DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 71     <-- 71 -->        PDF

AKTUALNO


OKRUGLI STOL:
ŽIRENJE, PAŠARENJE I BRST U PRIRODNIM ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA


U organizaciji Hrvatskoga šumarskoga društva 25.
siječnja 2001. god. održanje u Hrvatskom šumarskom
društvu Okrugli stol na navedenu temu.


Predsjednik HSD-a prof. dr. sc. Slavko Matić ,
pozdravlja sve nazočne, zahvaljuje im na odazivu i u
uvodnoj riječi navodi kako će tema ovog okruglog stola
biti rasprava o utjecajima na šume, koje nisu samo
šumarske, nego vlasništvo svakog građanina ove zemlje.
Svi mi uživamo njihove blagodati i moramo znati
što se i kako se s njima gospodari. Ova tema nije slučaj


no odabrana. Šumari znaju kakav je utjecaj stoke na šume
- ono što ne spada u šumski ekosustav ne može ni
biti u njemu. To je bilo jasno i onima koji su vodili dalmatinske
gradove još u 13. stoljeću, jer mnogi statuti
upravo decidirano zabranjuju ulazak koza u šumu, kao
i Rabski statut u 15. stoljeću, a da ne govorimo o vremenu
kada se šumarstvo javlja kao struka, negdje prije
250 godina. Strano tijelo u šumskom ekosustavu utječe
na njegovu ravnotežu. Tu leže i odgovori onima koji
kažu da su u prošlosti "svinje žirovali" bez posljedica.
Te su šume tada bile gotovo prašume, šumarstvo se tek
organiziralo, šumski ekosustavi bili su u naponu snage,
hrast je živio u optimalnim uvjetima, bez zagađivanja
zraka vode i tla, bez nasipa, podzemne i poplavne vode
su funkcionirale, pa je taj 300-godišnji hrast mogao
podnositi male neprirodnosti. Taj ekosustav definiran
je zoocenozom, fitocenozom, mikrobiocenozom, a stanište
(tlo i klima) mu je točno određeno. Ako je sve u
njemu u dinamičkoj ravnoteži on opstoji. Sve drugo što
uđe u njega, posebice danas kada se mijenja klima,


podzemna voda pada, zatrovanost zraka, vode i tla
raste, sve to uzrokuje velike probleme tom prirodnom
ekosustavu, još uvijek najstabilnijem u Europi. Problemi
koji nastaju u vezi su s pravnom državom, jer kada
ona funkcionira, tih problema nema. To posebno vrijedi
za šumarstvo. Sve ostalo je politikanstvo, bitka za
glasove i podilaženje narodu, koji na žalost zbog tisućgodišnjeg
življenja pod tuđinom razmišlja na način
"sve stoje državno nije naše", odnosno ničije je.


Nažalost, nemamo javnu scenu, ovakav skup za medije
nije vijest. Ipak potrebno je obavijestiti javnost o
čemu se zapravo radi, jer je nama šumarima društvo povjerilo
2,4 mil. ha šuma i šumskog zemljišta, pa smo odgovorni,
iako šume ne ovise samo o šumarima, već i drugima
(industrija, poljoprivreda, naftovodi, dalekovodi i
sve ostalo). Interesantno je da će medijski npr. biti popraćena
sječa trule bukve u Maksimiru, svašta će se pričati
o Kopačkome ritu, o sječi šuma prije 200 godina na
Plitvicama- sve ovo zapanjujuće neznanje ide u javnost


- ali kada treba čuti struku, primjerice šumarsku, agronomsku,
veterinarsku, lovačku, to nikoga ne interesira.
Očito niti jedna vlast ne voli šumarstvo - vjerojatno
zbog toga što rad temelji na zakonima, statutima i pravilnicima.
Društvo se, kada je šume dalo šumarima na
upravljanje, debelo ogradilo zakonom i inspekcijama.
Zašto svi ostali kada je u pitanju šuma ne poštuju te zakone?
I to pitanje je tema ove današnje rasprave.
Nakon ovih uvodnih riječi predsjednika HSD-a prof,
dr. Slavka Matica, tajnik HŠD-aje pročitao kome su sve
upućeni pozivi za ovaj okrugli stol. Prema popisu (u prilogu),
ispričali su se gosp. Drago Krpi na (zasjedanje
Hrvatskog sabora), dr. L i p ej koji je poslao svoj kratki
pismeni prilog raspravi te ministar mr. Božidar Pan-
k r e t i ć i pomoćnik ministra ing. Željko R e n d u 1 i ć .


Sa žaljenjem je zaključeno da osim predsjednice
Zbora novinara za okoliš gde prof Lidije Firšt, novinarke
Večernjeg lista, gđe Valentine Wiesner M i j i ć i
urednice II. programa Hrvatskog radija gde Tanje
Devčić (koja je zbog obveza reportažu snimila dan
ranije), predstavnici medija nisu pokazali interes, a bila
je prilika na temelju interdisciplinarne i stručno utemeljene
rasprave o odnosnom problemu izvjestiti zainteresiranu
javnost.


U svojoj poticajnoj raspravi, ing. Tomislav Starce
v i ć glede napasanja, žirenja i brsta u šumama, ukazuje
na povijesne istine o reguliranju odnosa čovjek
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 72     <-- 72 -->        PDF

šuma još od Krčkog statuta 1388. godine, akta "Krajiška
prava" Marije Terezije iz 1754, Privremenog šumskog
reda Karlovačkog generalata od 1. veljače 1764,
Zakona o šumama iz 1930. (članci 30-35.) do sada važećeg
Zakona o šumama (čl. 44 NN 52/90).


Ta višegodišnja saznanja o štetnosti prisutnosti stoke
u šumama i bojazan o nestanku istih, poticaj su borbi za
zaštitu i očuvanje šuma i šumskih ekosustava, posebice
u vrijeme rastućeg značenja općekorisnih funkcija šume.
Danas su one zdravstveno ugrožene, narušene stabilnosti
i proizvodnosti. Ukazujući na današnji problem
sušenja hrastika, degradacije i propadanja staništa, što
uz prorjeđene urode sjemenom značajno otežava njihovu
prirodnu obnovu, upozorava na ogromne štete. To
potkrepljuje primjerom iz područja Uprave šuma Nova
Gradiška, gdje je u 2000. godini sakupljeno i posađeno u
šume, gdje se hrast suši, 400 tona žira uz trošak sabiranja,
sjetve i sadnje od 4,245.147 kn. Bespravnim žirenjem
domaćih svinja koje su pojele znatnu količinu toga
žira, onemogućena je obnova hrastika. Od 27 prijava,
prekršajno je uz kazne od samo 400-800 kn po predmetu,
riješeno 17 prijava. Tu je i šteta koju te domaće svinje
čine i na poljoprivrednim kulturama, a ona se pripisuje
divljim svinjama i pada na teret lovoovlaštenika.


Starčević posebno ukazuje na nekompetentnost i
slabo poznavanje stručnih problema u nekim medijima


- primjerice u emisiji HT "Pravo i pravda" od 18. prosinca
2000. godine glede žirenja u državnim šumama, u
kojoj se zapravo daje podrška nepoštivanju zakona bezvlašću.
Kako je zadaća programirati razvoj Hrvatske
u 21. stoljeću, svoju raspravu zaključuje podcrtavajući
daje temeljni cilj ove rasprave osiguranje stručnoodgovornog
odnosa (bez prisustva dnevno političkih interesa)
prema brojnim obvezama svih interesnih i odgovornih
skupina, koje svojim institucionalnim, gospodarskim,
edukativnim, informativnim i kontrolnim aktivnostima
mogu, ali i moraju, provodeći postojeće zakone,
osigurati zaštitu prirodnih šumskih ekosustava.
Prof. dr. sc. Zvonko Mustapić s Agronomskog
fakulteta, svoj prilog raspravi temelji na problemima i
zapažanjima na znanstveno-nastavnom poligonu Agronomskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je smješten
u državnom lovištu Prolom kraj Gline te istraživanjima
i edukaciji studenata iz disciplina Lovstvo, Botanika,
Fitocenologija i dr. U proteklih godinu dana otkada
Fakultet gospodari lovištem, na temelju gospodarske
osnove, uočeni su brojni akutni problemi, koji gotovo
onemogućavaju suvremeno gospodarenje i aplikaciju
znanstvenih spoznaja, a konzekventno tome i
odvijanje suvremene nastave - posebice vježbovnog
dijela iz nastavne discipline Lovstvo. Osim devastacije
lovišta po vrstama i intenzitetu populacija divljači,
uzrokovane svim mogućim načinima krivolova, najveći
problem je upravo žirenje.


Brojne napuštene domaće svinje u poslijeratnim godinama
križane su s divljim, te su danas u lovištu pri


sutne populacije cijepajućih generacija svih mogućih
morfolohabitualnih svojstava, gotovo bez čistih linija
divlje svinje. Ovaj teško rješivi problem produbljuje i
nekoliko seljaka-stočara, koji slobodnim pašarenjem,
žirenjem i brstom, nepoštivajući postojeću zakonsku
legislativu, čine neprocjenjivu štetu, šumskom ekosustavu
s poznatim posljedicama, i napose lovstvu s nepoznatim
posljedicama.


Stoga je po njegovom mišljenju potrebno hitno,
svim mogućim instrumentima pravne države zaustaviti
ovaj ekstenzivni način stočarenja, jer su njegovi ekonomski
i socijalni učinci i po broju uzgajivača i po ostvarenoj
gospodarskoj vrijednosti minorni, a štete neprocjenjive.
Osnovica svega je poštivanje zakona i
krajnje je vrijeme da se zaustavi problem na ovoj razini
počinjene štete, jer će kasnije posljedice postati nepopravljive.


Dr. sc. Maks K a r 1 o v i ć, napominje kako seciravši
kao patolog tijekom 37-godišnjeg staža u Veterinarskom
institutu više od 640.000 životinja, ima dosta dobar
pregled patologije životinja u Hrvatskoj.


Prva pojava svinjske kuge u Hrvatskoj bilježi se
1895. godine, a održala se 75 godina. Glavni razlozi širenja
bili su stočni sajmovi, gdje se skupljalo mnoštvo
svinja, a potom žirenje. Posljednja epidemija kuge bila
je 1953. godine u hrastovim šumama oko Velike Gorice
kada je uginulo preko 300 svinja, a zaraza se širila dalje.
Druga još opasnija bolest je bjesnoća. Seciranjem
lisica, kao prenosnika bjesnoće, ustanovljeno je da je
svaka peta lisica pozitivna. Treća bolest je trihineloza.
Pretraživanjem bjesnoće kod lisica, istovremeno je
pregledom jezika ustanovljavana trihineloza na svakoj
petoj. Kako je najveća koncentracija trihinele u ošitu,
to možemo zaključiti daje svaka četvrta lisica bila trihinelozna.
I uginućem zaražene lisice ne prestaje opasnost,
jer svinja kao svežder, jedući zaraženu strvinu postaje
opasnim prenosnikom zaraze. Još možemo kao
bolesti navesti brucelozu (koja izaziva pobačaj ili sterilitet)
i leptospirozu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Ovdje treba još spomenuti nepoznavanje hranidbene
vrijednosti i kemijskog sastava žira, što može utjecati
na oplemenje pasmine landras, jorkšir, bekšir itd. Pitamo
se priznaje li tržište meso iz takvog nekontroliranog
tova?


Prof. dr. sc. Branimir P rp i ć, polazeći od značaja i
vrijednosti s ekološkog i općega gospodarskog stajališta
lužnjakovih nizinskih šuma u međurječju Save i
Drave, njihove biološke raznolikosti biljnoga i životinjskog
svijeta, uravnoteženja vodnih odnosa, zaštite pitke
vode, protuerozijskog djelovanja, povoljnog utjecaja
na klimu, pročišćavanje zraka i vode te njihovu golemu
ulogu u općoj zaštiti prirode na prostoru od kojih
200 000 ha navodi:


kako su štete, koje nastaju antropogeno utjecano


žirenjem pitomih svinja velike, i mogu znatno oštetiti


prirodni šumski ekosustav hrasta lužnjaka (već i kod


normalnog gospodarenja s divljači vodi se skrb ne


prekoračenja kritičnog broja jedinki po jedinici po


vršine);


-
kako je živi svijet tla (edafon), biljni (bakterije,
gljive - posebice mikorizne, alge, virusi i korijenje
šumskog drveća, grmlja i prizemnog rašća) i životinjski
(praživotinje, oblici, kolnjaci, kolutićavci,
stonoge, paučnjaci, kukci i kralješnjaci), predstavlja
bitan dio šumskog ekosustava, tzv. razgrađivače,
koji žive na različitim dubinama tla - ekološkim nišama,
pa kada svinja svojim rovanjem i žderanjem
edafona poremeti odnose, u šumskome ekosustavu
nastaju stresovi i fiziološko slabljenje šumskog drveća,
a oporavak traje godinama;
kako gazeći rahlo šumsko tlo, stoka zbijanjem i mijenjanjem
strukture tla smanjuje hidrološku, vodozaštitnu
i fiziološku (ispuštanje kisika, vezivanje
ugljika) funkciju tla.
Dr. sc. Marijan G r u b e š i ć, potičući raspravu, uvodno
podsjeća kako su prirodni šumski ekosustavi sačinjeni
od pripadajućih biljnih i životinjskih vrsta, odnosno
prostoru i staništu. Manji dio životinjskih vrsta koji
obitava u šumskim ekosustavima, predstavlja po Zakonu
o lovu divljač s kojom se gospodari, dok je veći dio
vrsta zaštićen i tretiran kao ostale životinjske vrste.


Stoljetna tradicija gospodarenja prirodnim šumama
i divljači u lovištima, omogućila je upoznavanje prirodnih
procesa i zakonitost, te na temelju znanstvenih spoznaja
i izradu normativa o optimalnom broju određenih
vrsta divljači na jedinici površine.


Danas u Hrvatskoj imamo 311 državnih lovišta i 607
zajedničkih. Za sva lovišta izrađeni su elaborati na temelju
kojih se njima gospodari - lovnogospodarske osnove
koje propisuju vrstu i broj divljači koja se može (i
mora) uzgajati u dotičnom lovištu. Ti normativi usklađeni
su tako da divljač koja obitava u lovištu bude u optimalnom
broju za određeno stanište (bonitet lovišta).


Nije nam poznato daje ikada do sada izrađen elaborat
kojim bi bio nominiran broj domaće stoke u prirodnim
ekosustavima i izrađeni propisi za takav ekstenzivan
način stočarstva!


Problemi koje uzrokuje stoka u šumi nisu samo paša,
žirenje i brst, iako su oni najznačajniji i najuočljiviji,
već i daleko širi.


Na kraju ističe koji su to negativni aspekti prisutnosti
domaće stoke u prirodnim šumskim ekosustavima:


Pašom, žirenjem i brstom stvara se neprirodna konkurencija
za hranom i prostorom, životinjskim vrstama
koje tu žive od prirode i sastavni su dio ekosustava.


Brojno stanje domaće stoke i do 100-struko je veće
od brojnog stanja konkurentne divljači po jedinici površine.


Prisutnošću domaće stoke u prirodnim šumskim
ekosustavima uništavaju se stanišni i prehrambeni
uvjeti za obitavanje i uzgoj bilo koje vrste divljači i ostalih
životinjskih vrsta.


Prekomjernom gustoćom populacije eksponencijalno
se povećava negativan utjecaj na stanište (uništenje
prirodne flore i faune).


Nekontroliranim ispuštanjem stoke u šumu narušava
se prirodni genofond divljači, ali i domaće stoke kod
vrsta gdje je normalna pojava križanja poput križanja
domaće i divlje svinje te domaće ovce i muflona.


Boravak domaće stoke u šumama i lovištima onemogućava
izvršenje propisa lovnogospodarske osnove
i bavljenje lovnim turizmom.


Veliki je problem nekontrolirano širenje zaraznih
bolesti s domaće stoke na divljač i obrnuto (trihineloza,
bjesnoća, svinjska kuga, bruceloza, metilj i dr.).


Prof. dr. sc. Milan G1 a v a š ukazuje kako su oštećeno
sjeme (žir), mlade polomljene biljke, guljenjem
oštećena stabla, upravo plodna podloga za razvoj različitih
gljiva: saprofitnih od tzv. plijesni koje crpe hran´iva
i isušuju plodove (gljive iz rodova Aspergillus, Penicilium,
Pestalotia, Trichoderma, Trichotecium, Fusarium,
Botritis i dr.). Druga pak grupa uzrokuje trulež
žira kao npr. Ciboria batschiana ili one koje uzrokuju
pjegavost žira i kasnije prelaze na sadnice koje uništavaju.
Oštećene ranjene biljke lako se zaražavaju parazitima
rana i slabosti te uzročnicima truleži. Tu među najštetnije
svakako spada Armillaria mellea, poznati uzročnik
masovnih sušenja biljaka, a poznate su i Phellinus
robustus, vrste rodova Poria, Ganoderma, Fontes i
dr. Velika grupa je i onih koje uzrokuju bolesti kore
(Calpoloma quarcinum, Phomopsis spp., Gloesporium
spp., Dioporthe spp., Fusicoccum spp., Nectria spp. i
mnoge druge). Dakle od nastalih oštećenja kreće lanac
štetnog djelovanja brojnih negativnih čimbenika koji
djeluju na cijelu šumu.


Dr. sc. Zoran Lipe j iz Hrvatskoga veterinarskog
instituta, ispričavši se što zbog smrtnog slučaja ne može
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 74     <-- 74 -->        PDF

sudjelovati u raspravi, u svom pismenom prilogu navodi
kako u nastojanjima za sprječavanjem štetnih posljedica
prisutnosti domaće stoke u šumskim ekosustavima,
ponajprije treba ukazati na pozitivne propise, tj.
"Naredbu" Ministarstva poljoprivrede i šumarstva o
mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti,
kao i propisa o obveznom označavanju, tj. markiranju
životinja.


Budući da je domaća svinja uzgajana u ekstenzivnim
uvjetima putem pašarenja i žirenja kao tradicionalni
način držanja, najznačajniji objekt interesa s gledišta
očuvanja šumskog ekosustava, ukazuje na postojanje
potencijalne opasnosti širenja nekih zaraznih bolesti
unutar populacije tako držanih svinja. Naime, vrlo često
tako ekstenzivno uzgajane svinje nisu cijepljene protiv
svinjske kuge, čime se krši spomenuta "Naredba",
što podliježe sankcijama veterinarske inspekcije. Istodobno
takve životinje nisu ni označene (markirane), pa
im je otežano utvrditi porijeklo.


Također je poznato, da su divlje svinje izvor infekcije
virusom svinjske kuge kako u svijetu tako i u nas, što
je i potvrđeno laboratorijskim pretragama na Veterinarskom
institutu. A budući da slobodno živuće svinje vrlo
često dolaze u kontakt s divljim svinjama s kojima se
križaju, moguće je širenje te opasne zarazne bolesti s
jednih na druge.


Postoji još jedna zarazna bolest koja se može širiti
unutar populacije slobodno držanih svinja. Riječ je o
brucelozi, zaraznoj bolesti koja se također nalazi na listi
A, tj. listi bolesti od značaja za našu zemlju obuhvaćenih
"Naredbom" Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.


Ing. Damir C v r k o v i ć, rukovoditelj za lovstvo U.
Š. Vinkovci navodi primjer iz Uprave šuma Vinkovci
koja gospodari s državnim lovištima "Spačva-Sjever",
"Spačva-Jug" te uzgajalištem divljači "Kunjevci", ukupne
površine 35.717 ha. Rubom tih lovišta izgrađena je
žičana ograda visine 2,5 m u ukupnoj dužini od oko 130
km, te je kroz par godina u ogradu investirano oko


2.600.000 DEM. Redovito se u ogradu i dalje ulažu
znatna sredstva kako bi se održala u funkciji.
Ograda je izgrađena i održava se u funkciji s ciljem
intenzivnijeg napučivanja divljači, te sprječavanja
poljskih šteta od divljači.


Međutim, danas dio te ograde služi kao "okol" za
držanje pitomih svinja. Radi se o površini od oko 5.100
ha na kojoj je i sada danonoćno prisutno oko 1.000 pitomih
svinja (zna ih biti i do 2.000). Tim dijelom lovišta
"Spačva-Jug" zapravo ne gospodarimo, nemoguće je
vršiti prihranu divljači, raditi lovno-gospodarske ili
lovno-tehničke objekte, voditi lovce u lov, niti bilo što
drugo što spada u gospodarenje lovištem.


Pitome svinje su bez nadzora, nekontrolirano se kreću
u potrazi za hranom i vodom, šire se i u dio lovišta


"Spačva-Sjever", prelazeći autoput Zagreb-Lipovac, te
izazivaju prometne nesreće.


Svinje nisu zaštićene od svinjske kuge (prije pet godina
od kuge je u šumi uginulo 400 pitomih svinja) te je
opasnost od ponovne pojave kuge i širenja na populaciju
divljih svinja stalno prisutna.


Sve je veći udjel križanih svinja, što vrlo loše djeluje
na razvoj lovnog turizma, a u zadnje vrijeme sve je više
divljih svinja zaraženo trihinelom.


Zapravo, radi se o samovolji i "snazi" 12 (dvanaest)
mještana sela Vrbanja i Bošnjaci (usput, isti ne spadaju
u socijalnu kategoriju), koji su "jači" od cijelog državnog
aparata (Zakona o šumama, Zakona o lovu, sudstva,
MUP-a, Hrvatskih šuma, šumarsko-lovnih, veterinarskih
i drugih inspektora...).


Uprava šuma Vinkovci kontinuirano prijavljuje vlasnike
pitomih svinja, no svinje i dalje ostaju u šumi. Isto
tako povremeno se ruše nastambe za svinje da bi sutra
niknule nove.


U znak dobre volje nude se i površine šume izvan
ograde (oko 2.500 ha), gdje bi se moglo držati svinje uz
čuvanje, no za to ne postoji nikakav interes.


Kako tome stati na kraj?


Prof. dr. sc. Pavo Caput smatra da te stvari treba
kompleksno sagledati, i daje to širi i nacionalni problem.
Naime, on se zalaže za širi pristup problemu, i mišljenja
je da i domaće životinje uz divlje imaju mjesto u
šumi uz određene uvjete. Potrebno je biti aktualan u
promišljanju. Navodi primjer koze koja izbija u prvi
plan u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda i ruši
postupno poziciju krave i ovce. Ona je s obzirom na tjelesnu
masu, životni vijek i energiju koju konzumira tjekom
života, te proizvodnju mlijeka, najučinkovitija životinja.
Glede proteinske strukture mlijeka, ono je najzdravije.
Stoga je teško na državnoj razini zagovarati
stroge granice, već je potrebno zagovarati poljoprivredno-
šumsko gospodarenje, gdje se oba sektora nadopunjuju,
a ne potcijenjuju. Dakle potreban je stručni konsenzus,
jer nitko ne zagovara današnji nekontrolirani
stupanj proizvodnje, što je jedan stupanj anarhije, da ne
upotrjebimo stroži izraz hajdučije, već kontrolirani oblik
proizvodnje i brsta i ispaše i zagovora žirenja. Treba
poštivati osnove gospodarenja šumama, ali razumljivo
je da su na marginalnim prostorima mediterana "zelenija
vrata" nekim vrstama stoke - kozi i ovci. Naravno, u
mlađoj uzgojnoj dobi šume domaća životinja šteti, ali u
starijoj koristi šumi - nije prihvatljiv stav da domaća životinja
uništava ekosustav, naprotiv ona ga obogaćuje,
naravno ako je pravovremeno, na dobar način i u optimalnom
broju u njega došla. Sprega više struka na državnoj
razini bit će obvezna za osmišljavanje modernog
programa proizvodnje, a to će onda omesti pojedince
da rade štete koje sada čine.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Ovome gledištu replicirao je prof. Matić, smatrajući
da domaćim životinjama nije mjesto u šumi. Na području
Dalmacije, ima toliko neobrađenih površina da na
njemu može opstati milijun koza. Takve akcije svesrdno
podržavamo, ali ne da se to radi na šumskim površinama
gdje postoje osnove gospodarenja za 100 godina
unaprijed. Dalmatinske šume ne moraju biti samo šikare
i makije, iako su i one vrhunske šume u odnosu na one iz
vremena dok je harala koza. To su šume čija je općekorisna
funkcija daleko vrijednija od onoga što bi dala
koza. Svoj posjed ograditi i čuvati, a u državni posjed
utjerati domaću životinju, za neke je normalna stvar.


Prof. Prpić navodi kako u jednoj Francuskoj, koja
ima velik broj koza, nikome ne pada na pamet kozu tjerati
u šumu. Osnovni je problem ovdje kod nas nerazgraničenje
šumskog i poljoprivrednog zemljišta. Šuma
koja treba zadržati svoj osnovni cilj, a čiji ekosustav
podnosi određen broj biljojeda i mesojeda njemu pripadajućih,
ne podnosi bez posljedica ništa izvan tog ekosustava.


Prof. dr. sc. Paula D u r b e š i ć, ekolog s PMF-a, posebno
pozdravlja multidisciplinarnost u ovoj raspravi
HŠD-a, ukazujući na nedosljednost, kada nakon mukotrpnog
rada na donošenju podcrtavajućih dobrih odluka,
društvo zbog trenutačnih probitaka i podilaženja
želi učiniti korak natrag.


To možemo okarakterizirati čak amoralnim i neodgovornim
ponašanjem onih zaduženih da zakon provode,
i običnih građana koji gledaju samo osobni interes.
Imajući prilike proučavati šumsko tlo, bogato takvim
materijalom koji nam, ako ga pogledamo govori što to
može na njemu rasti - ono je indikator onoga gore, i
obratno, ako gledamo što raste na njemu, imamo i odgovor
koliko je tlo bogato. Narušivši taj sustav u jednoj
slavonskoj hrastovoj ili jedinoj gorskokotarskoj šumi,
posebice onoj dalmatinskoj koja je u fazi nastanka, činimo
neprocjenjivu štetu. Dakle struka treba imati riječ,
treba braniti stavove struke, pa tako tu dužnost i pravo
moraju imati i šumari, jer oni su za šumu zaduženi.


Dr. Durbešić se posebno osvrnula na dio medija
gdje se iznose neznanstvene činjenice, što nije dobro za
hrvatsku javnost, jer se donose nepravilni zaključci, koji
su onda poticaj i poziv da se čini ono što ni stručno pa
ni zakonski nije dozvoljeno. Ako gledamo dalje oko
sebe, onda nam je jasno zašto "svi danas proizvode
zdravu hranu". Pitamo se koja je nezdrava i tko nam na
nju ukazuje? Zdrava hrana, eko-hrana posebno, ponajprije
je pitanje utemeljenosti tog naziva.


Prof. Matić zahvaljujući prof. Durbešić na raspravi,
slaže se kako se treba čuvati bombastičnih izraza i izjava,
posebice naglašavajući onu kako "koza čuva šumu
od požara", ali ako hoćemo biti sarkastični, ona je istinita,
naime kad koza sve obrsti nije ništa ostalo i nema
što gorjeti - kamen ne gori! Zapravo naš je problem
što svatko sve zna, naravno o šumarstvu znaju svi. U


ovoj kući HSD-a gdje se nalazimo, 1898. godine, dakle
prije 102 godine počela s radom šumarska visokoškolska
nastava i HSD od svog utemeljenja 1846. godine do
danas kontinuirano radi i bori se za šumarstvo, ali na
osnovu znanosti.


Prof. dr. sc. Joso Vukelić svoju raspravu započinje
tvrdnjom kako mi danas ovdje ne bi raspravljali o
odnosnoj temi kada bi funkcionirala pravna država, jer
treba poštovati zakone i to je polazište svega. Neutemeljene
izjave opasne su glede formiranja mišljenja i
laičkog i polustručnog. U raspravi smo čuli što to domaća
stoka donosi šumi negativno, zašto nema mišljenja
što donosi pozitivno - ima li toga - vjerojatno nema.
Inače se slaže s dijelom rasprave prof. Caputa, ali
ne da se na taj način radi u šumi, jer ima drugih površina.
Primjer Paga -7 % površine je šuma, na tih 7 % površine
posječe se šuma za nogometno igralište, a onda
stiže u Ministarstvo zahtjev da se i stoka tjera u šumu, a
93 % površine je kamenjar i pašnjaci. Gdje je tu logika i
opravdanje - to je ono što nas tjera da ponekad pušemo
i na hladno. Jedna ozbiljna država, Ministarstvo i Svjetska
banka, morale bi u ozbiljnoj strategiji razgraničiti i
reći da je od naših 660.000 ha krša, npr. 200.000 ha
šumsko tlo, i zatražiti od šumarstva program kako pošumiti
gole i održati pošumljene površine. Određeni dio
od 660.000 ha treba dati poljoprivredi pa neka ona da
program gdje će se uzgajati koze i dr. Slijedi turističko
područje, građevno, vojno itd.


Kada je pak riječ o makiji, nemojmo je omalovažavati,
jer je to jedan sukcesijski stadij koji može teći u
regresivnom, ali i progresivnom smjeru. Reći da makija
ili šikara nikada neće biti šuma, nije utemeljeno, jer
pitanje je to ulaganja ili neulaganja i stručnog rada u
tome prostoru.


Na kraju, podsjeća na pitanje poštivanja zakona i
potpisanih dokumenata, ukazujući na Ministarsku konferenciju
1993. godine u Helsinkiju, gdje je ministar
poljoprivrede i šumarstva potpisao rezoluciju Hl o
očuvanju europskih šuma, koja govori o smjernicama
za potrajno gospodarenje europskim šumama. U dokumentima,
točka K se kaže, da se "priznaju štetni utjecaji
na šume u nekim dijelovima Europe zbog uništavanja
većih šumskih površina požarima i olujama, zbog neprimjerenog
gospodarenja, zbog štetnika, bolesti, paše,
neregularnog brštenja i industrijskog i infrastrukturnog
razvoja. Opće smjernice gospodarenja koje je potpisalo
39 zemalja, a među njima i Hrvatska, u točci 7 kazuju postupci
u gospodarenju šumama trebaju težiti barem
održavanju sadašnjeg stanja, a ako je moguće i poboljšanju,
stabilnosti, vitalnosti, regenerativnih sposobnosti,
otpornosti šuma i prilagodbi šumskih ekosustava
prema stresu, posebice zaštiti od požara, štetnih bolesti,
divljači i drugih uzročnika kao stoje paša i brštenje".
Dakle, sve je jasno rečeno.


Na kraju predlaže da HŠD i "Hrvatske šume" upute
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 76     <-- 76 -->        PDF

ozbiljan apel HT, od gosp. Galica na niže, s napomenom
da sada kada su prestali politički zahtjevi prema
šumarstvu, sada ga napadaju kvazi-stručnjaci, tako da
je onaj komentar o Kopačkome ritu, a i neki drugi, na
granici histerije. Gledajući tekstove Helsinkija, Ria i
ono što se od šumarstva traži - glede ophodnje, autoktonih
vrsta, prirodne obnove i drugo, pa to je može se
reći 99,9 % hrvatskoga šumarstva tamo. Skidanjem sa
satelita pojedinih bombastičnih dijelova emisija, i sa
sličnim prilozima ne može se biti tvorac javnog mišljenja
o šumarskoj struci. Tome se treba suprotstaviti.


Prof. Glavaš ovome dodaje i odgovornost pojedinih
šumarskih stručnjaka za određene nestručne izjave.
Svatko, pa i šumarski inženjer, mora znati o čemu može
stručno, odgovorno i utemeljeno govoriti.


Slušajući raspravu, prof. Lidija Firšt preporuča
kako iz toga trebaju proizaći zaključci struke, koji bi
trebali biti upućeni nadležnom Saborskom odboru,
svim ministarstvima, posebice HT. Na emisije s kojima
struka nije zadovoljna, i kada ima ozbiljne stručne zamjerke,
treba odmah reagirati protestom, jer svima nam
je važna stručnoobjektivna i znanstveno utemeljena istina.
HT-u treba uputiti zamolbu da se ponajprije u
znanstveno-obrazovnom programu rasvijetle pitanja
struke. Pozive treba upućivati i novinarima koji imaju
sluha za prirodoslovlje.


Ing. Mile Dodan iz Ministarstva polj. šumarstva,
uz ispriku ministra i pomoćnika ministra koji zbog sjednice
Vlade nisu mogli biti nazočni ovome skupu, podržava
dosadašnju raspravu. Ističe izmjene Zakona o
denacionalizaciji i probleme u vezi s podatcima o šumama
- koliko i kome će se vratiti, da li onima koji će
zaista promicati prirodne vrijednosti šume i gospodarski
ih koristiti prema programima i planovima. Sto će
biti s pravima imovnih općina i zemljišnih zajednica
koje danas traže županije - odnosno lokalna uprava.
Stoji li iza toga skrb za šumu ili nešto drugo. Slijedi pitanje
rekonstrukcije Hrvatskih šuma i koliko će struka
u vraćenim šumama biti zastupljena. Što će se dogoditi
glede izjednačavanja prava kupnje šuma i šumskog
zemljišta svih zemalja članica europskih integracija,
njihovih pravnih i fizičkih osoba. Suočen i s glavnom
temom rasprave, podržava mišljenja glede štetnosti
domaće svinje u šumskom ekosustavu, a replicirajući
prof. Caputu, navodi kako se Dalmacija s kozom bijelila,
a danas se bez nje zeleni, i na pojedinim područjima
ima već sklopljene gospodarske šume.


Svakodnevno Ministarstvo zaprima zamolbe onih
koji bi zapravo htjeli, provlačeći se kroz zakone, nešto
bespravno uzeti sebi, a neki mediji i politička scena ih
podržava. Odgovori samo Ministarstva nisu dostatni,
manjka zapravo šumaraski lobi. Struku treba propagirati
i reagirati na sva nestručna tumačenja i pojedinačne
neutemeljene zahtjeve koji se prikazuju kao javno
mišljenje.


Ing. Božidar Terzić, šumarski inženjer, ovdje
predstavnik Hrvatskoga lovačkog saveza pozdravlja organizaciju
ovakve rasprave, jer ona potiče i problematiku
hrvatskoga lovstva. Iskazuje mišljenje lovaca, kako
zaista nije do kraja ustrojena pravna država, i da svi problemi
kao i ovaj glede žirenja, pašarenja i brsta leže tu.
Kada bi funkcionorala pravna država ne bi bilo potrebe
za ovakvim raspravama, a izostale bi nestručne i neutemeljene
medijske nedorečenosti. Problemi nekontroliranoga
kretanja stoke na lovnim površinama koje se
prostiru na cijeloj površini Hrvatske, jer su su nelovne
površine samo 300 m od naselja, javne prometnice i
ceste te privredni ribnjaci (koji imaju drugo lovno svojstvo)
tako da je ovdje u pitanju kompletni ekosustav.


Ljudi govore kako je nekad bilo drukčije, no tada su
stoku čuvali i napasali je na određenim prostorima. Danas
je to napušteno. Oni malobrojni koji danas drže
stoku imaju stada, a ne dva do tri grla kao nekad, i nitko
to ne čuva. I na lovce ima velikih i neutemeljenih povika.
Lovci plaćaju svaki hektar lovišta koji su zakupili, a
državne poljoprivredne površine mogu se dati u zakup
ili prodati. Iste bi trebalo ograditi ili pak stoku čuvati, ali
te površine onda treba izuzeti iz lovišta i lovce osloboditi
plaćanja lovozakupa. Nekontrolirano pašarenje
ovaca npr. ugrozilo je zeca, a srnu potisnulo sa dotadašnjeg
staništa. Slično utječe i druga stoka. Drugi problem
je križanje divlje i pitome svinje i prenapučenost lovišta
tim križancima, jer se između ostalog, divlja svinja pari
(buca) jednom godišnje i praši 2-3 praseta, dok ove sada
prase 6-10 prasadi i pare se dva puta godišnje. Te probleme
imamo na cijelom području Hrvatske i ako se ne
posluša struka, doći će do prekobrojnosti koja uz to donosi
veliku mogućnost zaraznih bolesti.


Na kraju iskazuje svoje nezadovoljstvo nedovoljnim
uključivanjima šumara u lovstvo, što uzrokuje
nestručne izjave glede šumarstva, npr. glede borovih
šuma u Dalmaciji. Nažalost, lovstvo nam vode ljudi
koji malo znaju o struci.


Prof. Matić ponovno upozorava na nestručan istup u
medijima i navodi primjer Plitvičkih jezera, gdje je navodno
bukva uzrokom destabilizacije jezera, jer stvara