DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 77     <-- 77 -->        PDF

humus koji truje ribe itd. No, nije rečeno da te šume treba
njegovati, a za taj posao treba šumarske inženjere.
Istog dana u Večernjem listu prof. Stilinović s PMF-a,
jedan od najboljih poznavatelja Plitvičkih jezera, ukazuje
na zagađenja jezera iz kanalizacije što zapravo
uzrokuje probleme. No to izgleda nije vijest, bolje je
okriviti šumarstvo.


Prof. First ukazuje i na krivnju struke, što na vrijeme
ne reagira na izjave s kojima nije zadovoljna. Njih


bi tada bilo manje jer bi se onaj tko ih daje morao ili
povući ili se bolje educirati, stoje i cilj Zbora novinara
za okoliš HND-a, čija je predsjednica.


Na kraju je moderator rasprave, predsjednik HSD-a
prof. Matić, zahvalio svima nazočnima na odazivu i sudjelovanju
u raspravi, nakon koje će slijediti zaključci.


H. Jakovac
ZAKLJUČCI


Očuvanje prirodnosti, stabilnosti, proizvodnosti
i napose samoobnovljivosti, osjetljivih a sada i
znatno ugroženih prirodnih šumskih ekosustava,
temeljna je zadaća šumarske znanosti i
struke. Poštivanje zakonskih odredbi o zabrani
žirenja, pašarenja i brsta u šumama, kao
opasaom ekscesu za šumska staništa, osnovni je
preduvjet osiguranja opstanka šuma. Zbog toga,
jasan je i nedvojben stav sudionika okruglog
stola o isključenju bilo kakve mogućnosti ulaska
domaće stoke u prirodni šumski ekosustav.
U pogledu lovnog gospodarstva, prisutnost domaće
stoke (svinja, krava, konja, koza i ovaca),
u lovištima izaziva izrazito negativne utjecaje i
dugoročne posljedice:
zbog prehrambene i prostorne konkurencije
divljači
u pogledu uništavanje staništa zbog prekobrojnosti
zbog genetskoga zagađenja križanjem (divljadomaća
svinja)
radi pada ugleda hrvatskog lovstva u Europi i
gubitka tržišta za lovni turizam.
Patolozi Hrvatskoga veterinarskog instituta u
nepoštivanju pozitivnih propisa o obveznom cijepljenju,
protiv svinjske kuge, neprovedbi mjera
zaštite životinja od zaraznih i nametničkih


IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


bolesti i njihovog obilježavanja (markiranja),
vide potencijalnu opasnost od širenja svinjske
kuge, trihineloze, metilja, bruceloze, bjesnoće i
drugih bolesti. Predvidljive i dugoročno tragične
posljedice na mnogim gospodarskim granama,
dovoljan su razlog za jasno upozorenje
znanstvenika Hrvatskoga veterinarskog instituta
o obvezi dosljedne provedbe svih pozitivnih
propisa koji reguliraju zabranu takvog ekstenzivnog
i nekontroliranog načina stočarenja.
Rješenje ove problematike sudionici okruglog
stola vide isključivo u dosljednom poštivanju,
od Republike Hrvatske potpisanih međunarodnih
konvencija, svih zakonskih odredbi i
donošenju prostornih planova koji će jasno
razgraničiti površine šuma od poljoprivrede i
stočarstva.
Cilj zaštite i očuvanja prirodnih šumskih ekosustava,
razvoj šumarstva, lovstva i naprednog
stočarstva biti će postignut samo onda, budu li
sve interesne i stručno odgovorne skupine; od
institucionalnih, gospodarskih, obrazovnih,
informativnih i kontrolnih, savjesno i odgovorno
izvršavale svoje funkcije, poštivale i
provodile zakone.


POBOLJŠANJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE POMOĆU
PROTUPOŽARNIH GRABLJI


Šumski požari iz godine u godinu nanose našoj zemmaju
mnogo šuma, ali imaju razvijeni turizam, pa te
lji velike štete. Oni se pojavljuju u krajevima koji neštete
djeluju još teže.