DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 79     <-- 79 -->        PDF

OBLJETNICE


90 GODINA ČASOPISA "PRIRODA´


Ekološko obrazovanje i obrazovanje o prirodi i o
okolišu, te primjeren suživot s prirodom, jedino osiguravaju
budućnost novim generacijama.


Prof. dr. sc. Oskar P. Springer,
glavni i odgovorni urednik "Prirode"


Izlaskom posljednjeg 12-tog broja za godinu 2000.,
odnosno 880-tog broja tijekom cjelokupnog razdoblja
izlaženja, časopis PRIRODA - mjesečnik Hrvatskog
prirodoslovnog društva (HPD), navršio je 90. obljetnicu
svog kontinuiranog izlaženja. Ako danas više i nije
jedini časopis za popularizaciju prirodnih znanosti u
nas, PRIRODA je zasigurno naš najomiljeniji i najozbiljniji
mjesečnik te vrste, a u promicanju ekološke kulture
s pravom ga krasi pridjevak (otisnut na naslovnici
svakog broja): "najstariji ekološki časopis na svijetu."


Izdavač PRIRODE je, kako spomenusmo, Hrvatsko
prirodoslovno društvo ili, kako se je zvalo prilikom
svog utemeljenja 27. prosinca 1885, Hrvatsko naravoslovno
društvo. Njegov suosnivač i prvi predsjednik
zoolog Spiridion B r u s i n a već sljedeće godine ( 1886)
pokreće časopis Glasnik Hrvatskog naravoslovnog
društva, koji će, nakon pet godina izlaženja, počevši od
1911. godine prerasti u isključivo "stručni i znanstveni
časopis", a popularni prilozi biti objavljivani u novo
pokrenutom tromjesečniku, kojemu je prvi glavni
urednik dr. Ljudevit G u t s c h y nadjenuo ime PRIRODA.
Zaslugom aktualnog glavnog i odgovornog urednika
prof. dr. sc. Oskara Springera , koji je pretraživao
arhiv Nacionalne i sveučilišne biblioteke i zapisnike
Skupština HPD-a, danas znamo i točan datum izlaska
prvog (dvo) broja. To je 3. srpnja 1911., kada je uz
pretplatnu cijenu od 5 kruna za nečlanove Društva (članovi
Društva i danas primaju časopis besplatno!) odaslan
u prodaju prvi broj PRIRODE. U prvoj dekadi
(1911 - 1920) izdano je tako 76 svezaka, u drugoj (1921


- 1930) 100 svezaka i tako redom sve do posljednjeg
desetogodišta (1991 - 2000) kada su ukupno izdana
104 sveska.
Časopis PRIRODA tijekom svoga 90 godina dugog
izlaženja uređivali su ugledni znanstvenici iz redova
biologa, zoologa, botaničara, kemičara, liječnika, geografa
... njih dvadesetak, sve mahom doktori znanosti,
sveučilišni profesori i/ili akademici. Najduži urednički
staž imali su u kontinuitetu zoolog Miroslav Hirtz ,
kojije časopis uređivao punih 16 godina (1926 - 1941),
koliko i mineralog-petrograf Fran Tuca n (1915 1919,
1945- 1948. i 1949- 1955), s time daje posljed


njih 7 godina mjesto urednika dijelio s kemičarom Dragom
Grdenićem . Akademik veterinar Teodor Varićak
na čelu je Uredništva PRIRODE 11 godina
(1958 - 1968), a biolog Zlatko Pavleti ć 9 godina
(1971 - 1979). Uz već spomenutog prvog urednika dr.
Ljudevita Gutschya i današnjeg prof. dr. Oskara Springera
koji, izrazivši nadu "da će PRIRODA u novom
stoljeću (i tisućljeću!) izlaziti s manje teškoća", ima sve
preduvjete da postane urednik s najdužim stazom, časopis
su još uređivali kemičar Fran Bubanović , fizičar
Ivan S u p e k, botaničar Fran Kušan, matematičar


Slika 1. Naslovnica Bibliografije PRIRODA 1911 - 1971. koju je
sastavio iskusan leksikografski stručnjak Filip Juras, dipl.
ing. agr.