DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Ministarstva prosvjete i športa od 1. srpnja 1993. PRI-
RODAje obvezna pomoćna literatura za učenike.


Sveto bilo je razlogom daje HPD godine 1975. dao
izraditi Bibliografiju objavljenih članaka u PRIRODI
za razdoblje 1911 - 1971, a ima naznaka da će se za njen
stogodišnji jubilej izraditi bibliografija članaka svih
godišta PRIRODE.


U skladu s imenom časopisa koje nosi, a prigodom


90. obljetnice njegova izlaženja, valja se prisjetiti daje
u HPD-u dvadesetih godina prošlog stoljeća niknuo rad
na zaštiti prirode u Hrvatskoj, a u časopisu PRIRODA
stali se objavljivati prvi prijedlozi zaštite. "Hrvatsko
prirodoslovno društvo je i nakon osnivanja Zemaljskog
zavoda za zaštitu prirodnih rijetkosti (1946. god.) surađivalo
u zaštiti prirode. Osobito se angažiralo 1953.
god. radi proglašenja Nacionalnog parka Risnjak. Povodom
20-godišnjice službe zaštite prirode u Hrvatskoj
posvećenje u 1966 .god. dvobroj 6 - 7 problematici zaštite
prirode... Kako u Hrvatskoj još ne postoji poseban
časopis zaštite prirode, Hrvatsko prirodoslovno društvo,
nastavljajući svoju tradiciju u propagandi ideje
zaštite prirode, ponovno posvećuje čitav broj "Prirode
" objektima i problemima zaštite prirode u Hrvatskoj,
nastojeći da to bude poticaj znanstvenim i stručnim
radnicima, učenicima, nastavnicima i profesorima da
se povodom Međunarodne godine zaštite prirode uključe
u čuvanje prirodnih znamenitosti, prirodnih Ije-
KNJIGE I ČASOPISI


pota i dobara naše domovine ", stoji u priopćenju Pododbora
za zaštitu prirode HPD-a uz broj 4/1970.


Prigodom 90. godišnjice redovitog izlaženja časopisa
i Svjetskog dana zaštite okoliša izdavač HPD objavio
je prigodni tematski trobroj (lipanj-kolovoz) (2000)
časopisa pod imenom ČOVJEK I OKOLIŠ, "malu monografiju
iz ekologije, ekotoksikologije, zdravstvene
ekologije i zaštite prirode i okoliša". To izdanje, iznimno
tiskano u 10.000 primjeraka (naklada PRIRODE po
broju je prosječno 6000 primjeraka) i na sto stranica,
naišlo je na veliko zanimanje javnosti, posebno škola, a
preporučamo ga i našim šumarskim stručnjacima.


Uz više dosadašnjih javnih priznanja za dostignuća
na području zaštite prirode i okoliša u godini jubileja
časopisu PRIRODA dodijeljeno je i najviše gradsko
priznanje Nagrada grada Zagreba 2000. Na svečanosti
"Dan "Prirode" 2000" koja je održana na Tribini
grada Zagreba 14. prosinca 2000, PRIRODA se pak
odužila svojim bivšim urednicima, stalnim suradnicima,
najuspješnijim povjerenicima dodjelom nagrada i
priznanja za njihovu dugogodišnju uspješnu suradnju s
časopisom i izvanredan doprinos na promicanju i popularizaciji
prirodnih znanosti i ekologije, i stoje posebno
zanimljivo, svom milijuntnom pretplatniku dodijelila
posebnu nagradu.


Alojzije Frković


Holger Piegert & Walter Uloth


DER EUROPÄISCHE MUFFLON


Međunarodni simpozij o muflonu (International
muflon symposium), koji je od 27. do 29. listopada
2000. godine održan u Sopronu u Mađarskoj, bio je najprikladniji
događaj za promoviranje netom iz tiska izišle
monografije "Der Europäische Mufflon". Tematski
simpozij tako je obogaćen prvim javnim predstavljanjem
cjelovitog djela - monografije o europskom
muflonu.


Glede najnovijeg djela koje detaljno obraduje vrstu
divljači kojoj je namijenjen i simpozij, mogao se tijekom
izlaganja steći dojam daje monografija svojevrsni
zbornik radova, jer obrađuje svu problematiku u svezi s
muflonom koja je iznesena kroz radove mnogih autora.


Autori su poznati stručnjaci u gospodarenju i istraživanju
muflona.


Dr. Holger Piegert, diplomirani inženjer šumarstva,
diplomirao je u Dresdenu a tema diplomskog rada je
populacijska genetika kod muflona. S istraživanjima je
nastavio i kasnije, kada je kao nadšumar u Ostharzu vodio,
između ostalog, i lovište namijenjeno za istraživanje
muflonske divljači. Doktorska disertacija koju je
obranio 1985. godine, nosila je naslov "Istraživanje populacijske
genetike kod odabranih populacija muflonske
divljači".


Diplomirani nastavnik biologije, gospodin Walter
Uloth, već ima samostalno tiskanu monografiju o muflonima,
koja je doživjela dva izdanja 1976.i 1979. godine,
a istraživanjima muflona bavi se već više od 35
godina. Posljednjih 15-ak godina težište istraživanja je
analiza mikro i makroelemenata u ishrani muflona.