DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Beatrice Pesenti Barili, Valeria Va 1 e r i o : Prikladnost
pojedinih terena za uzgoj tartufa u području
Val Bormida (SV)


Prisutnost crnog tartufa {Tuber melanosporum Vitt.)
u šumskoj zajednici Val Bormida predstavlja značajan
doprinos vrijednosti prirodnih resursa tog područja.
Mogućnost da se u budućnosti pristupi umjetnom uzgoju
tartufa ocijenjena je kao povoljnost za stvaranje dopunske
zarade.


Odsjek za poljoprivredu, parkove i šume regije Ligurija,
vršio je ispitivanja o prikladnosti pojedinih tala
za uzgoj crnog tartufa. Utvrđene su pedološke, morfološke
i geološke karakteristike tla, te analiza vegetacije
i klimatskih elemenata u svim zonama koje imaju predispoziciju
za uzgoj tartufa. Detaljni pedološki podaci
omogućili su da se izradi matrica procjene vrijednosti
tala za umjetni uzgoj tartufa, što predstavlja polaznu
točku za izbor terena na kojem je mogućnost uspješnog
uzgoja dobra.


Ispitivanja su vršena u šumskoj zajednici Alta Val
Bormida (Savona) u Liguriji u zoni niskih brežuljaka, s
nadmorskom visinom koja varira između 300 i 500 m
nadmorske visine. U tom brežuljkastom području vegetaciju
obilježavaju mješane panjače u kojima prevladava
medunac (Q. pubescens) i crni grab (O. carpinifolia),
obje vrste koje žive u simbiozi s crnim tartufom.
Kao pridruženi ovim vrstama česti su: jasen (F. excelsior),
lužnjak (Q. robur), klen (A. campestre), brijest
(Ulmus sp.), dren (C. mas), ljeska (C. avellana), bijeli
trn (C. oxyacanthä), trešnja (P. avium), breza (Betula
sp.), kupina (Rubus sp.) i rijeđe bijeli bor (P. silvestris).
To su uglavnom zapuštene panjače na dosta strmom i
kamenitom terenu.


S geološkog gledišta tla u predmetnim zonama pripadaju
novijem razdoblju (oligocen) sa sedimentnim
pokrovom laporasto-glinaste, vapneno-laporaste i laporasto-
šljunčane strukture. Teren je sastavljen od niskih,
srednjih i visokih obronaka, s udubinama i terasama
koje su nekad napravljene u poljoprivredne svrhe, a
sada napuštene, te pašnjačkih površina koje zadiru duboko
u šumu. Zemjište je nestabilno, sklono klizanju i
odronima. Nasipi stvoreni odronima zatvaraju udoline i
formiraju prostore u obliku amfiteatra.


Klima je umjereno kontinentalnog tipa sa srednjom
godišnjom temperaturom od 12,4 °C, a godišnje oborinef
iznose prosječno 833 mm. Minimalne temperature
su -3,9 °C, a maksimalne 25,4 °C. Sušni period traje oko
50 dana, s početkom u mjesecu lipnju.


Za istraživanje prikladnosti za uzgoj crnog tartufa
izabrana su tri tipa tla. Evidentirani su i tabelirani svi
relevantni podaci koji daju vrlo važne smjernice uzgajivačima
tartufa za izbor najprikladnijih terena. Glavni
čimbenici koji utječu na prikladnost terena su: sastav
zemljišta, propusnost tla, pH tla, postotak kalcijevog


karbonata, kapacitet zadržavanja vlage, nagib terena,
erozija te šumske vrste kao nositelji mikorize.


Napravljena je tablica vrijednosti tala za uzgoj crnog
tartufa, što predstavlja znatnu stručnu podlogu za
poduzetnike koji sve više ulaze u ovaj projekt.


Časopis MONTI E BOSCHI objavio je izlazak iz
tiska tri interesantna izdanja:
Raffaele Spinel li: Šumarska mehanizacija ilustrirani
priručnik


Knjiga ima 162 stranice i 154 ilustracije, namijenjena
je manjim poduzetnicima i drvosječama part-time.
Obrađuje adaptacije tipičnih poljoprivrednih traktora
za primjenu u izvršavanju šumarskih operacija. Opisuje
priključne elemente (vitla, prikolice, kranove i sjekirostroj)
i njihovo funkcioniranje.


Dva poglavlja opisuju izbor poljoprivrednih traktora,
njihovo opremanje i upotrebu, a ostala dva poglavlja
obrađuju pravilnu upotrebu najvažnijeg "stupa" šumske
mehanizacije - motorne pile.


Cijena priručnika je 40 000 lira.
Lorenco Vi et to, Achille Giorcelli: Bolesti
topola


Priručnik donosi analizu glavnih bolesti koje napadaju
kulture topola, s prijedlozima za poduzimanje valjanih
mejra za obranu.


Obrađena su sljedeća poglavlja: bolesti korjenovog
aparata, bolesti debla i grana, bolesti izbojaka i lišća,
virozna oboljenja, bolesti abiotskog porijekla, tablice
klonskih obilježja, tumač naziva i literatura.


Priručnik ima 84 stranice i 47 ilustracija, a cijena mu
je 20 000 lira.


Guido S a n e s i : Osnovi pedologije


Ovo izdanje obrađuje tlo, njegove osobine, prostornu
rasprostranjenost te probleme vezane za njegovo korištenje
i odnose između formacija tla i okoliša.


Prvi dio - okoliš i formacije tla sadrže: glavne osobine
tala, otvorena problematika, čimbenici koji utječu
na stvaranje tla, sinteza i promjene organskih materija u
profilu tla.


Drugi dio - vrste tla, njihova rasprostranjenost i
osobine sadrži: opis pedoloških podataka, klasifikacija
tla, dijagnostičke osnove (Soil Taxonomy), vrste organskih
tala i osnove procjene tala.


Knjiga ima 390 stranica i 75 ilustracija, a cijena joj
je 65 000 lira.