrvaske: Šuma je opterećena
mnogobrojnim negativnim utjecajima koji joj
smanjuju vitalitet. Biotski čimbenici, poglavito biljne
bolesti i kukci značajna su karika u lancu uzročnika sušenja
šuma. Biotički čimbenici su onaj segment negativnog
utjecaja na šume koji se može spriječiti ili eliminirati,
odnosno svesti na ekonomski dopušteni prag. Integrirani
pristup zaštiti šuma obuhvaća primjenu metoda
i sredstava s kojima se postiže željeni cilj, uz minimalnu
poremetnju šumskih ekosustava.


U okviru dijagnozno prognozne djelatnosti, prati se
pojava i intenzitet napada biljnih bolesti i kukaca i njihov
parazitoidski kompleks. Kod tretiranja nastoji se
izbjeći ekološki nepovoljni pesticidi, a prednost se daje
biološkim i biotehničkim metodama suzbijanja.


Jurjević, P.: Problematika šumskih požara u
2000. godini. Šumski požari su stalna i velika opasnost
za šume. Posljedice požara su: ekonomske i ekološke
štete jer se mijenja prirodni oblik okoliša i dolazi do degradacije
staništa. U Hrvatskoj ima 2,485.300 ha šuma
i šumskih tala (44 %). Na mediteranskom području ima


877.500 ha šuma. U Hrvatskoj se prosječno pojavi 291
požar, a u 2000. god. bilo ih je 704. Šteta se procjenjuje
na 2,6 milijuna kuna. Da bi se smanjili požari poduzima
se sljedeće: izgradnja protupožarnih prosjeka s elementima
šumskih cesta, osmatranje i dojava požara,
uzgojne mjere u funkciji zaštite od požara, izgradnja i
održavanje motrilica, primjena uređaja sa zemlje i zrakoplova
u gašenju požara.
Glavaš, M, Cvjetković, B., Margaletić,J.:
Suzbijanje hrastove pepelnice u šumskim rasadnicima.
U Hrvatskoj se uzgajaju sadnice hrasta lužnjaka i
kitnjaka u 15 rasadnika. Godišnje se proizvede 15 do 30
milijuna hrastovih sadnica, što čini 70 % od svih proizvedenih
biljaka. Posebna pozornost posvećuje se zaštiti
od štetnih kukaca i gljiva. Najštetnija je gljiva pepelnica
(Microsphaera alphitoides). U razdoblju od 1996. do