DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 65     <-- 65 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 1-2, CXXV (2001). 63-67
UDK 630* 375


ŠUMSKE ŽELJEZNICE U HRVATSKOJ


FOREST RAILWAYS IN CROATIA


Prilog poznavanju povijesti iskorištavanja šuma


A contribution to the historical background of logging


Dragan TONKOVIĆ*


SAŽETAK: Gotovo jedno stoljeće šumske željeznice bile su najvećim dijelom
jedino transportno sredstvo pri iskorištavanju šuma u Hrvatskoj. Još
1950. bilo je u uporabi 851,7 km šumskih pruga, staničnih kolosjeka i odvojaka.
U16 šumskih poduzeća te je godine u uporabi bilo 74 lokomotive, najčešće
parnih s ponekom diesel lokomotivom, te 1848 vagona za trupce, rudničko drvo,
ostalo industrijsko drvo kao i prostorno drvo, mahom ogrjevno i drvo za
celulozu. Postupnim povećavanjem domaćeg bruto proizvoda, tehničkim razvojem
i prihvatljivijim cijenama motornih vozila, šumske su željeznice u nas
nestale polovicom pedesetih godina. To je također razdoblje intenzivne izgradnje
infrastrukturne pretpostavke - otvaranje šuma cestama. Takvo otvaranje
odgovara novom konceptu suvremenogpotrajnog gospodarenja šumama, ko


je su prestale biti zrele ili prezrele prirodne sastojine, postavši mladim, prirodi


bliskima, a da bi takvima i ostale trebaju stalnu njegu, koja je moguća samo uz
povoljnu otvorenost šuma.


K Ij u č n e r ij e č i : Šumske pruge -Iskorištavanje šuma -Privlačenje i
transport drveta -Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina


UVOD Introduction


Podaci o šumskim željeznicama u Hrvatskoj o kojiogrjevnog
drva. Prvo vrijeme su te željeznice bile jedima
je ovdje riječ, potječu iz ondašnje Planske službe ni put do ponekih područja u Hrvatskoj. Ne treba zaboMinistarstva
drvne industrije Hrvatske, davne 1950. raviti koliku ulogu je odigrala šumska željeznica u
godine, u čijoj je nadležnosti bila djelatnost iskorištatransportnoj
povezanosti Hrvatske u Podravini, Banovanja
šuma. vini, Kordunu, Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji.


Autor ovog prikaza, ondašnji planer tog MinistarsŠumske
željeznice predstavljaju u razvoju Hrvatske
tva, smatra da taj značajan način transporta pri iskoripovijesni
odsječak, kojega bi bilo šteta zaboraviti. I
štavanju šuma, gotovo jedini spomena vrijedan u indusam
sam bezbroj puta postavljao pitanje, da li su šumstrijskoj
epohi i razvoju Hrvatske, ne bi trebao biti zaske
željeznice neko prošlo vrijeme , da lije njihova uloboravljen.
ga dovoljno osvijetljena i da li su raščišćeni gospodarSedamdesetak
lokomotiva s pripadajućim vagoniski
i ini učinci ovog i drugih načina transporta, u prošma
obavile su ogroman posao transporta posječenog losti, sadašnjosti i budućnosti? To mi je bilo poticajem
drva tijekom gotovo jednog stoljeća. A radi se o mnoda
pokušam to razdoblje oteti zaboravu. Dakako, negobrojnim
milijunima kubičnih metara industrijskog i mam pretenzija dati odgovore na mnogobrojna pitanja,
već samo iznijeti činjenični materijal o postojanju šumskih
željeznica u nas u jednom razdoblju i njihovu značenju
u zbivanjima u našem šumarstvu. Sasvim je iz


* Dipl. ing. šum. Dragan Tonković, HR-32000 Vinkovci,
vjesno da o tom razdoblju ima posvuda mnoštvo poda


Gundulićeva 5
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 66     <-- 66 -->        PDF

D. Tonković: ŠUMSKE ŽELJEZNICE U HRVATSKOJ Šumarski list br. 1 2, CXXV (2001), 63-67
taka i slika, pa bi ovaj prikaz trebao biti pozivom da se rijal mogao koristiti jednom kao ishodište jedne sveosve
to počne parcijalno objavljivati, kako bi se taj matebuhvatne
studije.


TRANSPORT DRVETA ŠUMSKOM ŽELJEZNICOM TIJEKOM VREMENA Timber
transportation by forest rail in its time


Pedesetih godina 20-og stoljeća transport drveta
šumskim željeznicama bio je, počevši od vremena sedamdesetak
godina prije, najvažniji i količinski gledano
gotovo isključivi način transporta. To je bilo vrijeme
kada su se tek počeli uvoziti teški kamioni podobni
za transport drveta, tehnički usavršeni tijekom Drugog
svjetskog rata, nakon što su uslijed masovne proizvodnje
postali po cijeni pristupačni. Za kamione nije u tadašnje
vrijeme bilo pogodne infrastrukture, tada je tek
započela izgradnja pogodnih kamionskih putova, no i
za to je trebalo ne samo vremena već i novaca da bi se
stvorila jedna sasvim nova koncepcija u gospodarenju
šumama, gdje je otvaranje šuma pogodnim putovima u
pristupu u potpunosti promijenilo dotadašnja stajališta


o izvlačenju i transportu, kao jednoj od najskupljih operacija
u iskorištavanju šuma. Taj proces je dakako u Europi,
prije toga svakako i SAD i Kanadi, započeo čak
odmah iza I. svjetskog rata pa i ranije, ali u tadašnjoj
Kraljevini Jugoslaviji čiji je Hrvatska bila sastavni dio,
koncepcija gospodarenja šumama, koja u suvremenom
pristupu ima kao najvažniji cilj da prirodi bliskim gospodarenjem
šume čim djelotvornije otvori, jer je sječa
prestala biti poslovno profitna operacija i postala uzgojnom,
nije mogla doći do izražaja.


Kako bilo, razdoblje transporta drveta iz šuma šumskom
željeznicom, odraz je u prvom redu gospodarskih
prilika vremena kada su one kao načinom transporta drveta
prevladavale u nas.


Gledajući sa stajališta troškova i činjenice da je u
doba kada su šumske željeznice bile u uporabi, tj. da
smo imali uglavnom lijepe zrele šume, mahom sjemenjače,
koje su bile više manje nepristupačne. Gospodarski
poticaj iskorištavanju tih šuma davao je izgled poduzetnicima
na profit, a takav pristup dakako da nije
vodio računa o potrajnom gospodarenju šumama i
maksimizaciji općekorisnih funkcija šuma. U takvim
uvjetima sasvim je razumljivo da se šumska željeznica
kao najjednostavniji i najjeftiniji način transporta nametnula
sama od sebe.


Glavno gorivo rabljeno pri transportu šumskom željeznicom
bilo je drvo, najprijateljskije prema prirodi,
stoje prednost koju osim animalne vuče nema nijedan
drugi način transporta. Ne treba međutim zaboraviti da
su pak šumske željeznice bile velikim izazivačem šumskih
požara, stoje pak negativna strana.


Šumske pruge u Hrvatskoj pedesetih godina 20-og stoljeća Forest
railways in Croatia in fifties of the 20"1 century


Godine 1950. u Hrvatskoj je bilo ukupno 40 glavnih
šumskih pruga (mahom 0,76 m, osim nekih bivših Gutmannovih
pruga s razmakom tračnica 1,0 m) ukupne
dužine 604,7 km, te sa 187 km odvojaka i 60 km staničnih
kolosjeka, odnosno sveukupno 851,7 km.


Šumske su pruge u ono vrijeme bile u posjedu drvnoindustrijskih
poduzeća, 16 njih raspolagale su s takvim
voznim parkom različitih dužina kako je to prikazano
u tab. 1.


Slika 1. Šumska pruga u gradnji Slika 2. Premošćivanje plitkih udolina
Figure 1 Forest railway under construction Figure 2 Overbridging of shallow gully
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 67     <-- 67 -->        PDF

D. Tonković: ŠUMSKE ŽELJEZNICE U HRVATSKOJ Šumarski list br. I 2. CXXV (2001 ), 63-67
Tablica 1. Šumske pruge u Hrvatskoj - Stanje 1950. godine
Table 1 Forest Railways in Croatia - as per 1950
PODUZEĆE ŠUMSKA PRUGA DUŽINA u km
Glavna Odvojci Stanice Ukupno
BELIŠĆE 1) Sekulinci - Budanica 13 10 1,9 24,9
2) Voćin - Trešnjevica 6 3 2,2 11,2
3) Voćin - Jovanovica 7 0,1 7,1
4) Drenovac-Bogdanovac 7,5 7,5
5) Kuruzovac - Maljani 6 1,4 7,4
Ukupno 39,5 13 5,6 58,1
BRESTOVAC 1 ) V. Grđevac - Česma 20 11.4 0.8 32,2
2) Brestovac - Podgarić 17 10 2,1 29,1
3) V Pisanica - Cađevac 12 0,8 12,8
Ukupno 49 21,4 3,7 74,1
DVOR NA UNI 1) B. Novi - Majdan 28 18 2,2 48,2
ĐURĐENOVAC 1) Đ. Stakl., Đ. - Marijanci 34 5 2,7 41,7
2) Drenovac - Papučkar 8 11 1,3 20,3
3)
4)
Veliki - M. Gaj - Klipovac
Orahovica - Kaptol
20
6 4
1,1
0,6
21,1
10,6
Ukupno 68 20 5,7 93,7
GLINA 1 ) Maja - Popov Gaj 21 3,2 2,1 26,3
KARLOVAC 1 ) Lasinja - Crna Draga 9 2 0,3 11,3
OKUCANI 1 ) Okučani - Psunj - Stavča;
Okučani-Prašnik 25 11 3,6 39,6
2) Dragalić - Južni Psunj 13 1,2 14,2
3 ) Novska - Novska brdo 10 0,8 10,8
4) Bročice - Trstika 6 2 0,4 8,4
5) Baričevac - Zmijević 5,7 1,1 6,8
6) Lipovljani - Posavina 19 8 2,2 29,2
Ukupno 78,7 21 9,3 109
NOVOSELEC
KRIŽ
1 )
2)
Novoselec - Samarica
Kutina - Kutinica
30
16
31 10,2
1,2
71,2
17,2
Ukupno 46 31 11,4 88,4
PAKRAC 1 ) Pakrac - Zvečevo 42 27,3 5,7 75
2) Daruvar-Damir Kapija 10 1 0,4 11,4
3) Sirač - Jankovac potok 16 2 1,2 19,2
Ukupno 68 30,3 7,3 105,6
SISAK 1) Majur-Samarica 32 2,9 1,8 36,7
SL. BROD 1) Andrijcvci - Kaznica 42 4,6 2,8 49,4
2) Garčin - Ilijanska 4 0,6 0,3 4,9
Ukupno 46 5,2 3,1 54,3
VINKOVCI 1 ) Mikanovci - Merolino 11 1 0,6 12,6
2) Spačva - Debrinja;
Spačva - Lože 33 4 0,8 37,8
Ukupno 44 5 1,4 50,4
VIROVITICA 1 ) Pitomaca - Trokut 24 4 2,1 30,1
2) Pitomaca - Kuzma 9 2 2,1 13,1
Ukupno 33 6 4,2 43,2
VOJNIĆ Vojnić - Jarčevac 23 6 1,6 30,6
PLASKI Plaški - Krasnica 11 1 12
VRATA Vrata - Rogozno 8,5 1 0,3 9,8
UKUPNO 604,7 187 60 851,7


Izvor: Ministarstvo drvne industrije SRH, Zagreb
Source: Ministry of Forest Industries of the SRH, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 68     <-- 68 -->        PDF

I). Tonković: ŠUMSKE ŽELJEZNICE U HRVATSKOJ


Tadašnja poduzeća imala su za potrebe eksploatacije
postojećih šumskih pruga 74 lokomotive, od kojih je
nekolicina bila na pogon diesel motorom, a najveći su


Slika 3. Konstrukcija visokih stupišta
Figure 3 Construction of high piers


Slika 4. Jedan od impozantnijih mostova na Papuku
Figure 4 One of remarquable bridges in the Papuk mountain


Šumarski list br, I 2, CXXV (2001 ). 63-67


dio bile parne lokomotive. One su bile rabljene za vuču
i manevriranje. Kako je taj vozni park bio uglavnom vrlo
zastario, značajan broj lokomotiva zahtijevao je temeljite
popravke. U nedostatku dijelova, popravci su
vršeni uz upravo nevjerojatnu domišljatost i improvizacije.
Naime, mnoge od tvornica proizvođača tih
lokomotiva čak su prestale postojati, a postojeće su
proizvodile sasvim nov program.


Osim šarolikosti tipova lokomotiva, jednako su
tako i vagoni, njih ukupno 1 848, bili svih mogućih
tipova i isto tako sastavljani iz bezbroj adaptiranih dijelova
uzimanih od vagona izvan uporabe.


Kako bilo, što pokazuju fotografije kojima raspolažem,
pregledom se možemo diviti i odati priznanje vrlim
projektantima tih pruga, koji su uspješno krotili
bespuća i provalije, a isto tako i odvažnim strojovođama,
koji su po njima smjelo kročili s pozamašnim teretima,
te majstorima koji su taj vozni park uz velike teškoće
i zadivljujuću invenciju održavali.


Slika 6. Unatoč vrletnoj trasi lokomotiva se pouzdano kreće
Figure 6 Despite of rugged route the engine moves reliably


Slika 7. Šumsko stovarište Srnjače uz šumsku prugu Srnjače-Merolino-
Mikanovei u 1952/53


Slika 5. Radničke nastambe i štale uz prugu


Figure 7 Dumped yard of logs for transport on the rail Srnjače-Me-


Figure 5 Timberjacks´ dormitories and stables close to the rail


rolino-Mikanovei in 1952/53
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 69     <-- 69 -->        PDF

D. Tonković: ŠUMSKE ŽELJEZNICI-: U HRVATSKOJ Šumarski list br. I 2. C.XXV (2001 ), 63-67
NEIZBJEŽNO JE DOŠAO I KRAJ - The end came inevitably


Pedestih godina i dalje, sazorile su nove ideje o na- količine prekrasnog drva naših do tada nedirnutih šučinu
gospodarenja šumama. Kada je pristupni put pos- ma listača. Dio utrška za to drvo vratio se u reproduktao
neophodnim u stalnom njegovanju šuma, a materi- cijski ciklus u šumarstvu, od kojega mnogobrojni kilojalne
prilike su to dopuštale, šumskoj je željeznici do- metri šumskih putova svih kategorija predstavljaju znašao
kraj. Ona je u razvoju našeg šumarstva odigrala čajna ulaganja, pa je za očekivati velike koristi razvoju
slavnu ulogu: njom su na tržište dopremane ogromne za naše zemlje.


SUMMARY: Almost one century the forest rail was by greatest part the
unique transportation mean in logging operation in Croatia. Even 1950 in
operation was 851.7 km of forest rail, station rails and branch lines. In 16
formerly forest corporations in operation were 74 mainly steam engines with
some Diesel engines, and 1848 forest railway trucks for logs, pitprops, other
long industrial roundwood, as well as for fuelwood and pulpwood. By gradual
rise of gros domestic product, technical development and acceptable prices of
trucks, the forest rail has disappeared in mid fifties. This period of intensive
investment into inevitable infrastructural premise -forest extension by roads.
Such an extension corresponds to the new concept of modern sustained yield
management of forests, after the mature and overmature stands were turned
into young, close to nature stands, which if they were to remain so, require
continued care, possible only in circumstances of existing optimal road
network.


Key words : Forest rails - Logging operations - Hauling and transportation
of timber -Logging as sylvicultural care of stands.