DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 89     <-- 89 -->        PDF

IZVADAK IZ PHARE DOKUMENTA, ISBN: 92-828-8416-3


OČUVANJE I ODRŽIVO GOSPODARENJE ŠUMAMA
U ZEMLJAMA SREDNJE I ISTOČNE EUROPE
Pravni i politički okviri, strukture organizacije i vlasti


Ovaj se odlomak ne zasniva samo na izvješću
Phare-a o stanju šumarstva u nekoliko zemalja, nego
isto tako razmatra rezultate radionica pod nazivom
"usmjereno ciljano interventno planiranje ", koje su se
održavale u razdoblju od prosinca 1997. do siječnja


Donošenje zakona o šumama i šumarstvu


Sve zemlje sudionice Phare programa imaju zasebne
zakone o šumama. U razdoblju tranzicije bile su potrebne
velike promjene u legalnim sustavima i organizacijskim
okvirima. Ove su promjene imale značajan utjecaj
na državnu administraciju, raspodjelu odgovornosti
itd. Zbog njih je porasla napetost između tradicionalnih
struktura u šumarstvu i nedavno razvijenih upravnih organa
i udruga za zaštitu okoliša (npr. novoosnovana ministarstva
za zaštitu okoliša, nevladine udruge itd.)


U šumarstvu se morao osigurati značajan razvoj,
kako bi se putem unapređenja inventarizacije šuma,
planiranog gospodarenja i uvođenja novih sustava, osi-


Pregled odgovornosti za upravljanje šumama i zaštitu prirode


Zemlja


Albanija


Bosna i Hercegovina


- Federacija BiH
- Republika Srpska
Bugarska


Republika Češka


Estonija


Mađarska
Latvija
Litva


Makedonija
Poljska
Rumunjska
Slovačka


Slovenija


Državni organ vlasti
zadužen za šumarstvo


MP- Središnja uprava šuma i
šumskih površina
Državna poduzeća Ministarstva
poljoprivrede
Državno poduzeće srpskih
šuma pri MP
MP i šumarstva


Odjel za šumarstvo pri
Ministarstvu poljoprivrede
Odsjek za šumarstvo pri
Ministarstvu okoliša
Ured za šumarstvo pri MP
Odsjek šumarstva pri MP
Odsjek šumarstva pri MP


Odsjek šumarstva pri MP
Odsjek šumarstva pri MO
Odsjek šumarstva pri MO
Odjel za šumarstvo pri MP


Državna šumarska služba
pri MP


1998. godine u Mađarskoj, Slovačkoj i Litvi, kako bi što
više zainteresiranih stranaka dobilo mogućnost izražavanja
vlastitih stajališta. Gdje god je to bilo moguće,
rađene su usporedbe sa zahtjevima relevantnih zakona
i politika EU o očuvanju šuma i biološke raznolikosti.


u zemljama sudionicama Phare programa


gurala podrška privatnim vlasnicima šuma i izbjeglo


neprimjereno gospodarenje šumama.


Većina je zemalja od 1991. godine donijela nove za


kone, odnosno značajno promijenila postojeće imajući


u vidu i značaj usklađivanja zakonskih okvira sa acquis


communautaire.


U Makedoniji, na primjer, ključna je promjena to
što, u odnosu na zakone iz 1972. godine, novi zakoni
uključuju kako državne, tako i šume u privatnom vlasništvu
koje jednako podliježu odredbama o planiranju u
šumarstvu. Novi zakon šume dijeli na ekonomske i šume
posebnih namjena.


Državni organ vlasti


zadužen za zaštitu prirode
Odbor Ministarstva za
zaštitu okoliša
Odsjek za zašt. prirodnog
kulturnog nasljeđa pri MO
Uprava nacionalnih
parkova pri MO
Državna služba za zaštitu
prirode pri MO
Odsjek za zaštitu prirode
i zelenih površina pri MO
Odsjek za zaštitu prirode
pri MO
Ured za očuvanje prirode pri MO
Odsjek za zaštitu okoliša pri MO
Odsjek za upr. zelenim
površinama i biološku
raznolikost pri MO
Ministarstvo za zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu prirode pri MO
Ministarstvo za zaštitu okoliša
Ministarstvo za zaštitu
prirode i zelenih površina
Uprava za zaštitu prirode pri MO


MP - Ministarstvo poljoprivrede; MO - Ministarstvo za zaštitu okoliša ili si.


Novi zakon o zaštiti šuma i gospodarenju šumama Slovačka je uz podršku FAO-a provela "projekt pomoći
očekuje se u Bosni i Hercegovini, Slovačkoj i Estoniji. u usklađivanju zakona i strategije razvoja u sektoru šu87