DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ITALIA FORESTALE E MONTANA


(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima


izdanje Talijanske Akademije šumarskih nauka-Firenze)


Iz broja 4, srpanj-kolovoz 2000. izdvajamo:
Orazio Ciancio: Nove metode obnove i gospodarenja
šumskim sustavima


Dana 10. veljače 2000. g. održanje u sjedištu Akademije
šumarskih nauka, Firenze, seminar na temu
"Nove metode obnove i gospodarenja šumskim sustavom".


Časopis broj 4 obraduje problematiku koja je prezentirana
tijekom seminara. Odgovorni direktor časopisa
i generalni sekretar Akademije gospodin Orazio
Cianci o dao je uvodno izlaganje na seminaru, kao i
uvodni članak u časopisu.


Fijekom seminara prezentirani su prvi rezultati
znanstvenog istraživanja od općeg interesa, koje je Financiralo
Ministarstvo znanstvenog i tehnološkog istraživanja.


Istraživanja su započela u siječnju 1999. godine i
trajala do kraja 2000. g. U programu istraživanja sudjelovali
su istraživači iz 3 naučna sektora, svrstani u 10
istraživačkih ekipa, sa 6 sveučilišta (Bari, Bologna, Firenze,
Padova, Reggio Calabria, Fuscia).


Znanstveni projekt iniciran je u sklopu problematike
"Program 21"- konferencije UN o ambijentu i
razvoju (UNCED, Rio di Janeiro 1992. g.), programa
zaštite okoliša Europske zajednice i Nacionalnog plana
razvoja. Cilj je odrediti kriterije, ustanoviti pokazatelja
i metodologiju, te osigurati tehničku opremu operativcima
šumskoga sektora.


Program istraživanja predviđa proučavanje tri kvalitetne
grupe:


1.
Spontana obnova naseljavanjem na napuštene poljoprivredne
površine
2.
Pošumljavane autoktonim vrstama postojećih sastojina
radi povećanja stabilnosti šumskih populacija
3.
Intervencija na obnovi krajolika pošumljavanjem
površina s kojih je nestala šumska vegetacija.
U ovom broju časopisa objavljenje dio tih radova,
dok je dio istraživanja još u tijeku.
Susanna N o c e n t i n i : Obnova šumskih sustava osnovni
pogledi


Autorica u ovom članku obraduje značenje pojmova
vezanih za prirodnu obnovu šumskih sustava, koji su
tijekom godina zbog intenzivnog i često lošeg korištenja
lišena svog nekadašnjeg izgleda.


Danas se sve više postavlja zadatak da se te površine
privedu svom "prirodnom stanju". Pojam "prirodno
stanje" trebao bi označiti jedan proces bez utjecaja čovjeka,
ali je danas općenito priznato da su svi zemaljski
ekosustavni podložni većem ili manjem utjecaju čovjeka.
Moglo bi se reći da pojam "prirodnog stanja" zahtijeva
mogućnost autonomnog obnavljanja i regulacije


samoodržanja bez potrebnog utjecaja čovjeka.


Odgovor na pitanje što je to prirodno obnavljanje,
bio bi da se u funkcionirnju sustava maksimalno koriste
prirodni izvori energije, a umjetni energetski izvori trebali
bi se svesti na minimum.


Obnavljanje se osniva na zahvatima koji trebaju biti
oprezni, ustrajni i detaljni. Kao generalna orijentacija
potrebno je unositi lokalne vrste, vodeći računa o postepenim
promjenama okoliša. Ako su unutar šumskih površina
prisutne egzotične vrste, nije potrebno ići na njihovu
eliminaciju, jer se u mnogo slučajeva prirodno obnavljaju,
što ide u prilog Stvaranja raznolike strukture.
U pravilu se unesene vrste mogu zadržati u mješanim
strukturama, ukoliko ne sprječavaju postojanje lokalnih
vrsta.


S jednim gospodarenjem koje se osniva na prirodnoj
obnovi, krajolik se formira bez naglih promjena, a postižu
se veći kulturni, estetski, bioekološki i ekonomski
učinci.


Od posebnog je značenja prirodno spontano naseljavanje
šumskih vrsta na napuštene poljoprivredne površine.
Ovo naseljavanje mnogo je brže nego što se misli.
Brzina ovisi o blizini sjemenskih stabala, stanju tla, hidrološkog
režima te prisutnosti životinjskih vrsta koje
utječu na raznošenje sjemena.


Obnavljanje prirodnog izgleda krajolika ne znači isključiti
utjecaj čovjeka na prirodu, već pronaći harmoničan
odnos između prirode i ljudske aktivnosti. Dokaz
tomu su mnogi predivni krajolici koje su znalački oblikovali
ljudi u sklopu svojih redovitih aktivnosti.


Roberto Mer curio: Iskustva i perspektive primjene
sječe u krugovima u sastojinama jele u nacionalnom
parku Casentini


U posljednje vrijeme sve je jača potreba gospodarenja
šumama kako bi se vratio njen prirodni izgled. Fo su
u prvom redu velike površine monokultura koje nemaju
potrebnu biološku raznolikost, a u koje se nastoji unijeti
autoktone vrste.


Sječa u krugovima bazira se na prirodnoj pojavi
stvaranja "rupa" u sastojini nakon nestanka pojedinih
stabala. Mnoga su istraživnja vršena u prirodnim šumama,
kako bi se optimizirale forme i dimenzije krugova,
te ustanovili stanišni i ekološki čimbenici koji utječu na
dinamiku obnove. U pravilu veličina krugova varira od
100 do 1000 kvadratnih metara, i na toj površini posječena
su sva stabla golom sječom. Po nekim autorima ta
bi površina trebala biti veća (400-1500), ali u svakom
slučaju mora biti tolika da jamči prirodnu obnovu.
Oblik tih površina može biti okrugao, eliptičan ili kvadratni,
a njihova veličina ovisi o visinama najviših stabala,
dobi i osobinama vrsta, kapacitetu proizvodnje