DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Ministarstva prosvjete i športa od 1. srpnja 1993. PRI-
RODAje obvezna pomoćna literatura za učenike.


Sveto bilo je razlogom daje HPD godine 1975. dao
izraditi Bibliografiju objavljenih članaka u PRIRODI
za razdoblje 1911 - 1971, a ima naznaka da će se za njen
stogodišnji jubilej izraditi bibliografija članaka svih
godišta PRIRODE.


U skladu s imenom časopisa koje nosi, a prigodom


90. obljetnice njegova izlaženja, valja se prisjetiti daje
u HPD-u dvadesetih godina prošlog stoljeća niknuo rad
na zaštiti prirode u Hrvatskoj, a u časopisu PRIRODA
stali se objavljivati prvi prijedlozi zaštite. "Hrvatsko
prirodoslovno društvo je i nakon osnivanja Zemaljskog
zavoda za zaštitu prirodnih rijetkosti (1946. god.) surađivalo
u zaštiti prirode. Osobito se angažiralo 1953.
god. radi proglašenja Nacionalnog parka Risnjak. Povodom
20-godišnjice službe zaštite prirode u Hrvatskoj
posvećenje u 1966 .god. dvobroj 6 - 7 problematici zaštite
prirode... Kako u Hrvatskoj još ne postoji poseban
časopis zaštite prirode, Hrvatsko prirodoslovno društvo,
nastavljajući svoju tradiciju u propagandi ideje
zaštite prirode, ponovno posvećuje čitav broj "Prirode
" objektima i problemima zaštite prirode u Hrvatskoj,
nastojeći da to bude poticaj znanstvenim i stručnim
radnicima, učenicima, nastavnicima i profesorima da
se povodom Međunarodne godine zaštite prirode uključe
u čuvanje prirodnih znamenitosti, prirodnih Ije-
KNJIGE I ČASOPISI


pota i dobara naše domovine ", stoji u priopćenju Pododbora
za zaštitu prirode HPD-a uz broj 4/1970.


Prigodom 90. godišnjice redovitog izlaženja časopisa
i Svjetskog dana zaštite okoliša izdavač HPD objavio
je prigodni tematski trobroj (lipanj-kolovoz) (2000)
časopisa pod imenom ČOVJEK I OKOLIŠ, "malu monografiju
iz ekologije, ekotoksikologije, zdravstvene
ekologije i zaštite prirode i okoliša". To izdanje, iznimno
tiskano u 10.000 primjeraka (naklada PRIRODE po
broju je prosječno 6000 primjeraka) i na sto stranica,
naišlo je na veliko zanimanje javnosti, posebno škola, a
preporučamo ga i našim šumarskim stručnjacima.


Uz više dosadašnjih javnih priznanja za dostignuća
na području zaštite prirode i okoliša u godini jubileja
časopisu PRIRODA dodijeljeno je i najviše gradsko
priznanje Nagrada grada Zagreba 2000. Na svečanosti
"Dan "Prirode" 2000" koja je održana na Tribini
grada Zagreba 14. prosinca 2000, PRIRODA se pak
odužila svojim bivšim urednicima, stalnim suradnicima,
najuspješnijim povjerenicima dodjelom nagrada i
priznanja za njihovu dugogodišnju uspješnu suradnju s
časopisom i izvanredan doprinos na promicanju i popularizaciji
prirodnih znanosti i ekologije, i stoje posebno
zanimljivo, svom milijuntnom pretplatniku dodijelila
posebnu nagradu.


Alojzije Frković


Holger Piegert & Walter Uloth


DER EUROPÄISCHE MUFFLON


Međunarodni simpozij o muflonu (International
muflon symposium), koji je od 27. do 29. listopada
2000. godine održan u Sopronu u Mađarskoj, bio je najprikladniji
događaj za promoviranje netom iz tiska izišle
monografije "Der Europäische Mufflon". Tematski
simpozij tako je obogaćen prvim javnim predstavljanjem
cjelovitog djela - monografije o europskom
muflonu.


Glede najnovijeg djela koje detaljno obraduje vrstu
divljači kojoj je namijenjen i simpozij, mogao se tijekom
izlaganja steći dojam daje monografija svojevrsni
zbornik radova, jer obrađuje svu problematiku u svezi s
muflonom koja je iznesena kroz radove mnogih autora.


Autori su poznati stručnjaci u gospodarenju i istraživanju
muflona.


Dr. Holger Piegert, diplomirani inženjer šumarstva,
diplomirao je u Dresdenu a tema diplomskog rada je
populacijska genetika kod muflona. S istraživanjima je
nastavio i kasnije, kada je kao nadšumar u Ostharzu vodio,
između ostalog, i lovište namijenjeno za istraživanje
muflonske divljači. Doktorska disertacija koju je
obranio 1985. godine, nosila je naslov "Istraživanje populacijske
genetike kod odabranih populacija muflonske
divljači".


Diplomirani nastavnik biologije, gospodin Walter
Uloth, već ima samostalno tiskanu monografiju o muflonima,
koja je doživjela dva izdanja 1976.i 1979. godine,
a istraživanjima muflona bavi se već više od 35
godina. Posljednjih 15-ak godina težište istraživanja je
analiza mikro i makroelemenata u ishrani muflona.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Monografija "Der Europäische Mufflon" predstavlja
cjelovito djelo o muflonu, a opći podaci o vrsti i rasprostranjenosti
upotpunjeni su najnovijim stanjem muflonske
divljači na području Europe. Kako je već i istaknuto,
u monografiji se nalaze i neki rezultati najnovijih
istraživanja muflona.


Opseg monografije je 260 stranica, a čitavo djelo je
podijeljeno je u 4 osnovna poglavlja:


1.
Način života i ponašanje - na 40 stranica opisan je
način života muflona, komuniciranje, orijentacija u
prostoru i vremenu, te socijalno ponašanje muflonske
divljači.
2.
Uzgoj i lov - poglavlje u kojemu se na 73 stranice
obraduje cilj uzgoja, stanište, zimska prihrana, štete,
gustoća divljači, hvatanje žive divljači, markiranje,
puštanje, razvoj populacije, održavanje brojnosti
i strukture populacije, utvrđivanje starosti, lovljenje
muflona, trofej, lovački običaji.
3.
Biologija muflona - na čak 94 stranice detaljno je
opisan muflon, počevši od sustavnog razvrstavanja,
prikaza rasprostranjenosti divljih ovaca u svijetu s
vrstama i podvrstama. Detaljno je prikazano naseljavanje
(širenje) muflona kroz povijest na prostoru
Europe. U opisu anatomskih, morfoloških i fizioloških
značajki muflona danje tekstualno i slikovno
detaljan opis ove vrste, a posebice opis rasta roga,
oblici i forme rogovlja muflona. Takoder je vrlo detaljno
analizirana prehrana muflona te razmnožavanje,
rast i razvoj. Na kraju ovog poglavlja opisani su
prirodni neprijatelji (predatori), bolesti i ostali uzročnici
gubitaka.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Stimform
Hachstirntg (zB. Mufflon) hochstirnig (z.B. Argati I


4.
Dodatak - poglavlje na 40 stranica,
u kojemu se nalaze prilozi
kao što su kazalo pojmova abecednim
redom, kazalo izvora fotografija,
grafika i popis tablica
te popis korištene literature. Uz
to je dan popis svih značajnijih
monografija o muflonu, disertacija
posvećenih muflonu te stručnih
i znanstvenih radova, skupova
i simpozija tematski namijenjenih
istom.
Monografija je vrlo bogato
opremljena tako da uz dobro uređen
tekst, u kojem su važniji djelovi
istaknuti i naglašeni podlogom u
boji, sadrži 161 fotografiju i grafiku
te 54 tablice.


Ovo djelo napisano je na njemačkom
jeziku, no za praktičnu primjenu,
zahvaljujući upravo pomno
odabranim fotografijama, grafikama
i grafikonima, može ga koristiti
svaki lovac, uzgajivač ili stručna
osoba u lovištu, a posebno dobro
može koristiti za određivanje optimalne
strukture populacije, prepoznavanje
idealnog rasta rogovlja ili
pak za utvrđivanje starosti grla - živih
ili nakon odstrela. Kako se radi
o najnovijem cjelovitom djelu o
muflonu koje je tehnički na vrlo visokoj
razini, i otisnutu na kvalitetnom
papiru, s tekstom i fotografijama
u boji, bilo bi poželjno da svako
lovište, odnosno osobe koje vode
lovište u kojem obitava muflonska
divljač i koje propisuju zahvate u
populaciji, dođu u posjed ove knjige.
Nesumnjivo će im biti od velike
koristi.


Knjiga se, osim kupnje u Njemačkoj,
može nabaviti kod nas narudžbenicom
putem knjižare "Algoritam"
d.o.o., Zagreb, Gajeva 12.


Doc. dr. se. Marijan Grubešić