DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Dragutin Mayer, biolog Nikola Ljubešić, da nabrojimo
samo one najznačajnije. Svima njima, kao i
brojnim suradnicima koje su znali okupiti oko sebe, dugujemo
veliko hvala što PRIRODA nije prestajala izlaziti
ni tijekom dva svjetska razaranja, pa ni u vrijeme
Domovinskog rata, obavljajući tako osnovnu svoju zadaću
popularizatora i širitelja prirodoslovne znanosti u
Hrvata.


Tko su bili suradnici PRIRODE i o čemu je pisao
naš najstariji ekološki časopis na svijetu? Tko je PRIRODU
najbolje prihvaćao i kome je njeno štivo bilo od
najveće koristi? "Nema nijednog našeg prirodoslovca
koji se nije na bilo koji način pojavio na stranicama
ovog našeg časopisa... "napisao je daleke 1974. godine
dr. Zlatko Pavletić, tada glavni i odgovorni urednik
PRIRODE. To dobrano vrijedi i za nas šumarske stručnjake.
I pored 34 godine starijeg stručnog staleškog
glasila "Šumarski list" (ustanovljen 1877. god.) u PRIRODI
su tijekom minulih devet desetljeća surađivali
mnogi šumari praktičari i znanstvenici, ne smatrajući
"da suradnja u tom listu nije dostojna znanstvenika, da
ih ta suradnja degradira medu stručnjacima". Listajući
tako već požutjele stranice PRIRODE medu suradnicima
koji su objavili barem jedan prilog, našao sam ova
nam znana imena naših profesora, akademika i stručnih


Slika 2. Naslovnica rujanskog broja časopisa "Priroda" posvećenog
90. obljetnici izlaženja


javnih djelatnika: Drago Andrašić, Milan Anić,
Zvonimir Badovinac, Stjepan Bertović, Karlo
Böhm, Stjepan Frančišković, Alojzije Frkov
i ć, Pavao F u k a r e k, Mihovil G r a č an i n, August
Horvat, Dušan Jedlovski, Alfons Kauders,
Ratko K e v o, Dragutin K i š, Josip K i š p a t i ć, Dušan
Klepac, Oskar P i skori ć, Đuro Ra uš, Zdenko
Tomašegović, Zlatko Vaj da ...


Kad je riječ o prirodnim znanostima, lakše bi mi bilo
napisati o čemu PRIRODA nije pisala, nego o čemu
je pisala. U njoj su zastupljeni članci iz područja prirodno-
matematičkih znanosti, astronomije, geodezije,
navigacije, mehanike, ali i iz religije i društvenih znanosti.
Brojni prilozi tretiraju područje kemije, geologije,
mineralogije te bioloških znanosti poput genetike,
botanike, zoologije... Od primijenjenih znanosti zastupljena
je medicina, farmacija i veterina, inženjerstvo i
tehnika, poljoprivreda i šumarstvo, različite industrije i
obrti, geografija... U njoj su uz povijesne članke i biografije
povremeno objavljivani ulomci iz književnih
djela, pa je tako našao svoje mjesto i naš šumar Josip
Kozara c sa svojom Slavonskom šumom.


O šumi i šumarstvu u PRIRODI nisu pisali samo šumarski
stručnjaci. Posebno to vrijedi za pitanja iz domene
zaštite šuma, o čemu su vrijedne priloge objavili
nešumari poput Josipa Pol jaka , akademika Branimira
Gušića, Josipa Kovačevića, Ivana S ugara
Ive Trinaj stića i dr. Na neke od njih znali su reagirati
šumari s terena, poput primjerice Vladimira Ševe rinskog
, dipl. ing. šum. ispred tadašnjeg Šumskog
gospodarstva Senj, na inače odličan napis dr. se. Ivana
Šugara: "Velebit biser-planina Hrvatske". Kako se o pitanju
(ne)opravdanosti proglašenja vršnih dijelova planine
Velebit nacionalnim parkom i danas raspravlja na
stranicama Šumarskog lista, za bolje poimanje same
problematike preporučio bih citirani članak dr. Šugara i
onaj pok. akademika Branimira Gušića: "Ponovno o
šumama Velebita", objavljenih u PRIRODI šezdesetih
godina prošloga stoljeća, koji ni danas nisu izgubili na
aktualnosti.


Na upit tko je najbolje osjetio tu silinu "korisnog
materijala" iz PRIRODE odgovor ćemo opet naći citirajući
urednika Zlatka Pavletića: "To je naša mladež,
naša srednjoškolska omladina, koja se obraća prvenstveno
našem časopisu kod obrade pojedinih pismenihdrugih zadataka iz područja prirodnih nauka. Gotovo
svakodnevno naše Društvo dobiva traženja od gimnazijalaca
i drugih učenika za poneko pitanje, članak ili
informaciju iz ranijih brojeva "Prirode ". Ali nije samo
mladež koja se zanima za materijale iz ranijih godišta


"Prirode". Sve je veći broj nastavnika, liječnika, agronoma,
šumara, novinara, pa čak i znanstvenih radnika
koji traže izašle brojeve "Prirode" iz nedavne ili dalje
prošlosti. Broj pojedinih traženja je toliki daje često
svima teško udovoljiti... ". Ne bez razloga na preporuku