DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 7     <-- 7 -->        PDF

N. Lukić: Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagus sylvaäca L.) sa Papuka
godišnje razdoblje od 1885. do 1984. godine iznosi
27,8 "C/mm, sa standardnom devijacijom sEC - 6,516 °
C/mm. Vegetacijski kvocijent (VC) za isto razdoblje
iznosi 51,6 T/mm, sa standardnom devijacijom svc =
16,282 "C/mm.


Na grafikonima 2. i 3. može se uočiti da su najkritičnije
godine, što se tiče minimalnih vrijednosti oborina i
maksimalnih vrijednosti kvocijenata, bile 1894, 1917,
1946. i 1971. godina.


Šumarski lisl br. I-2, CXXV (2001 ), 3-8


Na temelju dendrokronološke i totalne analize modelnih
stabala obične bukve prikazali smo u Tablici 2. i


3. po razdobljima od pet godina: kretanje srednjeg promjera
(d), srednje visine (h), tečajnog debljinskog prirasta
(itb), tečajnog visinskog prirasta (ihs), srednji vegetacijski
kvocijent (VCS), odnos srednje visine i srednjeg
promjera (h/d) te odnos tečajnog visinskog prirasta i
tečajnog debljinskog prirasta (/,,//,/,).